Ne Aramıştınız ?
Dergâh Yayınları Güncel Fiyat Listesi
DERGÂH YAYINLARI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (1 OCAK 2021)
KİTAP ADI FİYAT
14. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'ân Tercümesi 1 Metin 50,00 ₺
14. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'an Tercümesi 2 Sözlük 50,00 ₺
1835 Tarihli Rize Nüfus Defteri Metin ve Değerlendirme 80,00 ₺
20 Yılın Ardından Mehmet Kaplan 14,00 ₺
Abdülhak Hâmid'in Hatıraları 45,00 ₺
Ademin Duaları 14,00 ₺
Adlandırmanın Ontoteolojisi Platon'un "Kratylos"una Yorum 40,00 ₺
Ağustos Melâli Toplu Şiirler 45,00 ₺
Ah! Şiirler 2001-2011 45,00 ₺
Ahbar-ı Âsâra Tamim-i Enzar Roman Tarihine Genel Bir Bakış 14,00 ₺
Ahlâk 25,00 ₺
Ahlâk Felsefesi Yazıları 38,00 ₺
Ahlâk Nizamı 38,00 ₺
Ahlâktan Felsefeye Felsefeden Ahlâka 44,00 ₺
Ahmet Hamdi Tanpınar - İnci Enginün 42,00 ₺
Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat 44,00 ₺
Ahmet Mithat Efendi'nin Kütüphanesi: Hikâye ve Romanlarında Okuma Eylemi 33,00 ₺
Aka Gündüz'ün Romanlarında Kadın 25,00 ₺
Akasya ve Mandolin 23,00 ₺
Akıl İrade Hürriyet Son Dönem Osmanlı Dinî Düşüncesinde İrade Meselesi 55,00 ₺
Akılcılık 24,00 ₺
Aklın Anatomisi Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi 38,00 ₺
Aleksandr Stradella 12,00 ₺
Alkestis-Medeia-Elektra 19,00 ₺
Altın Suyuna Batırılmış Bir Hayat: Abdülhak Hamid Tarhan 32,00 ₺
Amel Defteri 36,00 ₺
Amerikan Mektupları-Düşünen Adam Aranızda 14,00 ₺
Amiral Byng 24,00 ₺
Ana Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezaifi 12,00 ₺
Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı Nurettin Topçu Üzerine Yazılar 25,00 ₺
Anadolu Yakası 24,00 ₺
Anadolu'da İslâm Ruhu Vatan ve Millet Oluşumu 27,00 ₺
Anadolu'nun Üç Ermişi: Yûnus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî 44,00 ₺
Anlamın Sesi Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiir Estetiği 32,00 ₺
Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı 20,00 ₺
Anlatıbilime Giriş 25,00 ₺
Annemin Gözleri 12,00 ₺
Aramakla Bulunmaz 26,00 ₺
Arapgir Hasreti 30,00 ₺
Arastanın Son Çırağı 12,00 ₺
Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat 50,00 ₺
Arkakapak Yazıları 14,00 ₺
Arnavutlar Solyotlar Tarihe Müstenit Bir Roman 36,00 ₺
Asr-ı Saadette Siyasi Konuşmalar 29,00 ₺
Askerî Modernleşmenin Dinî Müdafaası 35,00 ₺
Asla Pes Etme 15,00 ₺
Aşk-ı Memnu 24,00 ₺
Ataç'ın Tiyatro Yazıları 35,00 ₺
Ateş ve Su Üzerine Dans Rönesans ve Reform Avrupası'nın Kısa Tarihi 65,00 ₺
Atilla'nın Atını Çalan Çocuk 14,00 ₺
Avrupa Adab-ı Muaşereti Yahut Alafranga 34,00 ₺
