Ne Aramıştınız ?
Dergâh Yayınları Güncel Fiyat Listesi

1 MART 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ FİYAT LİSTEMİZ

Kitap Adı

Fiyat
Abbasî Dönemi'nde Bir Dünya Tarihi Anlatısı Kurmak 335,00 ₺
Abdullah Efendi'nin Rüyaları 130,00 ₺
Abdülhak Hâmid Tarhan –Bütün Şiirleri– 500,00 ₺
Abdülhak Hâmid'in Hatıraları 360,00 ₺
Abdülhak Hâmit Tarhan –Makaleler-Belgeler– 480,00 ₺
Açık Beyaz 90,00 ₺
Ademin Duaları 90,00 ₺
Ademin Kardeşleri 100,00 ₺
Ademin Yolculuğu –Toplu Şiirler– 100,00 ₺
Adlandırmanın Ontoteolojisi Platon'un "Kratylos"una Yorum 330,00 ₺
Ağustos Melâli –Toplu Şiirler– 290,00 ₺
Ah! Şiirler (2001-2011) 290,00 ₺
Ahbar-ı Âsâra Tamim-i Enzar –Roman Tarihine Genel Bir Bakış– 100,00 ₺
Ahlâk 150,00 ₺
Ahlâk Felsefesi Yazıları 250,00 ₺
Ahlâk Nizamı 250,00 ₺
Ahlâktan Felsefeye Felsefeden Ahlâka 280,00 ₺
Ahmet Hamdi Tanpınar 270,00 ₺
Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat 290,00 ₺
Ahmet Mithat Efendi'nin Kütüphanesi: Hikâye ve Romanlarında Okuma Eylemi 200,00 ₺
Akasya ve Mandolin 150,00 ₺
Akıl İrade Hürriyet –Son Dönem Osmanlı Dinî Düşüncesinde İrade Meselesi– 390,00 ₺
Akılcılık 170,00 ₺
Akıntıya Karşı 115,00 ₺
Aklın Anatomisi –Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi– 240,00 ₺
Alaska'da Bir Kayın 100,00 ₺
Aleksandr Stradella 100,00 ₺
Alkestis-Medeia-Elektra 150,00 ₺
Almanya'da Dinin ve Felsefenin Tarihi Üstüne 175,00 ₺
Altay Türklerinde Ölüm 230,00 ₺
Amel Defteri 230,00 ₺
Amerikan Mektupları: Düşünen Adam Aranızda 100,00 ₺
Amiral Byng 160,00 ₺
Ana Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezaifi 100,00 ₺
Anadolu Erenlerinden Hacı Bektaş Veli ve Bektaşîlik 110,00 ₺
Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı: Nurettin Topçu Üzerine Yazılar 160,00 ₺
Anadolu Yakası 160,00 ₺
Anadolu'nun Üç Ermişi: Yûnus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî 280,00 ₺
Anlamın Sesi: Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiir Estetiği 220,00 ₺
Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı  155,00 ₺
Anlatıbilime Giriş 160,00 ₺
Annemin Gözleri 100,00 ₺
Aramakla Bulunmaz 170,00 ₺
Arapgir Hasreti 240,00 ₺
Arasta'nın Son Çırağı 100,00 ₺
Ariel 115,00 ₺
Aristoteles'in Fizik Şerhi 260,00 ₺
Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat 430,00 ₺
Arkakapak Yazıları 100,00 ₺
Arnavutlar Solyotlar –Tarihe Müstenit Bir Roman– 240,00 ₺
Askerî Modernleşmenin Dinî Müdafaası  230,00 ₺
Asla Pes Etme 100,00 ₺
Asr-ı Saadette Siyasî Konuşmalar 180,00 ₺
Aşk-ı Memnu 150,00 ₺
Ateş ve Su Üzerinde Dans: Rönesans ve Reform Avrupası’nın Kısa Tarihi 440,00 ₺
Atilla'nın Atını Çalan Çocuk 100,00 ₺
Avrupa Adab-ı Muaşereti Yahut Alafranga 220,00 ₺
Avrupa'da Bir Cevelan 650,00 ₺
Avrupa'yı Taşralaştırmak –Postkolonyal Düşünce ve Tarihsel Farklılık– 370,00 ₺
Aydaki Kadın 270,00 ₺
Aynı Rüyanın İçinde: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ara Güler'den 850,00 ₺
Aziz Feylesofum: Refik Halid'den Rıza Tevfik'e Mektuplar 180,00 ₺
Babaîler İsyanı (Ciltli) 330,00 ₺
Babamın Kitapları 150,00 ₺
Babur Büyük Moğolların Tarihi 390,00 ₺
Balkan Harbi Hatıratı 100,00 ₺
Başıma Gelenler Hep Senin Yüzünden 100,00 ₺
Başkanın Adamları 165,00 ₺
Batı Edebiyatında Akımlar 170,00 ₺
Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi 315,00 ₺
Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı 260,00 ₺
Bayrâmî Melâmiliği’ne Dâir Melâmet Risâleleri 400,00 ₺
Bayramiye Tarikatı Menakıbı 225,00 ₺
Bazı Kaldıramadığım Yükler 100,00 ₺
Bekârlar Balosu –Fransa Kırsalında Köylü Toplumun Krizi 220,00 ₺
Beliyat-ı Mudhike 100,00 ₺
Ben Neyim? 100,00 ₺
Bengü İl Tuta Olurtaçı Sen –Köl Tigin-Bilge Kağan-Tunyukuk Anıtları– 210,00 ₺
Bergson 100,00 ₺
Beş Şehir 200,00 ₺
Beşir Fuad –İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti– 320,00 ₺
Beşir Fuat 100,00 ₺
Beyhude Ömrüm 165,00 ₺
Bilim ile Siyaset Arasında Hatıralar 300,00 ₺
Bir Aşk Kütüğü Yaktık 300,00 ₺
Bir Başka Paris 600,00 ₺
Bir Bilme Teorisi 110,00 ₺
Bir Cinayet 155,00 ₺
Bir Demet İstanbul 180,00 ₺
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklâl Marşı (Ciltli)  220,00 ₺
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklâl Marşı (Karton Kapak) 170,00 ₺
Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri 390,00 ₺
Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmud Kemâl –Kemâlü'l-Kemâl– 315,00 ₺
Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi 350,00 ₺
Bir Hac Yolculuğunun Günlükleri 160,00 ₺
Bir Halk Sinemacısı Osman Fahir Seden 140,00 ₺
Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi Tanpınar 370,00 ₺
Bir İnsanla Karşılaşmak: Nurettin Topçu’nun Sohbetlerinden Kalanlar 100,00 ₺
Bir Japon Nasıl Ölür 100,00 ₺
