• Hüsrev Hatemi
  Toplu Şiirler
  Ağustos Melâli
 • Yeni Fiyat Listesi
 • Sayı: 17
  Orhan Okay Özel Sayısı
  Yeni Türk Edebiyatı
 • Sayı: 339
  Dergâh Dergisi
 • Mustafa Kutlu
  Arzuhal
  İlmihal Yahut
 • Ahlâk Felsefesi/Etik Özel Sayısı
  Sayı: 36
  Kutadgubilig
 • Haz. Handan İnci
  Ahmet Hamdi Tanpınar
  Suat'ın Mektubu