Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Kutadgubilig
Kutadgubilig Sayı 46

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

SAEID BIDOKHT

Badiou’da Hakikat Anlayışı ve Özne Sorunu

Badiou’s Concept of Truth and Problem of Subject

 

TACETTİN ERTUĞRUL

Yasanın Kapısı Önünde Derrida’nın Kafka Okuması: Yasanın Erişilemezliği

Before the Door of the Law Derrida’s Reading of Kafka: The Inaccessibility of the Law

 

GÜLSÜM ESEN

Michael Tomasello’ya Göre Ahlakın Kökeni ve Tarihi: İnsan Niçin Ahlaklıdır?

The Origins of Morality According to Michael Tomasello: Why People Be Moral?

 

ESRA KARTAL SOYSAL

Teoman Duralı’nın Biyoloji Felsefesi Yaklaşımının İndirgemecilik-Holizm Bağlamında Bir Çözümlemesi

An Analysis of Teoman Duralı’s Approach to the Philosophy of Biology in the Context of Reductionism-Holism

 

KİTABİYAT / BOOK REVIEW

ÖMER ÇİÇEK

Fenomenoloji: İlk Temeller, Dan Zahavi

 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi

Etik İlkeler ve Makale Formatı