Bir Kentin Toplumsal Tarihi Açısından Osmanlı’nın Son Döneminde İstanbul’da Tiyatro 300,00 ₺
Bir Kitabın Kırk Yılı: Tekkeler ve Zaviyeler 280,00 ₺
Bir Köy Tarihi: Cinis 180,00 ₺
Bir Muhtıranın Son Yaprakları ve Diğer Uzun Hikâyeler 160,00 ₺
Bir Osmanlı Kurmayının Gözünden Rus-Japon Harbi 200,00 ₺
Bir Oto-Analiz İçin Taslak 130,00 ₺
Bir Ölünün Defteri 110,00 ₺
Bir Papazın Osmanlı Günlüğü&Saray Merasimler Gündelik Hayat 150,00 ₺
Bir Şehrin Ruhu: Erzurum 180,00 ₺
Bir Şiir Eleştirmeni Olarak Nurullah Ataç 270,00 ₺
Bir Tartışmanın Hikâyesi: Dekadanlar 140,00 ₺
Bir Vakitler Erzurum 230,00 ₺
Bir Vatandan Bir Vatana 490,00 ₺
Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe 260,00 ₺
Bitemeyen 100,00 ₺
Biz de Boş Adam Değiliz 100,00 ₺
Borçlandırılmış İnsanın İmali: Neoliberal Durum Üzerine Deneme 125,00 ₺
Börk: Bir Başlığın Tarihi Serüveni ve Edirne’deki Börklü Mezar Taşları 220,00 ₺
Bu Böyledir 100,00 ₺
Bu Dağların Ardı 200,00 ₺
Bu Son Fasıldır Ey Ömrüm 330,00 ₺
Buhara Bursa Bosna –Şehirler-Sufîler-Tekkeler– 550,00 ₺
Bursa Mektupları: Bir Osmanlı Kentinde Müminler ve Kâfirler 140,00 ₺
Buşido: Japon Savaş Sanatı  120,00 ₺
Bütün Eserleri II: Bize Göre İkdam'daki Diğer Yazıları 150,00 ₺
Bütün Eserleri III: Gurabahâne-i Laklakan Diğer Yazıları 180,00 ₺
Bütün Eserleri IV: Frankfurt Seyahatnamesi/Mektuplar, Mülakatlar ve Kaynaklar 150,00 ₺
Bütün Şiirleri-Abdülhak Hamit Tarhan 500,00 ₺
Bütün Şiirleri-Ahmet Hamdi Tanpınar  170,00 ₺
Bütün Şiirleri-Ahmet Haşim 120,00 ₺
Bütün Şiirleri-Cenab Şahabettin  360,00 ₺
Bütün Şiirleri-Piyale/Göl Saatleri/Diğer Şiirleri-Ahmet Haşim 120,00 ₺
Büyük Devletlerin Yükselişi 1648-1815 430,00 ₺
Büyük Fetih 100,00 ₺
Büyük Türkiye Rüyası 250,00 ₺
Büyük Varlık Zinciri 390,00 ₺
Cellat 220,00 ₺
Cevdet Paşa'nın Lâyihaları: Devlet Din Islahat Hukuk Maarif 490,00 ₺
Ceviz Sandıklar ve Para Kasaları 100,00 ₺
Chef 180,00 ₺
Coğrafyadan Vatana Fikrî Yazılar  480,00 ₺
Coriolanus 180,00 ₺
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 390,00 ₺
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm 1 500,00 ₺
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm 2 420,00 ₺
Çağdaş İngiliz-Yahudi Küresel Medeniyet 320,00 ₺
Çağdaş Türk Hikâyesinde Semantik Yapı 110,00 ₺
Çağdaş Üç Tarz-ı Siyaset Üzerine Eleştiri Yazıları 100,00 ₺
Çegemli Sandro Dayı 290,00 ₺
Çekilemeyen Bir Filmin Hikâyesi: Medine Müdafaası 165,00 ₺
Çiçek Kitabı 390,00 ₺
Çiçek Olmayan Çiçek 100,00 ₺
Çiçekler ve Ayrıkotları 100,00 ₺
Çik ve Puşkin 130,00 ₺
Çingeneler Edebiyata Girince 390,00 ₺
Çocuk Melekât-ı Uzviye ve Ruhiyesi 125,00 ₺
Çocukluk ve Gençlik Hatıraları 230,00 ₺
Çözülemeyen Bulmaca –Anlatıcı Üzerine Tartışmalar– 150,00 ₺
Dağ Ne Kadar Yüce Olsa –Portreler 2– 270,00 ₺
D'Aramon Seyahatnamesi 100,00 ₺
David Hume ve Din Felsefesi 190,00 ₺
Dede Garkın ve Emirci Sultan Vefâiyye ve Yeseviyye Gerçeği 350,00 ₺
Değişim Sancısı 120,00 ₺
Dem Bu Demdir 200,00 ₺
Depresyon Hırkası 100,00 ₺
Dersaadet'in Kileri Tuna Nehri'nde Ticaret ve Devlet 320,00 ₺
Dervişin Hayatı Sûfînin Kelâmı: Hal Tercümeleri Tarikatlar Istılahlar 550,00 ₺
Devlet Felsefesi: Eleştiriler ve Öngörüler 320,00 ₺
Devlet Olma İmkânı 280,00 ₺
Devletin Kahyası Sultanın Efendisi: Mehmed Said Hâlet Efendi 300,00 ₺
Dil ve Ahlâk 210,00 ₺
Dil ve Kültür Üzerine Yazılar 390,00 ₺
Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri 430,00 ₺
Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler 250,00 ₺
Din ve Milliyet (Ciltli) 700,00 ₺
Din ve Milliyet (Karton Kapak) 600,00 ₺
Dindar Modern İtaatkâr: Sultan II. Abdülhamid'in Eğitim Politikalarında İslâm Meselesi 270,00 ₺
Dinin Anlamı ve Sonu 300,00 ₺
Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler-Mazmunlar ve Mefhumlar 600,00 ₺
Doğu Asya Tarihi: Çin, Japonya, Kore –Medeniyetin Köklerinden 21. Yüzyıla Kadar– 430,00 ₺
Doğum Lekesi 100,00 ₺
Doğuş Devrinde Tasavvuf –Ta'arruf– 240,00 ₺
Don Quijote 360,00 ₺
Dostoyevski Sibirya'da Hegel Okuyup Gözyaşlarına Boğuldu 100,00 ₺
Dört Kapı Kırk Eşik: İslâm Toplumunda Sûfî Gelenekler ve Derviş Tipleri 240,00 ₺
Durkheim ve Modern Eğitim 240,00 ₺
Durub-ı Emsal-i Osmaniye: Şinasi Hikemiyatının Ahkamı –Tasvir– 100,00 ₺
Dünden Bugüne Pontus Macerası 280,00 ₺
Dünyanın Rengi 100,00 ₺
Düşünceleriyle Nermi Uygur 180,00 ₺
Düşünceleriyle Takiyettin Mengüşoğlu 260,00 ₺
Düşünmek Ne Demektir? 260,00 ₺
Ebedi Dönüş Miti 160,00 ₺
Edebiyat Dersleri 280,00 ₺
Edebiyat Tarihi ve Tenkit 400,00 ₺
Edebiyat Tarihi Yazıları: Arşiv Kayıtları, Yazma Eserler ve Kayıp Metinler 325,00 ₺
Edebiyat Teorisi 350,00 ₺
Edebiyat Üzerine Makaleler 500,00 ₺
Edebiyat ve Diğer Güzel Sanatlar –Ahmet Mithat'tan Tanpınar'a– 160,00 ₺
Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine 250,00 ₺
Edebiyat Yazıları 1 260,00 ₺
Edebiyat Yazıları 2 350,00 ₺
Edebiyatçılar Çevremde 235,00 ₺
Edebiyatçılar Geçiyor 200,00 ₺
Edebiyatımız 1: Edebiyat Tarih İlişkisi 300,00 ₺
Edebiyatımız 2: Yazarlar, Meseleler 400,00 ₺
Edebiyatımızda Dört Ebedî Doruk 390,00 ₺
Edebiyatımızın Bahçesinde Dolaşırken 200,00 ₺
Edebiyatımızın İçinden 250,00 ₺
Edebiyatın Dönüşümü: Edebiyat Çalışmalarından Kültür Çalışmalarına 240,00 ₺
Edebiyatın Duygu Haritası 260,00 ₺
Edebiyatın Kıyılarında 210,00 ₺
Efendi ile Müftü Arasında Hatıralarım 180,00 ₺
Eleştiri Terimleri Sözlüğü 550,00 ₺
Eleştirinin Sınırları 260,00 ₺
Elifbeden Alfabeye: Türkiye’de Alfabe Tartışmaları 550,00 ₺
En-Necât: Felsefenin Temel Konuları 290,00 ₺
Endülüs: Müslüman İspanya ve Portekiz’in Siyasi Tarihi 300,00 ₺
Eriyen Mumlar 220,00 ₺
Ervehe: Annemin Kitabı 240,00 ₺
Erzurum Efsaneleri 200,00 ₺
Erzurum Kitabı 280,00 ₺
Erzurum Masalları 260,00 ₺
Erzurum Şairleri 400,00 ₺
Erzurum'da Ramazan 160,00 ₺
Erzurum'da Ziraat Kültürü 100,00 ₺
Erzurum'dan Güzel Hatıralar 190,00 ₺
Erzurum'un Kara Günleri 100,00 ₺
Erzurum'un Manevî Mimarları 220,00 ₺
Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaş 290,00 ₺
Eser-i Aşk: Şeyh Gâlib Hakkında Makaleler ve Bibliyografya Denemesi 380,00 ₺
Eserlerimi Nasıl Yazdım 120,00 ₺
Eski İstanbul Ramazanları: Bütün Âdetleri, Eğlenceleri, Hatıraları, Fıkraları 100,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz 345,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Tarihi 600,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Tarihi Metinleri 300,00 ₺
Eski Türklerde Yazı, Kâğıt, Kitap ve Kâğıt Damgaları 150,00 ₺
Eşref-Bütün Eserleri 500,00 ₺
Eşyadan Say 100,00 ₺
Evliya Tezkireleri 780,00 ₺
Evren Tasavvuru –Kendini Bilmek ya da Evreni Kurmak– 350,00 ₺
Fars Mitolojisi Sözlüğü (Ciltli) 600,00 ₺
Fars Mitolojisi Sözlüğü (Karton Kapak) 500,00 ₺
Farsça Dilbilgisi 375,00 ₺
Fatma Aliye Hanım Yahut Bir Muharire-i Osmaniyenin Neşeti 100,00 ₺
Felatun Bey ile Rakım Efendi 150,00 ₺
Felsefe 110,00 ₺
Felsefe-Bilim Nedir? 240,00 ₺
Felsefe Bilimin Doğuşu: Aristoteles'te Canlılar ve Bilim Sorunu 210,00 ₺
Felsefe-Din İlişkileri: Faslu'l-makâl el-Keşf an minhâci'l-edille 220,00 ₺
Felsefe ve Doğanın Aynası 380,00 ₺
Felsefenin Kuruluşu 360,00 ₺
Felsefenin Yapısı ve Sorunları 320,00 ₺
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu: Bir Muhalifin Edebî ve Sosyal Yazıları 220,00 ₺
Fırtınayı Kucaklamak 120,00 ₺
Fragmanlar: Testimonia-Fragmenta-Imitationes 140,00 ₺
Fransa Sefaretnamesi 600,00 ₺
Gelenekçi Laladan Şehzadeye Mektuplar 300,00 ₺
Gelin Tanış Olalım 175,00 ₺
Gerçek Özgürlüğün Peşinde: Hind Swaraj 140,00 ₺
Geydim Hırkayı: Safer Efendi'nin Sohbetleri 240,00 ₺
Gölgeden Güneşe –Faruk Nafiz Çamlıbel'den Şükûfe Nihal'e Mektuplar– 190,00 ₺
Gölgelenen Sultan Unutulan Yıllar: I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754) (2 Cilt Takım) 500,00 ₺
Gönül Mektupları 290,00 ₺
Görgü Tanığı 200,00 ₺
Göz Gördü Gönül Sevdi 250,00 ₺
Gözleri Olan Hiçbir Şeyi 100,00 ₺
Gurbet Benim İçimde: Bütün Şiirleri ve Nesirleri 115,00 ₺
Gülme: Komiğin Anlamı Üzerinde Deneme 110,00 ₺
Gündelik Hayatın Trajedisi 100,00 ₺
Güneş ve Gölge 280,00 ₺
Günlükler 1847-1910 600,00 ₺
Günlüklerden ve Makalelerden Seçmeler 450,00 ₺
Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Başbaşa 360,00 ₺
Güzel Erzurum 220,00 ₺
Hakikat Bilgisi –Keşfu'l-Mahcub– 360,00 ₺
Hakkımda Kaç Yemin Edilmiştir? 100,00 ₺
Halide Edib Adıvar 290,00 ₺
Halka ve Senirkent'e Adanmış Bir Ömür  210,00 ₺
Hanya/Girit Mevlevîhânesi: Şeyh Ailesi-Müştemilâtı-Vakfiyesi-Mübadelesi– 170,00 ₺
Hareket'in Sakladığı Sır 230,00 ₺
Hatırlı Yara 100,00 ₺
Hayal ve Hakikat 100,00 ₺
Hayat Güzeldir 135,00 ₺
Hayata Sûfî Gözüyle Bakmak: İnsan-İslâm-İrfan 350,00 ₺
Hayatın Anatomisi: Canlılar Bilimi Felsefesi Evrim ve Ötesi  650,00 ₺
Heidegger'in Geç Dönem Felsefesi 180,00 ₺
Heidegger'in Kulübesi 200,00 ₺
Henüz On Yedi Yaşında 190,00 ₺
Hep Aynı Boşluk 460,00 ₺
Herakleitos'un Oyunu –Herakleitos Fragmanlarına Yorumlar– 240,00 ₺
Hermeneuetik ve Edebiyat 220,00 ₺
Hesap Günü 130,00 ₺
Hikâye - Halit Ziya Uşaklıgil 100,00 ₺
Hikâye İncelemeleri 130,00 ₺
Hikâye Tahlilleri 360,00 ₺
Hikâyeler - Ahmet Hamdi Tanpınar 320,00 ₺
Hikâyeler –1. Cilt– 400,00 ₺
Hikâyeler –2. Cilt– 400,00 ₺
Hikmet-i Peder 100,00 ₺
Hilafetin Saltanata Dönüşmesi 350,00 ₺
Hint Düşüncesinde İslâm Algısı –Bhakti Örneği– 180,00 ₺
Hint Kutsal Metinleri –Upanişadlar– 140,00 ₺
Husserl ve Frege'de 'Anlam' 360,00 ₺
Huzur 340,00 ₺
Huzur Eleştirel Basım 950,00 ₺
Huzursuz Bacak 130,00 ₺
Hükümdar 100,00 ₺
Hümanist Bir Düşünür: Abay 100,00 ₺