Avrupa'da Bir Cevelan 65,00 ₺
Ay Dolanır Günler Geçer Fevziye A. Tansel'in Günlükleri 33,00 ₺
Aydaki Kadın 35,00 ₺
Aynı Rüyanın İçinde 290,00 ₺
Aziz Feylesofum Refik Halid'den Rıza Tevfik'e Mektuplar 28,00 ₺
Babamın Emanetleri Ragıp Nurettin Eğe'nin Birinci Cihan Harbi Günlükleri 35,00 ₺
Babailer İsyanı 48,00 ₺
Babur Büyük Moğolların Tarihi 49,00 ₺
Babamın Kitapları 20,00 ₺
Balık ve Tango 15,00 ₺
Balkan Harbi Hatıratı 12,00 ₺
Başıma Gelenler Hep Senin Yüzünden 13,00 ₺
Batı Çıkmazı-Puşkin Üzerine Konuşma 10,00 ₺
Batı Edebiyatında Akımlar 24,00 ₺
Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi 45,00 ₺
Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı 39,00 ₺
Bayramiye Tarikatı Menakıbı 34,00 ₺
Beliyat-ı Mudhike 10,00 ₺
Ben Neyim? 10,00 ₺
Bergson 17,00 ₺
Bergson'da Ruh-Beden İlişkisi 17,00 ₺
Beş Şehir 27,00 ₺
Beş Şehir - Yeni Edisyon 74,00 ₺
Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti 48,00 ₺
Beşir Fuat 12,00 ₺
Beyhude Ömrüm 25,00 ₺
Bilge Seyidoğlu Kitabı 24,00 ₺
Bilim ile Siyaset Arasında Hatıralar 44,00 ₺
Bir Başka Paris 70,00 ₺
Bir Demet İstanbul 26,00 ₺
Bir Bilme Teorisi 14,00 ₺
Bir Cinayet 21,00 ₺
Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri Hatıralar Yorumlar Tetkikler 55,00 ₺
Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmud Kemâl Kemâlü'l-Kemâl 46,00 ₺
Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi 54,00 ₺
Bir Halk Sinemacısı Osman Fahir Seden 35,00 ₺
Bir Hülya Adamının Romanı Ahmet Hamdi Tanpınar 56,00 ₺
Bir İnsanla Karşılaşmak: Nurettin Topçu'nun Sohbetinden Kalanlar

15,00 ₺

Bir Japon Nasıl Ölür 12,00 ₺
Bir Kitabın Kırk Yılı Tekkeler ve Zaviyeler 45,00 ₺
Bir Köy Tarihi: Cinis 28,00 ₺
Bir Osmanlı Kurmayının Gözünden Rus-Japon
Harbi Miralay Pertev Bey'in Gözlemleri
29,00 ₺
Bir Ölünün Defteri 17,00 ₺
Bir Papazın Osmanlı Günlüğü 22,00 ₺
Bir Şehrin Ruhu: Erzurum 25,00 ₺
Bir Şiir Eleştirmeni Olarak Nurullah Ataç 35,00 ₺
Bir Tartışmanın Hikâyesi Dekadanlar 20,00 ₺
Bir Tekkenin Dinî ve Sosyal Tarihi Sivas Ali Baba Zaviyesi 20,00 ₺
Bir Vakitler Erzurum 30,00 ₺
Bir Vatandan Bir Vatana 59,00 ₺
Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe 40,00 ₺
Bitemeyen 14,00 ₺
Börk Bir Başlığın Tarihî Serüveni ve Edirne'deki Börklü Mezar Taşları 36,00 ₺
Bu Böyledir 12,00 ₺
Bu Dağların Ardı 30,00 ₺
Buhara Bursa Bosna Şehirler - Sûfîler - Tekkeler 75,00 ₺
Bursa Mektupları Bir Osmanlı Kentinde Müminler ve Kâfirler 19,00 ₺
Buşido Japon Savaş Sanatı 15,00 ₺
Bütün Eserleri II Bize Göre İkdam'daki Diğer Yazıları 25,00 ₺
