Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Kutadgubilig
Kutadgubilig Sayı 37
  • Seri: Kutadgubilig Dergisi
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı: 533
  • ISSN: 1303-3387
  • Basım Yılı:2018-03-01

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

ŞABAN TEOMAN DURALI
Was Ist Zivilisation?
Sinnbestimmung Und Entwicklungsgeschichte Der Zivilisation

MURAD OMAY
Argümanları Yeniden Kurma Yöntemleri

NİHAL PETEK BOYACI
Epikouros’ta Özgürlük Tartışması: Libera Voluntas ve Πάρ᾽ Ἡμάς

MEHMET ŞÜKRÜ ÖZKAN
Dini Tecrübeden Rasyonel İnançlara Ulaşma Bağlamında W. P. Alston’un
Analoji Temelli Teorisine Eleştirel Yaklaşım

ERCAN SALGAR
R. Carnap’ın “Geleneksel Metafizik” Eleştirisi ve “Metafizik” Anlayışı

ORHAN GÜNEŞ
Modern Dönem Kozmoloji Modelleri

SEBİLE BAŞOK DİŞ
Bauman’ın Modern Etik Eleştirileri Bağlamında
Ahlakîliğin Müphemliğine İlişkin Görüşleri

HÜSEYİN AYDOĞAN
Kant’ın Deizmi: Wood’un Argümanlarının Bir Eleştirisi

ENGİN KOCA
Aristotelesçi Sistemde Pratik Sanatlar Bağlamında Teori ve Pratik İlişkisi

ENGİN YURT
İnsan Olmak: Dil ve Bilincin Eşkökenliğine Dair Bir Analiz ve Araştırma

MEHMET FATİH ARSLAN
Ta‘dîlü’l-Kelâm: Kelamın Felsefeyle “Ta‘dil”i

TAHSİN ÖLMEZ
İnançlarımızı Seçebilir miyiz?

MATTHIAS STEUP
İnanmada Özgürlük
Çev. Tahsin Ölmez

MATTHIAS STEUP
Doxastic Freedom

ALEV GENÇ
McGinn: Bilinç Problemi Felsefi Bir Problem Değildir

TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI

MARTIN HEIDEGGER
Dil ve Şiir
Çev. Fatih Tepebaşılı

MARTIN HEIDEGGER
Die Sprache und das Gedicht

NEDİM YILDIZ
Georg Jellinek: İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi Üzerine:
Modern Anayasa Tarihine Bir Katkı

FATİH M. ŞEKER
Klasik ve Modern Siyaset Düşüncesinin Mukayesesi

NERGİZ YILMAZ AYDOĞDU
Osmanlı Siyaset Düşüncesinde “Politique/Politika”
Kavramının Kullanımı Üzerine Birkaç Not

ALPER BİLGİLİ
Viktoryan İngiltere’de Evrim ve Toplum

DERYA ÇIĞIR DİKYOL, EVREN ŞAR İŞBİLEN
Antik Roma Toplumunda Kadın ve Eğitimi

AHMET BOZYİĞİT
Fârâbî’nin el-Medinetü’l-Fâzıla ve es-Siyasetü’l-Medeniyye
(Mebâdiü’l-Mevcûdat) Adlı Eserlerinin Karşılaştırılması

NİHAL FIRAT ÖZDEMİR
XVII. Yüzyılda İngiltere`de Yeni Bilimin
Kamusallaşma Mekanları Olarak Kahvehaneler

KİTABİYAT

ARZU İBİŞİ TEMELİ
Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu

ALİ SERTAN BEŞER
Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi

FERDİ ERTEKİN
Tarih Felsefesi

MERVE KUMDERELİ
Antik Yunan’dan Roma’ya İletişim ve Siyaset