Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Tasavvufun Mahiyeti Şifâu's-Sâil
Tasavvufun Mahiyeti Şifâu's-Sâil İbn Haldun
  • Seri: İslam Klasikleri
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:224
  • ISBN:978-975-995-748-3
  • Basım Yılı:Mart 1977
  • 6. Baskı -Ekim 2020
  • Hazırlayan:Süleyman Uludağ

Büyük İslâm düşünürü İbn Haldun’un kaleminden çıkan elinizdeki eser, yazarın devrinde tartışılan tasavvufî bir konuya açıklık getirmek için yazılmıştır. Konu şudur: Marifet ve hakikat adı verilen tasavvufî bilgiyi elde etmek ve sûfîyane bir hayat yaşamak için yol gösterici mürşid bir şeyhe ihtiyaç var mıdır, yok mudur?

Bu mesele bütün boyutlarıyla tartışılırken Kur’an ve hadisteki manevi hayat, bu hayatın İslâm dünyasındaki gelişimi, tasavvufun, ardından tarikatların ortaya çıkmasına zemin hazırlayan dinî, siyasî iç sebepler ve dış tesirlerden etkilenmeler de bütünüyle ele alınmaktadır.