Bütün Eserleri III Gurabahâne-i Laklakan Diğer Yazıları 32,00 ₺
Bütün Eserleri IV Frankfurt Seyahatnamesi 21,00 ₺
Bütün Şiirleri 68,00 ₺
Bütün Şiirleri Ahmet Haşim Piyale/Göl Saatleri/Diğer Şiirleri 22,00 ₺
Bütün Şiirleri-Ahmet Hamdi Tanpınar 22,00 ₺
Bütün Şiirleri-Cenap Şahabettin 48,00 ₺
Büyük Devletlerin Yükselişi 1648-1615 58,00 ₺
Büyük Fetih 14,00 ₺
Büyük Türkiye Rüyası 35,00 ₺
Candan Geçelim Yâ Hû XIX. Asrın Şairlerinden Dinî-Tasavvufî Şiirler (1801-1922) 49,00 ₺
Cellat 32,00 ₺
Chef 24,00 ₺
Coğrafyadan Vatana Fikrî Yazılar 65,00 ₺
Copernicusçu İlk Bildirim 14,00 ₺
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 55,00 ₺
Cumhuriyet İdeolojisinin Nakşibendîlik Tasavvuru 23,00 ₺
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm 2 75,00 ₺
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm 1 60,00 ₺
Çağdaş İngiliz-Yahudi Küresel Medeniyeti 38,00 ₺
Çağdaş Türk Hikâyesinde Semantik Yapı 16,00 ₺
Çağdaş Üç Tarz-ı Siyaset Üzerine Eleştiri Yazıları 14,00 ₺
Çayeli Beyazsu Köyünden İrfanoğlu İsmail Efendi'nin Hatıraları 35,00 ₺
Çayeli'nden Oyani 1835 Arhavi-Hopa-Fındıklı Nüfus Kayıtları 42,00 ₺
Çıkmaz Sokak Erzurum Şiirleri ve Bazı Hatıralar 10,00 ₺
Çiçek Kitabı 45,00 ₺
Çiçek Olmayan Çiçek 12,00 ₺
Çocuk Melekât-ı Uzviyesi ve Ruhiyesi 20,00 ₺
D'Aramon Seyahatnamesi 14,00 ₺
Dağ Ne Kadar Yüce Olsa Portreler 2 40,00 ₺
David Hume ve Din Felsefesi 30,00 ₺
Değişim Sancısı 16,00 ₺
Dem Bu Demdir 28,00 ₺
Depresyon Hırkası 14,00 ₺
Dersaadetin Kileri: Tuna Nehri'nde Ticaret ve Devlet 50,00 ₺
Dervişin Hayatı Sûfînin Kelâmı 75,00 ₺
Devlet Felsefesi Eleştiriler ve Öngörüler 50,00 ₺
Devletin Kahyası Sultanın Efendisi: Mehmed Said Hâlet Efendi 45,00 ₺
Dil ve Ahlâk 34,00 ₺
Dil ve Kültür Üzerine Yazılar 62,00 ₺
Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri 65,00 ₺
Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler 38,00 ₺
Dinî Tecrübe ve Mistisizm 38,00 ₺
Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar 70,00 ₺
Divançe 35,00 ₺
Doğu Asya Tarihi 60,00 ₺
Doğu Karadeniz'de Bir Aile Hacıalibeyzadeler 55,00 ₺
Doğum Lekesi 14,00 ₺
Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta'arruf 36,00 ₺
Dört Kapı Kırk Eşik 38,00 ₺
Durkheim ve Modern Eğitim 38,00 ₺
Durub-ı Emsal-i Osmaniye 15,00 ₺
Dünden Bugüne Pontus Macerası 48,00 ₺
Dünyanın Rengi 10,00 ₺
Düşünceleriyle Nermi Uygur 35,00 ₺
Düşünmek Ne Demektir? 34,00 ₺
Ebedi Dönüş Miti 20,00 ₺
Edebiyat Dersleri 36,00 ₺
Edebiyat Tarihi ve Tenkit 60,00 ₺
Edebiyat Tarihi Yazıları: Arşiv Kayıtları, Yazma Eserler ve Kayıp Metinler 75,00 ₺
