Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Dil ve Kültür Üzerine Yazılar
Dil ve Kültür Üzerine Yazılar Zafer Önler
  • Seri: Türk Edebiyatı-İnceleme
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:520
  • ISBN:978-975-995-942-5
  • Basım Yılı:Ocak 2019

Dil ve kültür tarihi konularında yazılmış makalelerin yer aldığı bu kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, dilbilgisine ilişkin konular ile bazı morfemlerin yapıları ve işlevleri incelenmiştir. Kutadgu Bilig üzerine yapılan incelemelerden oluşan ikinci bölümde,Kutadgu Bilig’in genel niteliklerine ilişkin yazılarla birlikte, bu eserde yer alan çeşitli kavramlar kültür tarihi açısından incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca,nKutadgu Bilig’deki deyimlerin büyük çoğunluğu derlenmiş, anlamlandırılmış ve kullanımları beyitlerle örneklendirilmiştir. Türkçe tıp metinlerine ilişkin yazılardan oluşan üçüncü bölümde, Anadolu’da yazılmış Türkçe tarihsel tıp metinleri ve özellikle bu metinlerin söz varlığı üzerine yapılan incelemeler yer almaktadır. Bu bölümde, çeşitli tıp metinlerinde yer alan sağlık bilgisi terimleri taranmış, bunlar anlamlandırılarak kökenleri izah edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, çeşitli tıp metinlerinde yer alan bitki adları, kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmuştur. Dördüncü bölümdeyse, “ârif-âlim”, “bilge-bilgin”, “gönül”, “abdal” vb. kavram ve kelimeler, Türkçede mevsim adları, manzum halk hikâyeleri, Yunus Emre, Mütercim Âsım’ın Kâmûs’u gibi farklı konularda yazılmış kültür tarihine ilişkin incelemeler yer almaktadır.