Hürriyet ve İtilaf Fırkası: II. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakki'ye Karşı Çıkanlar 300,00 ₺
Hüseyin Fellah 250,00 ₺
Hüsn ü Aşk 280,00 ₺
Hüsrev ü Şirin (Darülfünun Mezuniyet Tezi) 120,00 ₺
Hüzün ve Tesadüf 100,00 ₺
Islahat Siyaset Tarikat: Bektaşîliğin İlgası Sonrasında Osmanlı Devleti'nin Tarikat Politikaları 380,00 ₺
İbn Haldun'un Temel Görüşleri –Mukaddime Okuma Kılavuzu– 350,00 ₺
İbn Teymiye'ye Göre İbn Arabî 115,00 ₺
İbnülemin'in Rüyaları 100,00 ₺
İçimden Geçen Günler 270,00 ₺
İçimizden Geçen Irmak 190,00 ₺
İffet 130,00 ₺
II. Abdülhamid Dönemi Deniz Stratejisi 255,00 ₺
II. Meşrutiyet Basınında Halkçılık Köycülük Sosyalizm 300,00 ₺
İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit 360,00 ₺
İkinci Yeni Poetikası 320,00 ₺
İkrar  100,00 ₺
İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz –Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not– 230,00 ₺
İlk Rize Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi –Rize Hadisesi-Hac Hatıraları– 100,00 ₺
İlmihal yahut Arzuhal 140,00 ₺
İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Türk Sineması (1895-1939) 420,00 ₺
İnkılâp Edebiyatı 190,00 ₺
İnsanın Madde Olmayan Kısmı 100,00 ₺
İrade Hareket İsyan –Nurettin Topçu'nun Entelektüel Biyografisi– 430,00 ₺
İradenin Davası-Devlet ve Demokrasi 180,00 ₺
İskendernâme –Şerefnâme-İkbâlnâme– (Ciltli) 520,00 ₺
İskendernâme –Şerefnâme-İkbâlnâme– (Karton Kapak) 460,00 ₺
İslâm Düşüncesinin Yapısı –Selef/Kelâm/Tasavvuf/Felsefe– 190,00 ₺
İslâm İktisadına Giriş 500,00 ₺
İslâm-Siyaset İlişkileri 190,00 ₺
İslâm-Siyaset Üslubu 100,00 ₺
İslâm Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri 300,00 ₺
İslâm ve İnsan-Mevlâna ve Tasavvuf 165,00 ₺
İslâm ve Musiki 260,00 ₺
İslâm'da Faiz Meselesine Farklı Bir Bakış 250,00 ₺
İslâm'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler 250,00 ₺
İslâm'da İrşad 230,00 ₺
İslâm'da Müsamaha: Faysalü't-Tefrika Beyne'l-İslâm Ve'z-Zendeka 100,00 ₺
İslâmcıların Siyasî Görüşleri 1: Hilafet ve Meşrutiyet 220,00 ₺
İslâmcıların Siyasî Görüşleri 2: Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet 310,00 ₺
İslâmiyet ve Pozitivizm 100,00 ₺
İsmail Tunalı Düşüncesi 110,00 ₺
İstanbul Gezi Yazıları-I-1986: Topkapı'dan Topkapı'ya 110,00 ₺
İstanbul Gezi Yazıları-II-1989: Haliç ile Çepeçevre İstanbul 170,00 ₺
İstanbul Gezi Yazıları-III-1992-93: Boğaziçi 240,00 ₺
İstanbul ve Yeni Osmanlılar 400,00 ₺
İstanbul'da Bir Konak ve Yeni Kadınlar 140,00 ₺
İstanbul'da Bir Ramazan 190,00 ₺
İstanbul'dan Mektuplar 1909-1912 100,00 ₺
İsyan Ahlâkı 180,00 ₺
İsyan Ahlâkı (Eski harfli orijinali ile) 380,00 ₺
İsyan Ahlâkı Peşinde Nurettin Topçu Albümü 500,00 ₺
İşrâkî Felsefeye Misâl Âleminden Bakmak 300,00 ₺
İştikakçının Köşesi –Türk Dilinde Kelimelerin ve Eklerin Hayatı Üzerine Denemeler– 180,00 ₺
İtikat ve Siyaset –Sünnî Kelâmında İmamet-Hilafet Meselesi– 250,00 ₺
İyiler Ölmez 130,00 ₺
Kabe Yollarında 160,00 ₺
Kafesin Ardındaki Türk Kadını/Türk Kadınının Hayat Hikâyesi 130,00 ₺
Kafkas 250,00 ₺
Kafkas Cephesi'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki Lojistik Desteği 350,00 ₺
Kâğıt Medeniyeti –Denemeler– 140,00 ₺
Kahve Yanında Bir Lokum 240,00 ₺
Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş 150,00 ₺
Kamburlar, Kaçaklar ve Kurbağalar 100,00 ₺
Kamelyalı Kadın 180,00 ₺
Kant Okumaları 240,00 ₺
Kant Okumaları İkinci Kritik 180,00 ₺
Kanun-ı Kadîmin Peşinde: Osmanlı'da "Çözülme" ve Gelenekçi Yorumcuları 170,00 ₺
Kapıları Açmak 150,00 ₺
Kar Makamı 100,00 ₺
Kara Ekmek 230,00 ₺
Karabibik ve Diğer Hikâyeler 180,00 ₺
Karacaoğlan Hayatı ve Bütün Şiirleri 240,00 ₺
Karbon Demokrasi –Petrol Çağında Siyasal İktidar– 300,00 ₺
Karamanlıca İstanbul'un Fethi: Feth-i Konstantiniye 300,00 ₺
Karikatür: II. Meşrutiyet Döneminin Ünlü Simaları 170,00 ₺
Karnaval 280,00 ₺
Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü 200,00 ₺
Kartpostalların Fısıldadıkları: Kartpostal Esintili Kısa Öyküler 100,00 ₺
Katakofti 100,00 ₺
Katolik Korsanlar ve Rum Tüccarlar: Bir Akdeniz Tarihi 260,00 ₺
Kaz Ayağı 100,00 ₺
Kaza Süsü 100,00 ₺
Keçiler Dönemi 150,00 ₺
Kedi Edebiyatı: Türk Edebiyatının Kedileri ve Kedicileri 400,00 ₺
Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi (Şerhu'l-Akâid)  290,00 ₺
Kelimeler Kitabı 130,00 ₺
Kemal Tahir'le Birlikte 120,00 ₺
Kendi İçinde ve Kendine Göre Süleyman Nazif 470,00 ₺
Kendileyiş 320,00 ₺
Kendine Dolanan Sarmaşık 100,00 ₺
Kendini Aş Haddini Aşma 130,00 ₺
Kırık Hayatlar 200,00 ₺
Kırk Yıl Sonra Dün Gibi Nurettin Topçu 120,00 ₺
Kıssadan Hisse 100,00 ₺
Kimlik Kuyusu 250,00 ₺
Kimsenin Atlamadığı Balkonlar  100,00 ₺
Kitab-ı Mukaddes'in Gölgesinde: Yakup Kadri Karaosmanoğlu 160,00 ₺