Edebiyat Teorisi 49,00 ₺
Edebiyat Üzerine Makaleler 70,00 ₺
Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine 40,00 ₺
Edebiyat Yazıları 1 38,00 ₺
Edebiyat Yazıları 2 50,00 ₺
Edebiyatçılar Çevremde 36,00 ₺
Edebiyatçılar Geçiyor 32,00 ₺
Edebiyatımız I Edebiyat Tarih İlişkisi 50,00 ₺
Edebiyatımız II Yazarlar, Meseleler 60,00 ₺
Edebiyatımızın Bahçesinde Dolaşırken 30,00 ₺
Edebiyatımızın İçinden 38,00 ₺
Edebiyatın Dönüşümü 34,00 ₺
Edebiyatın Kıyılarında 32,00 ₺
Eleştiri Terimleri Sözlüğü 65,00 ₺
Eleştirinin Sınırları 29,00 ₺
Endülüs Müslüman İspanya ve Portekiz'in Siyasi Tarihi 42,00 ₺
en-Necât Felsefenin Temel Yapıları 38,00 ₺
Eriyen Mumlar 30,00 ₺
Erzurum Belediyesi Tarihi I 34,00 ₺
Erzurum Belediyesi Tarihi II 37,00 ₺
Erzurum Efsaneleri 27,00 ₺
Erzurum Fıkraları 19,00 ₺
Erzurum Kitabı 38,00 ₺
Erzurum Masalları 34,00 ₺
Erzurum Şairleri 49,00 ₺
Erzurum'da Ramazan 19,00 ₺
Erzurum'da Ziraat Kültürü 12,00 ₺
Erzurum'dan Güzel Hatıralar 25,00 ₺
Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaş 45,00 ₺
Erzurum'un Kara Günleri 26,00 ₺
Erzurum'un Manevi Mimarları 25,00 ₺
Eser-i Aşk Şeyh Gâlib Hakkında Seçme Makaleler ve Bibliyografya Denemesi 58,00 ₺
Eski İstanbul Ramazanları 12,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz 44,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Tarihi 70,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Tarihi Metinleri 38,00 ₺
Eski Türklerde Yazı, Kâğıt, Kitap ve Kâğıt Damgaları 19,00 ₺
Eşref - Bütün Eserleri 65,00 ₺
Evren Tasavvuru Kendini Bilmek ya da Evreni Kurmak 44,00 ₺
Fatma Aliye Hanım yahut Bir Muharire-i Osmaniyenin Neşeti 10,00 ₺
Felatun Bey ile Rakım Efendi 14,00 ₺
Felsefe 14,00 ₺
Felsefe-Bilim Nedir? 26,00 ₺
Felsefe-Bilimin Doğuşu Aristoteles'te Canlılar ve Bilim Sorunu 28,00 ₺
Felsefe-Din İlişkileri Faslu'l-makâl el-Keşf an minhâci'l-edille 26,00 ₺
Felsefenin Kuruluşu 48,00 ₺
Felsefenin Yapısı ve Sorunları 42,00 ₺
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu: Bir Muhalifin Edebi ve Sosyal Yazıları 24,00 ₺
Fıkra Tadında Haberler 17,00 ₺
Fındıklı Seyahatnamesi Fındıklı'dan Viçe'ye Yolculuk 16,00 ₺
Fırtınayı Kucaklamak 14,00 ₺
Fragmanlar Testimonia-Fragmenta-Imitationes 24,00 ₺
Fransa Sefaratnamesi 50,00 ₺
Geydim Hırkayı Safer Efendi'nin Sohbetleri 30,00 ₺
Gılgamış Destanı 12,00 ₺
Gitanjali 10,00 ₺
Gönül Çalab'ın Tahtı Açıklamalı Yunus Emre Sözlüğü 45,00 ₺
Gönül Mektupları 39,00 ₺
Görgü Tanığı 27,00 ₺
Göz Gördü Gönül Sevdi 35,00 ₺

Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754)

260,00 ₺
