Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Bilim ile Siyaset Arasında Hatıralar
Bilim ile Siyaset Arasında Hatıralar İbn Haldun
  • Seri: İslam Klasikleri
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:301
  • ISBN:978-975-995-812-1
  • Basım Yılı:Temmuz 2004
  • 4. Baskı -Mayıs 2020
  • Hazırlayan:Vecdi Akyüz

İbn Haldun, kısa adı el-İber olan dünya tarihine dair kitabına yazdığı Mukaddime’siyle, dünya sosyal bilim tarihine çok ilginç teoriler ve kavramlar kazandırmış bir yazardır. Onun başka bir ilginç yanı, İslâm kültür mirasında örneği çok görülmeyen otobiyografi ve hatırat yazarlığıdır.

Dünya siyaset ve sosyal bilim tarihinin yetiştirdiği ender ve çok dikkate değer kişilerden biri olan İbn Haldun’un bizzat kendi kaleminden öğrendiğimiz hayatı, hatıraları kuşkusuz çok ilgi çekicidir. Onun teori ve kavramlarını bilenler ve inceleyenler, bu ilginç teori ve kavramların ne tür bir eğitim süreci içinde ve hangi gözlemler ve olaylar sonucunda oluştuğunu bu hatıralar sayesinde daha yakından görebileceklerdir.

et-Ta’rîf adlı bu otobiyografisinde İbn Haldun, yalnızca kendi hayatıyla ilgili bilgiler vermekle yetinmez. Tanık olduğu veya içinde yaşadığı toplumsal, siyasî, tarihî, edebî ve kültürel etkinlikler hakkında da geniş açıklamalar yapar. Şehirleri, kurumları, siyasî liderleri, gündelik hayatı, çok yönlü ilişkiler ağını anlatır. Bu bölümlerin, İslâm kültür ve siyaset tarihi açısından büyük önem taşıdığı açıktır.