Kitap Sevenler Cemiyeti 140,00 ₺
Kliniğin Doğuşu: Tıbbi Bakışın Arkeolojisi 250,00 ₺
Koca Sinan 100,00 ₺
Kovulmuşların Evi 100,00 ₺
Köroğlu Geçmiyor mu Buralardan 100,00 ₺
Kral: Mitler ve Simgeler 350,00 ₺
Kratylos –Cilt 1–: Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler 130,00 ₺
Kratylos'a Yorumlar –Cilt 2–: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme 230,00 ₺
Kur'ân İlimleri ve Kur'ân-ı Kerîm Tarihi 340,00 ₺
Kurmaca Alıştırmaları [Exercices de Fiction] 110,00 ₺
Kuruluş Sarmalı'ndan Kurtulmak: Osmanlı ve Hâkimiyet Telakkileri 350,00 ₺
Kuş Dili: Dilde, Edebiyatta ve Sanatta Kuşlar 350,00 ₺
Kuşa Benzeme Oyunu 100,00 ₺
Kuşeyrî Risalesi 380,00 ₺
Kuşlar ve Zaman 160,00 ₺
Kutadgubilig Üzerine Felsefî Araştırmalar 380,00 ₺
Kutuz Hoca'nın Hatıraları: Cumhuriyet Devrinde Bir Köy Hocası 340,00 ₺
Küllerinden Doğan Anka: Ahmet Mithat Efendi Üzerine Yazılar 190,00 ₺
Külliyât-ı Hazret-i Hüdâyî 140,00 ₺
Kültür Tarihinin Çeşitliliği 250,00 ₺
Kültür ve Dil 200,00 ₺
Kültür ve Medeniyet 180,00 ₺
Kültürlerin Yorumlanması 450,00 ₺
Kütahya Çinisinin Büyük Ustası Hâfız Mehmed Emin Efendi 540,00 ₺
Leylâ vü Mecnun 320,00 ₺
Liberal Muhafazakârlık Karşısında Nurettin Topçu 200,00 ₺
Mahcubiyet Öyküleri 100,00 ₺
Mahmut Vehbi Efendi 100,00 ₺
Mahur Beste 160,00 ₺
Mai ve Siyah 150,00 ₺
Makaleler - Ömer Seyfettin 500,00 ₺
Makbule Leman 250,00 ₺
Manihaist Bir İlahi Huyadagman: Partça, Soğdca, Eski Uygurca Metin ve Çeviri 230,00 ₺
Mantık 100,00 ₺
Masum 210,00 ₺
Masumiyet Daima 100,00 ₺
Maşî-zâde Fikrî Çelebi ve Ebkâr-ı Efkâr'ı: On Altıncı Yüzyıldan Sıradışı Bir Aşk Hikâyesi 420,00 ₺
Mavi Kuş 180,00 ₺
Max Weber ve İktisat Sosyolojisi Düşüncesi 340,00 ₺
Megaralı Theognis Üzerine 100,00 ₺
Mehmed Âkif: Kalabalıklarda Bir Yalnız Adam 170,00 ₺
Mehmet Âkif - Nurettin Topçu 100,00 ₺
Mehmet Âkif'in Şiir Dünyası 250,00 ₺
Mehmet Kaplan 270,00 ₺
Meleğin Gölgesi 100,00 ₺
Melek Kavşağı 125,00 ₺
Melekler Mezarlığı 100,00 ₺
Menekşeli Mektup 130,00 ₺
Merhamet 140,00 ₺
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bir Mevlevî Şeyhi Abdülbâkî Baykara 300,00 ₺
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Hatıralarım 340,00 ₺
Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (1839-2009) 550,00 ₺
Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar 350,00 ₺
Metres 190,00 ₺
Mevlid 120,00 ₺
Mısır Tarlasında Bir Eksik 100,00 ₺
Mısır'da Bektaşilik 220,00 ₺
Mısır'ın Sömürgeleştirilmesi 290,00 ₺
Mızraklı İlmihal 160,00 ₺
Millet Mistikleri: Ruh Cephesinden Simalar 120,00 ₺
Milli Sinema: Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş 160,00 ₺
Mini Mini Mektepli-Hanım Kızlara 100,00 ₺
Mirsâdü'l-İbâd: Mine'l mine'l-mebde'ile'l-meâd –Başlangıçtan Nihayete Allah'ın Kullarının Yolu– 290,00 ₺
Mişa Kitabı 100,00 ₺
Mitoloji Üzerine Araştırmalar –Metinler ve Tahliller– 100,00 ₺
Mîzânü'l-Hakk Fî İhtiyâri'l-Ehakk –İhtilaf İçinde İtidal– 160,00 ₺
Modern İzmir'de Sıra Dışı Bir İmam: İbrahim Ethem Sunar 190,00 ₺
Modernitenin Cinsiyeti 280,00 ₺
Moğol İmparatorluğu Tarihi 450,00 ₺
Monsieur Teste 160,00 ₺
Muhafazakarlığın İki Yüzü 190,00 ₺
Muhammediye 600,00 ₺
Mukaddime (Karton Kapak) 500,00 ₺
Mukaddime (Ciltli)  600,00 ₺
Mukayeseli Edebiyat 280,00 ₺
Musahabat-ı Leyliye 250,00 ₺
Mustafa Kutlu Hikâyeciliği: Hikmet ve Âhenk 150,00 ₺
Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Kentli İnsan Olmak 200,00 ₺
Mustafa Kutlu Yetmiş Beş Yaşında –Üç Konuşma, İki Albüm– 100,00 ₺
Mutlak Savaş: Birinci Dünya Savaşı'nın Kökenleri Üzerine Clausewitzyen Bir Çözümleme 200,00 ₺
Müdafaa –1. Cilt–: Ehl-i İslâm'ı Nasraniyet'e Davet Edenlere Karşı Kaleme Alınmıştır 200,00 ₺
Müdafaa –2. Cilt–: Müdafaa'ya Mukabele ve Mukabeleye Müdafaa 160,00 ₺
Müslüman İstanbul'a Mahsus Bir Gelenek: Mahya (Karton Kapak) 550,00 ₺
Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak: Çağdaş Türk Düşüncesinde Din, Siyaset, Tarih, Medeniyet 500,00 ₺
Müşahedat 300,00 ₺
Müzik Kültür Dil 275,00 ₺
Naim Hoca: Halk Adamı, Din Adamı, Millet Adamı 200,00 ₺
Naz Bitti 100,00 ₺
Necip Fazıl "Sıcak Yarada Kezzap" 170,00 ₺
Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig) 460,00 ₺
Nemide 140,00 ₺
Nesillerin Ruhu 150,00 ₺
Nimetşinas 150,00 ₺
Niyazî-i Mısrî'nin Hatıraları 300,00 ₺
Niyazî-i Mısrî'nin İzinde Bir Ömür Seyahat: Dildâr-ı Şemsî 260,00 ₺
Noli Me Tangere –Bedenin Kaldırılması Üzerine Deneme– 120,00 ₺
Nuh'un Kızı 100,00 ₺
Nur 170,00 ₺
Nurettin Topçu: Çağdaş Bir Dervişin Dünyası 160,00 ₺
Nurettin Topçu: Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar 280,00 ₺
Nurettin Topçu: Hayatı ve Bibliyografyası 195,00 ₺
Nutuklar ve Konferanslar 150,00 ₺
Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme 190,00 ₺
Omurgasızlaştırılmış Türklük  145,00 ₺
On Dokuzuncu Asır Biterken İstanbul'un Saltanatlı Günleri 125,00 ₺
On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi 600,00 ₺
14. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'an Tercümesi 1 400,00 ₺
14. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'an Tercümesi 2 400,00 ₺
Ontolojik Görelilik ve Diğer Makaleler 190,00 ₺
Orada Merhamet Varmış 100,00 ₺
Orhon Yazıtları'ndan Bugünkü Türk Dünyasına 360,00 ₺
Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar 400,00 ₺
Orta Çağ Avrupa Tarihi 400,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri: Edebiyat 1 200,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri: Edebiyat 2  200,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri: Kültür  200,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri: Sanat  200,00 ₺
Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi 200,00 ₺
Osmanlı Gayrinizami Harp Doktrini: Eşkıya Takibi ve Çete Muharebeleri Talimnamesi (1909) 115,00 ₺
Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform 1856-1876 450,00 ₺
Osmanlı Kapısında Büyümek: Ahmet Mithat Efendi'nin Hikâye ve Romanlarında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşları 160,00 ₺
Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri ve Koleksiyonları: İtibar ve İhtiras 650,00 ₺
Osmanlı Kültür Ortamında Miraç ve Yolculuk Durakları 900,00 ₺
Osmanlı Mâlî Tarihi 650,00 ₺
Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri Bütün Makaleleri 1 550,00 ₺
Osmanlı Sahnesi –19. Yüzyıl Çok Dilli Osmanlı Komedyasından Üç Metin– 160,00 ₺
Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar 140,00 ₺
Osmanlı'da Dinî Matbuat 250,00 ₺
Osmanlı'da İki Amerikalı Misyoner: Levi Parsons ve Pliny Fisk'in Anadolu ve Kudüs Seyahat Raporları (1819-1825) 380,00 ₺
Osmanlı'da Modern İktisadın İzinde 1: Mebâdi-i İlm-i Servet-i Milel 250,00 ₺
Osmanlı'da Modern İktisadın İzinde 2: İlm-i Servet veyahut İlm-i İktisat 220,00 ₺
Osmanlı'da Neft ve Petrol 330,00 ₺
Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Din Eğitimi –Mukaddime Kitap– 400,00 ₺
Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan –Mecmû'a-ı İlâhiyyat– 140,00 ₺
Ömür Süvarisi 460,00 ₺
Öznellik ve Nesnellik Kıskacında Dinî Tecrübe 300,00 ₺
Parmenides ve Sokrates Öncesi Felsefe 400,00 ₺
Peder Olmak Sanatı 100,00 ₺
Pervîn-i İtisâmî Divanı 400,00 ₺
Placita Philosophorum – Filozofların Öğretileri 140,00 ₺
Poetika Dersleri  150,00 ₺
Pol Molla'nın Hikâyesi –Giritli Bir Müslüman'ın Fransa'da Papaz Oluşu– 210,00 ₺
Psikoloji 160,00 ₺
Puşkin Erzurum'da  100,00 ₺
Rahmi Eray: Milliyetçilerin Ağabeyi 130,00 ₺
Ramazan-nâme 180,00 ₺
Reha 120,00 ₺
Resimli Cumhuriyet Din Kitabı (3 Cilt) 2400,00 ₺
Rıza Tevfik'in Sanat ve Düşünce Dünyası 430,00 ₺
Rikalda yahut Amerika'da Vahşet Âlemi 260,00 ₺
Rize Müftülerinden Yusuf Karali Hoca 100,00 ₺
Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür 320,00 ₺
Robert Kolej'in İzinde: Türkiye'de Amerikan Misyonerliğinin Eğitim Stratejisi  300,00 ₺
Robert Kolej'in Kızları: Misyonerlik Feminizm Yabancı Okullar 200,00 ₺
Roman ve Öyküde Zaman –Yöntem ve Uygulama– 280,00 ₺
Rûdekî-yi Semerkandî –Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Türkçe Çevirisi– 240,00 ₺
Rûhu Pak Ceddi Pak 240,00 ₺
Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Osmanlı İstihbarat Ağı (I. Abdülhamid ve III. Selim Dönemleri) 300,00 ₺
Rübab-ı Şikeste  160,00 ₺
Rüzgârlı Pazar 160,00 ₺
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 320,00 ₺
Sabahı Beklemeden 200,00 ₺
Sadık Bir Muhalif: Yeni Osmanlılar'dan Menapirzade Nuri Bey 300,00 ₺
Sa'dî-yi Şirazî Divanı (Karton Kapak) 450,00 ₺
Safahat (Takım-7 Kitap) 300,00 ₺
Sahaflar Kitabı –Son İstanbullu Sahaflarla Konuşmalar– 700,00 ₺
Sahnenin Dışındakiler 330,00 ₺
Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap 100,00 ₺
Sami Paşazade Sezayi ve Eserleri 230,00 ₺
Sanat ve Edebiyat Yazıları  240,00 ₺
Sanat ve Estetik Yazıları  250,00 ₺
Sanattan Hakikate: Van Gogh, Heidegger, Schapiro, Derrida 350,00 ₺
Saray ve Mûsikî: III. Selim ve II. Mahmut Dönemlerinde Mûsikî Sanatının Himayesi  220,00 ₺
Sarıktan Fese –Modern Mısır'ın Doğuşuna Tanıklığım– 250,00 ₺
Sayyadane Bir Cevelan: İzmit Körfezi'nde Bir Mesire-i Saydiyeyi Hakîdir 100,00 ₺
Savaş ve Edebiyat 250,00 ₺
Saz ü Söz Arasında: Cinuçen Tanrıkorur'un Hatıraları 340,00 ₺
Schopenhaure'ın Hikmet-i Cedidesi 100,00 ₺
Sel Gider Kum Kalır 200,00 ₺
Selâm Olsun 100,00 ₺
Senaryo Bülent Oran 200,00 ₺
Ses Efekti 100,00 ₺
Sessiz Yaşadım –Matbuatta Mehmet Âkif– 1936-1940 600,00 ₺
Sevda-yı Sa'y ü Amel: Teşrik-i Mesai-Taksim-i Mesai 100,00 ₺
