Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Kutadgubilig
Kutadgubilig Sayı 35
  • Seri: Kutadgubilig Dergisi
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı: 281
  • ISSN: 1303-3387
  • Basım Yılı:2017-09-01

VARLIK BİLGİ AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

NEBİ MEHD
İYEV: Bir Bilme Teorisi Denemesi
An Attempt at a Theory of Knowing

MEHMET GÜNENÇ: Felsefenin Oidipusu Metafizik, Tarihsel Kurgu ve Günümüz İslam Düşüncesi
Metaphysics as Oeidipus of Philosophy, Historical Fiction and Contemporary Islamic Thought

F. DİDEM
ÇOBAN SARI: Boethiusun Felsefenin Tesellisi Adlı Eserinde Tanrısal Öngörü, Kader ve Zaman İlişkisi
The Relation Between Divine Providence, Fate and Time in Boethius’
Consolation of Philosophy

PAUL VINCENT SPADE: Boethius T
ümellere Karşı: Porphyrios Üzerine İkinci Yorumdaki Argümanlar
Boethius gainst Universals: The Arguments in the Second Commentary on Porphyry
ÇEV. F. Didem
ÇOBAN SARI

PAUL VINCENT SPADE: Boethius Against Universals: The Arguments in the

Second Commentary on Porphyry

ESMA KAYAR: Megaralılar ve Modalite Anlayışları
Megarians and Their Theory of Modality

WALTER BENJAMIN: Kader ve Karakter
Destiny and Character
ÇEV. Diler Ezgi TARHAN
WALTER BENJAMIN: Schicksal und Charakter

METİN AYDIN
: Mutlu Budala Mı Mutsuz Sokrates Mi: John Stuart Millin
Ahlak Teorisinin Faydacı
Karakteri ve Hazları Tasnifi
Satisfied Fool or Dissatisfied Socrates: The Utilitarian Characteristics and the
Distinction Between the Pleasures of John Stuart Mill’s Ethics

TARİH TOPLUM SİYASET SANAT ARAŞTIRMALARI

CAHİD ŞENEL: Türk Düşüncesinde Modern Batı Felsefesinin Alımlanışı: Başlangıcından İkinci Meşrutiyete Kadar Süreli Yayınlar Üzerinden Bir Araştırma
Reception of Western Philosophy in Turkish Thought: A Research on Periodicals From its Start to Second Constitutional Era

LUCIANO FLORIDI: Yaşamiçi Manifestosu Hiperbağlı Bir Çağda İnsan Olmak
The Onlife Manifesto Being Human in Hyperconnected Era
ÇEV. Vedat KAMER

LUCIANO FLORIDI: The Onlife Manifesto Being Human in Hyperconnected Era

MERİÇ BİLGİÇ: Thales ve Mezopotamya Bilimi Çerçevesinde Bilim Teorisindeki Metodolojik Dönüşümler
The Methodological Transformations in Theory of Science, Concerning Thales and Mesopotamia Science

C. CENGİZ ÇEVİK: A Short Conversation with Gareth Williams About Seneca’s Works and Philosophy at Rome
C. CENGİZ ÇEVİK: Gareth Williams İle Seneca’nın Eserleri ve Roma’da Felsefe Üzerine Kısa Bir Söyleşi
A Short Conversation with Gareth Williams About Seneca’s Works and Philosophy at Rome

ESRA KARTAL SOYSAL: Birimden Sürece: Genden Epigenoma Evrilen Çağdaş Biyoloji
Contemporary Biology Evolving from Gene to Epigenome

KİTABİYAT

TANJU TOKA: Devlet Felsefesi: Ele
ştiriler ve Öngörüler
CAN TANKUT ESMEN: Sek
ülerleşme ve Din