Ne Aramıştınız ?
A+ A-
İslam Klasikleri

İslâm Klasikleri dizisinde, Hicaz’dan Magrib’e geniş bir coğrafyada üretilen İslâm kültür, sanat, siyaset ve tasavvufuna dair eserlere yer veriyoruz.

Mukaddime (İbn Haldun), Kuşeyrî Risalesi, İslâm’da Müsamaha (İmam Gazzâlî), Hakikat Bilgisi: Keşfü’l-Mahcûb (Hücvirî), Felsefe-Din İlişkileri (İbn Rüşd), Siyaset (İbn Teymiye), Tasavvufî Hikmetler (Ataullah İskenderî) gibi eserler Arapça ve Farsça orijinallerinden tercüme yoluyla dilimize kazandırılıyor.

Dizinin kitaplarını, ağırlıklı olarak Süleyman Uludağ, Mustafa Kara ve Vecdi Akyüz gibi Tasavvuf araştırmaları alanının önemli isimleri hazırlıyor.