Sevgi ve İlim 180,00 ₺
Sevgili Vefakâr Kadınım: Rıza Tevfik'ten Nazlı Hanım'a Mektuplar 280,00 ₺
Sevincini Bulmak - Mustafa Kutlu 200,00 ₺
Seza Hanım ve Kedileri 100,00 ₺
Sınıf 150,00 ₺
Sır 100,00 ₺
Sıradışı Bir Ödül Töreni 130,00 ₺
Silik Fotoğraflar-Portreler 280,00 ₺
Sivil İtaatsizlik-Yürüyüş 100,00 ₺
Siyaset –es-Siyasetü'ş-şeriyye– 120,00 ₺
Siyaset Felsefesi I - Hak: Eskiler ile Modernler Arasındaki Yeni Tartışma 150,00 ₺
Siyaset Felsefesi II - Tarih Felsefeleri Sistemi 200,00 ₺
Siyaset Felsefesi III - İnsan Haklarından Cumhuriyetçi Düşünceye 150,00 ₺
Siyaset Üzerine Konuşmalar 280,00 ₺
Siyaset ve Tasavvuf: Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tasavvufun Tezahürleri 400,00 ₺
Siyaset Zalimdir: Aydın Menderes'le Bir Parti Tecrübesi 200,00 ₺
Siyasetnâme (Siyeru'l-mülûk) 120,00 ₺
Siyasi Hatıratım 110,00 ₺
Siyasi Yazılar, Konuşmalar ve Türkiye Köylü Partisi 250,00 ₺
Sofistik Düşüncenin Arka Planı: Dissoi Logoi Üzerine Yorumlar 200,00 ₺
Sofistlerin Çalışma Kitabı: Dissoi Logoi 150,00 ₺
Soğuk Savaş Döneminde Türkiye'nin İslâm Dünyası Politikaları (1945-1960) 130,00 ₺
Son Romantikler 120,00 ₺
Son Sultanların İstanbulu'nda: Siyaset-Modernleşme-Yabancı Okullar 250,00 ₺
Sonsuza Uzanan Ses: Ömer Seyfettin 500,00 ₺
Sorun Nedir? 380,00 ₺
Sosyoloji 150,00 ₺
Sosyoloji Nedir? 150,00 ₺
Sosyolojinin Öncüleri: Alman Sosyoloji Cemiyeti'nin İlk Kongresi (1910) 250,00 ₺
Sömürgeciliğin Dünya Modeli 250,00 ₺
Sömürgeciliğin Hasat Mevsimi: Anadolu'da Amerikan Misyoner Okulları 300,00 ₺
Sözü Dilde Hayali Gözde –Portreler 1– 250,00 ₺
Sözün Güzeli Erzurum 220,00 ₺
Suat'ın Mektubu 140,00 ₺
Sultan Abdülhamit Döneminde İstanbul'da Gördüklerim 150,00 ₺
Sultanın Silahları: II. Abdülhamid Dönemi Savunma Sanayii ve Silah Teknolojisi 220,00 ₺
Sur Kenti Hikâyeleri 120,00 ₺
Suriye'de İşgal ve Direniş (1919-1922): Türk Basınına Yansımalarıyla 170,00 ₺
Süleyman Muslî 280,00 ₺
Süleymaniye Mahallesinde Bir Aile 100,00 ₺
Süleymaniye Medresesi İhtisas Tezlerinden Marifet-i Bâri ve İsbat-ı Vâcib 100,00 ₺
Şahsi Bir Cerrahpaşa Tarihi 100,00 ₺
Şakıyan'ın Alametifarikası 100,00 ₺
Şark Cephesi'nden Kore'ye: Bir Türk Generali Tahsin Yazıcı'nın Askerlik Serüveni 240,00 ₺
Şarkısızın Şarkısı –Şiirler-2012-2017– 150,00 ₺
Şehir Mektupları 200,00 ₺
Şerhu's-Sima': Aristoteles'in Fizik Şerhi 190,00 ₺
Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye 240,00 ₺
Şeyh-i Ekber'i Niçin Severim? 100,00 ₺
Şeytankaya Tılsımı 100,00 ₺
Şıpsevdi 250,00 ₺
Şiir Daima Şiir: Ataç'ın Şiir Yazıları 430,00 ₺
Şiir Tahlilleri 1: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 190,00 ₺
Şiir Tahlilleri 2: Cumhuriyet Devri 360,00 ₺
Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri 140,00 ₺
Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı 140,00 ₺
Tanburî Cemil Bey: Efsane ve Realite Arasında Bir Portre 290,00 ₺
Tanpınar'dan Çeviriler 170,00 ₺
Tanpınar'dan Ders Notları 100,00 ₺
Tanpınar'dan Notlar: Yeni Türk Edebiyatı Tezli Sertifika Ders Notları (1952) 100,00 ₺
Tanpınar'ın Mektupları 250,00 ₺
Tanpınar'ın Şiir Dünyası 160,00 ₺
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye 110,00 ₺
Tanzimat Fikri ve Edebiyat: Siyasi Fikirlerin Türk Romanına Yansıması 300,00 ₺
Tapu Sicil Muhafızının Anıları –Zerrât-ı Tahattur– 170,00 ₺
Tarih Felsefesi 240,00 ₺
Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi 220,00 ₺
Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilinci 240,00 ₺
Tarih Uğrunda: Matbuat Âleminde Birkaç Adım 200,00 ₺
Tarih Yolunda: Yakın Mazînin Siyasî ve Fikrî Ahvâli 220,00 ₺
Tarihin Alacakaranlığında: Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zat-2 490,00 ₺
Tarihin Gölgesinde: Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zât 400,00 ₺
Tarihin Hududunda: Hatırat Kitapları, Matbuat Yasakları ve Arşiv Meseleleri 220,00 ₺
Tarihin Televizyonla İhyası: TRT Tarihi ve Dizi Filmler (1974-2020) 300,00 ₺
Tarla Kuşunun Sesi 180,00 ₺
Tartuffe ve Diğer Oyunlar 180,00 ₺
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi 220,00 ₺
Tasavvuf ve Tenkit 190,00 ₺
Tasavvufî Hayat –Usûlu Aşere/Risâle ile'l-Hâim/Fevâihu'l-Cemâl– 130,00 ₺
Tasavvufî Hikmetler –Hikem-i Ataiyye– 130,00 ₺
Tasavvufî Şiir Şerhleri –Feyzü'l-Kemâl ve Mir'âtü'l-Kemâl– 210,00 ₺
Tasavvufta İnsan Meselesi –İnsan-ı Kâmil– 210,00 ₺
Tasavvufun Mahiyeti –Şifâu's-Sâil– 170,00 ₺
Taş Et Ot 130,00 ₺
Taşralı 240,00 ₺
Tedirgin Kanatlar 100,00 ₺
Tekinalp –Uyumun Havarisi– 320,00 ₺
Tekke ve Halk Edebiyatı Makaleleri 400,00 ₺
Tekkede Zaman: Üsküdar'da Rifai Sandıkçı Tekkesi ve Vukuat-ı Tekaya 200,00 ₺
Telemakhos'un Maceraları 250,00 ₺
Telvîhât-ı Sübhâniyye ve Mülhemât-ı Rahmâniyye 250,00 ₺
