Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Kutadgubilig
Kutadgubilig Sayı 48
  • Seri: Kutadgubilig
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı: 272
  • ISSN: 1303-3387
  • Basım Yılı:2023-12-01
  • Dergi sitesini ziyaret et

MAKALELER / ARTICLES

EMRAH AKDENİZ

Heidegger’in Düşüncesinde Farklılaşan Kavramlar Bağlamında Varlığı Düşünmenin Sürekliliği Üzerine

On The Continuity of Thinking Being in The Context Of Changing Concepts in Heidegger’s Thought

AYHAN BIÇAK

Anayasa Tasavvuru ve Yönetim Sorunları

Constitutional Theory and Problems of Administration

ZEHRA BİLGİN

Mühendishane’den Cambridge Üniversitesi’ne: Mehmed Emin Paşa ve Calculus of Variations Adlı Eseri

From Muhendishane to University of Cambridge: Mehmed Emin Pasha and Calculus of Variations

ALPER DARICI

Tarihsel İlerleme Düşüncesinin Kökeni Üzerine Bir İnceleme

An Analysis of The Origin of The Idea of Historical Progress

CEMRE DEMİREL

Ahlaki Nihilizm Kapsamına Giren Metaetik Teoriler

Metaethical Theories Falling Within The Scope of Moral Nihilism

NESİBE KANTAR - LEVENT BAYRAKTAR

An Ethical Theory in The Field of Information Philosophy: Flourishing Ethics

Bilişim Felsefesi Alanında Bir Etik Teori: Gelişim Etiği

İLKER KÖMBE

Ahlâk ve Siyaset Felsefesi Bağlamında Stoacı Ana ve Alt Erdemler Teorisi

Stoic Theory of Cardinal and Subordinate Virtues in The Context of Ethical and Political Philosophy

KENAN MUTLUER

Fundamental Ontolojide Dasein’ın Olası Bütün-Oluşu ve Ölüme Doğru Varlık Fenomeni Üzerine Bir İnceleme

An Examination on The Possible Being-a-Whole of Dasein in Fundamental Ontology and The Phenomena of Being-Towards-Death

MÜJDAT TAKICAK

Kant’ta Geometrinin Temelleri Üzerine Bir İnceleme

An Investigation on The Foundations of Geometry in Kant

SERDAL TÜMKAYA

Quine’s Naturalism is More Inclusive Than “Liberal Naturalism”

Quineci Natüralizm “Liberal Natüralizm”den Daha Kapsayıcıdır

 

KİTABİYAT / BOOK REVIEW

SELÂMİ ATAKAN ALTINÖRS

Ruhun Arayışında

TUĞBA YAZICI

Deleuze’ün Sanatçı-Filozofu

 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi

Etik İlkeler ve Makale Formatı