Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Kutadgubilig
Kutadgubilig Sayı 34
  • Seri: Kutadgubilig Dergisi
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı: 985
  • ISSN: 1303-3387
  • Basım Yılı:2017-06-01

ARİSTOTELES ÖZEL SAYISI

TEOMAN DURALI: Aristoteles’in Akıl Esâslı Felsefe-Bilimi Oluşturuşu
AYHAN BIÇAK: Aristoteles Bağlamında Araştırmacılık ve Filozofluk
GÜVENÇ ŞAR: Aristoteles ve Sokrates Öncesi Felsefe
WERNER WILHELM JAEGER / ÇEV. Barış AYDOĞAN: Aristoteles: Gelişiminin Tarihinin Temelleri
MERVE ARLI: Aristoteles’in Timaios Okumasında Unsur Tartışması
ENGİN YURT: Negatif Teoloji Bağlamında Apophasis ile
Aphairesis ve Aristoteles’te Olası Terim Kökeni Araştırması
NAZLI İNÖNÜ: Organon Üzerine
ESMA KAYAR: Aristoteles’te Ortak İlkeler Olarak Aksiyomlar
ESRA ÇAĞRI-MUTLU: Aristoteles’te Çelişmezlik İlkesinin Ontolojik, Epistemolojik ve Semantik Anlamları Üzerine
FARABİ / ÇEV. Hacı KAYA: Analitik Kitabı - Kitâbu’t-Tahlîl
HAKAN YÜCEFER: Güçten Gücüllüğe: Aristoteles Metafizik Theta’da Ne Yapıyor?
HİKMET ÜNLÜ: Aristoteles’in Devinim Tanımı
KEMAL BATAK: Aristoteles’in ‘Pironcu’ Probleminin Çağdaş Bir Çözümü: Ernest Sosa ve Epistemik Döngüsellik
F. DİDEM ÇOBAN SARI: Platon ve Aristoteles’te Tümeller Problemi
JAMES FRANKLIN / ÇEV. Fatih KÖK: Matematik Felsefesinde Aristotelesçilik
ÖZGÜÇ GÜVEN: Aristoteles’in Sayı Anlayışı
ARISTOTELES / ÇEV. Egemen Seyfettin KUŞCU: Peri Mnemes Kai Anamneseos-Aristoteles Hafıza ve Çağrışımla-Hatırlama Üzerine
E. BURAK ŞAMAN: Aristoteles’te ve İbn Sina’da His ve İdrak
JAMES G. LENNOX / ÇEV. Ahmet Özkan ARSLAN: Aristoteles’in Hayvanbiliminde İnsan Türünün Yeri
ASLI AVCAN: Aristoteles Felsefesinde Hayvansal Hareket ve Hayvansal Birlik Sorunu
ARISTOTELES / ÇEV. Esra YALAZI
Arıstoteles’in Meziyetler Ve Zaaflar Üzerine
(Περι Αρετων Και Κακιων)  Adlı Eserinin Çevirisi
AYLİN ÇANKAYA: Aristoteles’in Etik’inde Haz ve İyi Arasındaki İlişki
CEYDA KEYİNCİ: Aristoteles’in Philia Kavrayışı ve Modern Felsefi Tartışmalar
MELİKE DURMAZ: Aristoteles’te Polis’in Doğal Temelleri ve İnsanın Tamamlanması
ALİ TEKİN: İbn Rüşd’ün Aristoteles’in Poetika’sını Yorumlama Tarzı Üzerine Bir İnceleme
MARTIN HEIDEGGER / ÇEV. Engin YURT, Güvenç ŞAR, Erdal YILDIZ: Tam da Aristotelesçi Felsefenin Temel Kavramı Olarak Οὐσία [Ousia]
DUYGU UYGUN TUNÇ: Aristoteles’in Hilomorfizminin Mirası Olarak Diyadik Metodoloji
EGEMEN SEYFETTİN KUŞCU: Güncel Analitik Felsefenin Ontolojisinde Yeni-Aristotelesçilik: Gerçekten Yeni mi?
RECEP ALPYAĞIL: Türkçede Aristo Hakkında Yazılan İlk Telif Eser ve

Aristo Terminolojisine Dönük Bazı Değiniler
H. NUR BEYAZ ERKIZAN: Aristoteles, Nussbaum ve Türkiye Üzerine ya da Olanaktan Var Olmaya/Var Oluşa Doğru

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

YAKUP KAHRAMAN: Felsefi Hermenötik Refleksiyonun Temeli Olarak Anlama-Dil İlişkisi
SERDAL TÜMKAYA: Thomas Kuhn ve Onun Mantıksal Olmayan Rasyonalitesi
IMMANUEL KANT / ÇEV. Metin TOPUZ: Bütün Şeylerin Sonu (Das Ende Aller Dinge)


TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI

YAYLAGÜL CERAN KARATAŞ: Geleneksel ile Modern Sanat Anlayışlarında Sanatın Kötülükle İlişkisi
CELAL YEŞİLÇAYIR: Carl Schmitt’in Siyasalın Otonomluğu Bağlamında Karar Vericiliği (Dezisionismus) Keşfetmesi
SEVİM ERŞAHİN KARAKAŞ: Jacques Ellul’ün Düşüncesinde Felsefi Bir Problem Olarak Teknik
ALİ SERTAN BEŞER: Leo Strauss’un Eflatun Felsefesi Bağlamında Fârâbî Yorumu ve Genel Açıdan Değerlendirilmesi
ALPER BİLGİLİ: Nazım Hikmet Şiirinde Bilim Ve Teknoloji
SÜMEYYE PARILDAR: Quentin Skinner’in Bağlamcı Tarih Anlayışı
ENGİN KOCA: Fizik ve Siyaset İlişkisi: Locke’un Siyaset Felsefesinin Newtoncu Kökleri Sallustius Külliyatına Ek: Marcus Tullius Cicero’ya Hakaret
Giriş ve Çeviri: C. Cengiz Çevik

KİTABİYAT

GÜLSÜM MEHDİYEV: Childhood in the Late Ottoman Empire And After
TAHSİN ÖLMEZ: Rational Belief: Structure, Grounds, and Intellectual Virtue
SERDAR GEZER: Korkunç İvan Zamanında Rusya
CAN TANKUT ESMEN: Tarihin İnsanları Kişilikler ve Tarihin Seyri
ŞEYMA KÖMÜRCÜOĞLU: Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar: Ötekiliği Yorumlamak