Gurbet Benim İçimde Bütün Şiirleri ve Nesirleri 16,00 ₺
Gülme Komiğin Anlamı Üzerinde Deneme 14,00 ₺
Gümüşhanevî Halifelerinden Şeyh Osman Niyazi Efendi 10,00 ₺
Güneyce-Rize Sözlüğü Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası 70,00 ₺
Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa 48,00 ₺
Güzel Erzurum 32,00 ₺
Hakikat Bilgisi Keşfu'l-mahcub 55,00 ₺
Halide Edib Adıvar - İnci Enginün 39,00 ₺
Halide Edib Adıvar'ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi 55,00 ₺
Halka ve Senirkent'e Adanmış Bir Ömür Dr. H. Tahsin Tola 26,00 ₺
Hanya/Girit Mevlevîhânesi 24,00 ₺
Hareket Dergisi 1-2 cilt 240,00 ₺
Hâristan 13,00 ₺
Hatırlı Yara 14,00 ₺
Hayal ve Hakikat 10,00 ₺
Hayat Güzeldir 16,00 ₺
Hayata Sûfî Gözüyle Bakmak İnsan-İslâm-İrfan 49,00 ₺
Hayatın Anatomisi Canlılar Bilimi Felsefesi Evrim ve Ötesi 70,00 ₺
Heidegger'in Geç Dönem Felsefesi 20,00 ₺
Heidegger'in Kulübesi 22,00 ₺
Henüz On Yedi Yaşında 28,00 ₺
Hep Aynı Boşluk 48,00 ₺
Herakleitos'un Oyunu Herakleitos Fragmanlarına Yorumlar 28,00 ₺
Hermeneuetik ve Edebiyat 30,00 ₺
Hesap Günü 15,00 ₺
Hikâye İncelemeleri 16,00 ₺
Hikâye Tahlilleri 50,00 ₺
Hikâye-Halit Ziya Uşaklıgil 10,00 ₺
Hikâyeler 35,00 ₺
Hikmet-i Peder 12,00 ₺
Hindu Kutsal Metinleri Upanişadlar 17,00 ₺
Hint Düşüncesinde İslâm Algısı Bhakti Örneği 27,00 ₺
Huzur 39,00 ₺
Huzursuz Bacak 17,00 ₺
Hükümdar 12,00 ₺
Hümanist Bir Düşünür: Abay 24,00 ₺
Hürriyet ve İtilaf Fırkası 42,00 ₺
Hüseyin Efendi ve Karadere/Rize Medresesi 10,00 ₺
Hüsn ü Aşk 39,00 ₺
Hüsrev Hatemi'den Duyduklarımız 12,00 ₺
Hüsrev ü Şirin (Darülfünun Mezuniyet Tezi) 12,00 ₺
Hüzün ve Tesadüf 12,00 ₺
II. Abdülhamit Dönemi Denizcilik Stratejileri 34,00 ₺
II. Meşrutiyet Basınında Halkçılık Köycülük Sosyalizm 48,00 ₺
Islahat Siyaset Tarikat Bektaşiliğin İlgası 48,00 ₺
İbn Sînâ-Descartes Metafiziği 24,00 ₺
İbn Teymiye'ye Göre İbn Arabî 17,00 ₺
İbnülemin'in Rüyaları 24,00 ₺
İffet 15,00 ₺
İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit 55,00 ₺
İkinci Meşrutiyet Romanı 1908-1918 Yapısal ve Tematik İnceleme 65,00 ₺
İkiz Hayaletler Roman ve Şürekâsı 12,00 ₺
İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz 26,00 ₺
İlk Rize Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi  14,00 ₺
İlm-i Servet Veyahud İlm-i İktisat 38,00 ₺
İlmihal yahut Arzuhal 17,00 ₺
İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Türk Sineması (1895-1939) 50,00 ₺
İrade Hareket İsyan Nurettin Topçu'nun Entelektüel Biyografisi 52,00 ₺
İradenin Davası - Devlet ve Demokrasi 24,00 ₺