Temhîdât –Aşk ve Hakîkat Üzerine Konuşmalar– 190,00 ₺
Teoriden Teoriye: Prag Ekolü'nün Yapısalcı Poetikası ve Dönüşümü 230,00 ₺
Tercümeler –His Estetiği-Avrupa Milletine Nutuklar– 100,00 ₺
Teslim 100,00 ₺
Tevârîh-i Âl-i Selçuk II: İran ve Irak Selçukluları Tarihi –Metin Tercüme Sözlük Tıpkıbasım– 360,00 ₺
Tevfik Fikret: Devir-Şahsiyet-Eser 230,00 ₺
Tevhidin Sırları –Esraru't-Tevhid fi Makamâtı'ş-Şeyh Ebî Said– 320,00 ₺
Teyzeler ve Maymunlar 100,00 ₺
The Ascension of the Prophet and the Stations of His Journey 150 $
Ticari Kapitalizmin Kısa Tarihi 160,00 ₺
Timurlenk 300,00 ₺
Tirende Bir Keman 130,00 ₺
Toprak Ağalığından Sanayiciliğe Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 290,00 ₺
Topyekûn Harp 130,00 ₺
Torino'nun Yirmi Günü –Yüzyıl Sonu Soruşturması– 110,00 ₺
Tufandan Önce 180,00 ₺
Tümeller –Bakış Açımı Değiştirmediğim Bir Giriş– 180,00 ₺
Türk Düşüncesi I: Kökenler 500,00 ₺
Türk Düşüncesinde Bir Nevabit –İsmet Özel'in Ontolojisi ve İslâmcılığı 230,00 ₺
Türk Edebiyatı Tarihi I. Cilt: Giriş 500,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1 420,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2 400,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 –Tip Tahlilleri-Türk Edebiyatında Tipler– 180,00 ₺
Türk Edebiyatı'ndan Türk Sineması'na Vurun Kahpeye 250,00 ₺
Türk Folklorunda Kesik Baş: Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit 130,00 ₺
Türk Mesnevî Edebiyatı –Sultan İkinci Murad Devri– 360,00 ₺
Türk Muhafazakârlığında Bir Cevelan 200,00 ₺
Türk Müzik Kimliği 240,00 ₺
Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu 180,00 ₺
Türk Roman ve Hikâyesi Üzerine 390,00 ₺
Türk Sanatı ve Arkeolojisi Yazıları 600,00 ₺
Türk Şiiri Üzerine 390,00 ₺
Türk Tarihinde Asya Hunları –Birinci Hâkimiyet Dönemi– 270,00 ₺
Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları 500,00 ₺
Türk Tiyatrosu –Şinasi'den Turan Oflazoğlu'na– 340,00 ₺
Türkçüler: Cumhuriyet Devrinde Bir İdealin Takipçileri 500,00 ₺
Türkiyatın Seyri, Şarkiyatçılığın Menzili 380,00 ₺
Türkiye İktisat Tarihi 450,00 ₺
Türkiye'de Din Eğitimi 480,00 ₺
Türkiye'de Felsefenin Gerçekliği ve Eleştirisi 500,00 ₺
Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi 1: Metinler Kişiler 500,00 ₺
Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi 2: Metinler Kişiler 550,00 ₺
Türkiye'nin Maarif Davası 160,00 ₺
Türkler Arasında 110,00 ₺
Türklerin Tarihi: Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl 280,00 ₺
Türklerin ve Moğolların Eski Dini 300,00 ₺
Türkülerde Yaşayan Şehir: Erzurum 220,00 ₺
Tütün Risalesi 120,00 ₺
Uçsun Varsın 100,00 ₺
Udolf Hisarı 340,00 ₺
Ulusal Sinema Kavgası 130,00 ₺
Umutsuzluktan Ölmek ve Kapitalizmin Geleceği 345,00 ₺
Usta Konuşmak İstiyor 130,00 ₺
Uşaklıgil'in Romanlarında Batılı Yaşayış Tarzı 180,00 ₺
Uzun Hikâye 110,00 ₺
Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi 360,00 ₺
Üss-i İnkılap 360,00 ₺
Üstelik Sarışın 100,00 ₺
Ütopya 120,00 ₺
Vah 180,00 ₺
Vahdet-i Vücûd 110,00 ₺
Vahdet-i Vücûd ve İbnü'l-Arabî 260,00 ₺
Var Olmak 110,00 ₺
Varoluş Felsefesi-Hareket Felsefesi 100,00 ₺
Vatan Yahut İnternet 200,00 ₺
Veysel Karenî ve Üveysîlik 120,00 ₺
Vitrinde Olmak 250,00 ₺
Weber ve Durkheim: Metodolojik Bir Karşılaştırma 140,00 ₺
Ya Paranı Ya Canını 110,00 ₺
Ya Tahammül Ya Sefer 100,00 ₺
Yahya Kemal 180,00 ₺
Yanlış İşin Doğrusu –Başarılı Suçluların İfşası ve Diğer Yazılar– 120,00 ₺
Yaratıcı Tekâmül 280,00 ₺
Yarınki Türkiye 250,00 ₺
Yaşadığım Gibi 450,00 ₺
Yaşadığıma Dair –Günlükler ve Âli Ölmezoğlu’na Mektuplar– 180,00 ₺
Yavaş Yavaş Aydınlanan Tanpınar 230,00 ₺
Yayla Dumanı –Bütün Eserleri– 220,00 ₺
Yaz dı Kış 100,00 ₺
Yaz Yağmuru 130,00 ₺
Yazıcızâde Ali'nin Oğuznamesi –Metin Tercüme Sözlük Tıpkıbasım– 160,00 ₺
Yedi İklim Dört Köşe 220,00 ₺
Yeni Devletin Kuruluşu: Mütareke Sonrası Türk Edebiyatında Önder ve Yazarlar 340,00 ₺
Yeni Eflatunculuğun İslâm Felsefesine Yansımaları 220,00 ₺
Yeni Kitap Dergisinde On Yazar On Mülakat 120,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) 600,00 ₺
Yeniçeriler Mezar Taşları ve Remizleri 280,00 ₺
Yenilgiden Dönerken 110,00 ₺
Yeniliklere Açılma –Hürriyet ve Eğitim Üzerine Makaleler– 280,00 ₺
Yer Çok ve Adımlarımız 100,00 ₺
Yoksulluk İçimizde 100,00 ₺
Yoksulluk Kitabı 140,00 ₺
Yokuşa Akan Sular 100,00 ₺
Yozlaşmadan Uzlaşmak 190,00 ₺
Yunan Diyarında Kurban Mutfağı 300,00 ₺
Yunus Bir Haber Verir 200,00 ₺
Yunus Emre Divanı 300,00 ₺
Yusuf Nasıl Sevilir: Kitab-ı Mukaddes'ten Thomas Mann'a Hikâyenin Belleği 260,00 ₺
Zafer Değil Sefer 300,00 ₺
Zafer Yahut Hiç 160,00 ₺
Zaman ve Hafızanın Kıyısında 150,00 ₺
Zehra 110,00 ₺
Ziya Gökalp'in Tenkidi 120,00 ₺
Zübdetü'l-Hakayık 280,00 ₺