Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Tasavvufî Hikmetler Hikem-i Ataiyye
Tasavvufî Hikmetler Hikem-i Ataiyye İbn Ataullah İskenderi
  • Seri: İslam Klasikleri
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:190
  • ISBN:978-625-7660-18-1
  • Basım Yılı:Ekim 1990
  • 7. Baskı -Nisan 2021
  • Hazırlayan:Mustafa Kara

“Varlığını bilinmezlik toprağına göm. Çünkü gömülmeyen şey bitmez.”

“Ümitli olduğun her şeyin kölesi, ümit kestiğin her şeyden de azade ve hürsün.”

İslâm dünyasında genel kabul gören yaygın kitapların ilk sırala­rında İbn Ataullah İskenderî’nin Hikem’i de yer almaktadır. Bugüne kadar dünya dillerinde yapılan tercüme ve şerhlerinin sayısı yetmişi aşmıştır. Bu yaygınlığı sağlayan sebeplerin başında, tasavvufî hikmetlerin ve ıstılahların şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde vurgulanarak anlatılmış olması gelmektedir.

Bu kitapta, Hikem-i Atâiyye’nin tercümesinin yanında, yazar ve eser hakkında bilgi, bazı hikmetlerin şerhi ve bugüne kadar Hikem üzerine yapılan tercüme ve şerh türü çalışmaların bir listesi verilmiştir. Ayrıca kitabın sonuna eserin Arapça orijinal metni eklenmiştir.