İslâm Düşüncesinin Yapısı Selef/Kelâm/Tasavvuf/Felsefe 23,00 ₺
İslâm İktisadına Giriş 60,00 ₺
İslâm Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri 35,00 ₺
İslâm Siyaset Üslubu 15,00 ₺
İslâm ve İnsan - Mevlâna ve Tasavvuf 21,00 ₺
İslâm ve Musiki 33,00 ₺
İslâmcıların Siyasî Görüşleri 1 Hilafet ve Meşrutiyet 30,00 ₺
İslâmcıların Siyasî Görüşleri 2 Hürriyet Müsavat Uhuvvet 29,00 ₺
İslâm'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler 32,00 ₺
İslâm'da İrşâd 28,00 ₺
İslâm'da Müsamaha Faysalü't-Tefrika Beyne'l-İslâm Ve'z-Zendeka 10,00 ₺
İslâmiyet ve Pozitivizm 10,00 ₺
İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru 32,00 ₺
İslâm-Siyaset İlişkileri 25,00 ₺
İsmail Tunalı Düşüncesi 30,00 ₺
İstanbul'da Bir Konak ve Yeni Kadınlar 15,00 ₺
İstanbul'da Bir Ramazan 27,00 ₺
İstanbul'dan Mektuplar 1909-1912 10,00 ₺
İsyan Ahlâkı 23,00 ₺
İsyan Ahlâkı 48,00 ₺
İsyan Ahlâkı Peşinde Nurettin Topçu Albümü 60,00 ₺
İşrâkî Felsefeye Misâl Âleminden Bakmak 36,00 ₺
İştikakçının Köşesi 28,00 ₺
İtikat ve Siyaset Sünnî Kelâmında İmamet-Hilafet Meselesi 32,00 ₺
İyiler Ölmez 16,00 ₺
Kabe Yollarında 20,00 ₺
Kadimle Cedit Arasında Musa Cârullah Hayatı-Eserleri-Fikirleri 20,00 ₺
Kafesin Ardındaki Türk Kadını Türk Kadınının Hayat Hikâyesi 14,00 ₺
Kafkas 30,00 ₺
Kafkas Cephesi'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki Lojistik Desteği 43,00 ₺
Kâğıt Medeniyeti Denemeler 17,00 ₺
Kahve Yanında Bir Lokum 30,00 ₺
Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş 19,50 ₺
Kamburlar, Kaçaklar ve Kurbağalar 10,00 ₺
Kanun-ı Kadîmin Peşinde Osmanlı'da "Çözülme" ve Gelenekçi Yorumcuları 22,00 ₺
Kanûnî Sultân Süleymân'ın Süt Kardeşi Beşiktaşlı Yahya Efendi 28,00 ₺
Kapıları Açmak 17,00 ₺
Kar Makamı 12,00 ₺
Karabibik ve Diğer Hikâyeler 24,00 ₺
Karacaoğlan Hayatı ve Bütün Şiirleri 32,00 ₺
Karamanlıca İstanbul'un Fethi: Feth-i Konstantiniye 48,00 ₺
Karikatür II. Meşrutiyet Döneminin Ünlü Simaları 29,00 ₺
Karl Jaspers'in Siyaset Felsefesi 22,00 ₺
Karlar Altında Nevbahar / Lüsyen Tarhan'ın Hatıraları 20,00 ₺
Karnaval 38,00 ₺
Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü 25,00 ₺
Kartpostalların Fısıldadıkları Kartpostal Esintili Kısa Öyküler 10,00 ₺
Katakofti 10,00 ₺
Katolik Korsanlar ve Rum Tüccarlar 35,00 ₺
Kaza Süsü 14,00 ₺
Kedi Edebiyatı 48,00 ₺
Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi (Şerhu'l-Akâid) 36,00 ₺
Kelimeler Kitabı 18,00 ₺
Kemal Tahir'le Birlikte 15,00 ₺
Kemâl'le İhtimâl yahut Nâmık Kemâl'in Şiirine Tersten Bakmak 12,00 ₺
Kendi İçinde Kendine Göre Süleyman Nazif 54,00 ₺
Kendine Dolanan Sarmaşık 14,00 ₺
Kırık Hayatlar 30,00 ₺
Kırk Yıl Sonra Dün Gibi Nurettin Topçu 15,00 ₺
Kıssadan Hisse 14,00 ₺
Kimlik Kuyusu 30,00 ₺
Kovulmuşların Evi 17,00 ₺
Köyde Mimari Doğu Karadeniz 34,00 ₺
Kratylos Cilt 1 - Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler 22,00 ₺
Kratylos'a Yorumlar Cilt 2 35,00 ₺
Kur'ân İlimleri ve Kur'ân-ı Kerîm Tarihi 44,00 ₺
Kurmaca Alıştırmaları [Exercices de Fiction] 14,00 ₺
'Kuruluş Sarmalı'ndan Kurtulmak 49,00 ₺
Kuş Dili: Dilde, Edebiyatta ve Sanatta Kuşlar 45,00 ₺
Kuşeyrî Risalesi 46,00 ₺
Kuşlar ve Zaman 18,00 ₺
Kutadgubilig Türkcenin Felsefe Sözlüğü 60,00 ₺
Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi Araştırmalar 48,00 ₺
Kutuz Hoca'nın Hatıraları  45,00 ₺
Küllerinden Doğan Anka Ahmet Mithat Efendi Üzerine Yazılar 23,00 ₺
Külliyât-ı Âsâr ve İhtisasat 40,00 ₺
Külliyât-ı Hazret-i Hüdâyî 17,00 ₺
Kültür ve Dil 20,00 ₺
Kültür ve Medeniyet 23,00 ₺
Kültürümüzde Taş 40,00 ₺
Leylâ vü Mecnun 45,00 ₺
Liberal Muhafazakârlık Karşısında Nurettin Topçu 24,00 ₺
Mahcubiyet Öyküleri 12,00 ₺
Mahmut Vehbi Efendi 10,00 ₺
Mahur Beste 22,00 ₺
Mai ve Siyah 19,00 ₺
Makbule Leman 26,00 ₺

Manihaist Bir İlahi: Huyadagmān

32,00 ₺

Mantık 12,00 ₺
Masumiyet Daima 10,00 ₺
Mâşî-zâde Fikrî Çelebi ve Ebkâr-ı Efkâr'ı 55,00 ₺
Mavi Kuş 20,00 ₺
Max Weber ve İktisat Sosyolojisi Düşüncesi 42,00 ₺
Mehmed Âkif Kalabalıklarda Bir Yalnız Adam 21,00 ₺
Mehmet Âkif 11,00 ₺
Mehmet Âkif'in Şiir Dünyası 30,00 ₺
Mehmet Kaplan (İ. Enginün) 39,00 ₺
Mehmet Kaplan'ın Kaleminden Yunus Emre Metinler 29,00 ₺
Mehmet Ubeydullah Efendi'nin Malta, Afganistan ve İran Hatıraları 30,00 ₺
Meleğin Gölgesi 12,00 ₺
Menekşeli Mektup 16,00 ₺
Merhamet 15,00 ₺
Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevî Şeyhi Abdülbâkî Baykara Dede 36,00 ₺
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Hatıralarım 43,00 ₺
Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (1839-2009) 68,00 ₺
Metres 36,00 ₺
Mevlid 20,00 ₺
Mısır Tarlasında Bir Eksik 15,00 ₺
Mısır'da Bektaşilik 30,00 ₺
Mızraklı İlmihal 23,00 ₺
Millet Mistikleri Ruh Cephesinden Simalar 15,00 ₺
Milli Mücadele'de Erzurum 25,00 ₺
Milli Sinema Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş 21,00 ₺
Mini Mini Mektepli – Hanım Kızlara 12,00 ₺
Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliler 12,00 ₺
Mîzânü'l-Hakk Fî İhtiyâri'l-Ehakk İhtilaf İçinde İtidal 20,00 ₺
Modernitenin Cinsiyeti 35,00 ₺
Modernleşme Devrinde İlmiye Cevdet Paşa-İbnülemin Örneği 16,00 ₺
Moğol İmparatorluğu Tarihi 58,00 ₺
Muhafazakârlığın İki Yüzü 24,00 ₺
Muhammed Abduh'un Dinî ve Siyasî Görüşleri 35,00 ₺
Muhammediye 68,00 ₺
Mukaddime 75,00 ₺
Mukaddime (Ciltli) 95,00 ₺
Mukayeseli Edebiyat 42,00 ₺
Musahabat-ı Leyliye 30,00 ₺
Mustafa Kutlu Hikâyeciliği Hikmet ve Âhenk 24,00 ₺
Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Kentli İnsan Olmak 25,00 ₺
Mutlak Savaş Birinci Dünya Savaşı'nın Kökenleri Üzerine
Clausewitzyen Bir Çözümleme
28,00 ₺
Müdafaa 34,00 ₺
Müderris ve Hukukçu Rizeli Hafız Kasım Efendi 20,00 ₺
Müslüman İstanbul'a Mahsus Bir Gelenek: Mahya 45,00 ₺
Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak 60,00 ₺
Müşahedat 30,00 ₺
Müzik Kültür Dil 34,00 ₺
Naim Hoca Halk Adamı, Din Adamı, Millet Adamı 30,00 ₺
Naz Bitti 13,00 ₺
Necip Fazıl "Sıcak Yarada Kezzap" 22,00 ₺
Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig) 64,00 ₺
Nemide 19,00 ₺
Nesillerin Ruhu 22,00 ₺
Nimetşinas 18,00 ₺
Niyazî-i Mısrî'nin Hatıraları 40,00 ₺
Niyazî-i Mısrî'nin İzinde Bir Ömür Seyahat Dildâr-ı Şemsî 32,00 ₺
Noli Me Tangere: Bedenin Kaldırılması Üzerine Deneme 16,00 ₺
Nuh'un Kızı 12,00 ₺
Nur 20,00 ₺
Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası 22,00 ₺
Nurettin Topçu: Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar 60,00 ₺
Omurgasızlaştırılmış Türklük 21,00 ₺
On Dokuzuncu Asır Biterken İstanbul'un Saltanatlı Günleri 14,00 ₺
On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi 75,00 ₺
Orhan Okay Kitabı 22,00 ₺
Orhon Yazıtları'ndan Bugünkü Türk Dünyasına 49,00 ₺
Orta Çağ Avrupa Tarihi 49,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri - Edebiyat 1 26,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri - Edebiyat 2 24,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri - Kültür 28,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri - Sanat 24,00 ₺
Ortaçağ Anadolusu'nda İki Büyük Yerleşimci/Kolonizatör Derviş Dede Garkın ve Emîrci Sultan 40,00 ₺
Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi 26,00 ₺
Osmanlı Entelektüel Geleneği 48,00 ₺
Osmanlı Gayrinizami Harp Doktrini 15,00 ₺
Osmanlı İslâm Tasavvuru 49,00 ₺
Osmanlı İzmir'inde İthalat İzmir Efrenç Gümrüğü (1818-1838) 20,00 ₺
Osmanlı Kapısında Büyümek 23,00 ₺
Osmanlı Mâlî Tarihi 75,00 ₺
Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri Bütün Makaleleri 1 55,00 ₺
Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar 15,00 ₺
Osmanlı'da İki Amerikalı Misyoner Levi Parsons ve Pliny Fisk'in
Anadolu ve Kudüs Seyahat Raporları (1819-1825)
48,00 ₺
Osmanlı'da Modern İktisadın İzinde 1 - Mebâdi-i İlm-i Servet-i Milel 33,00 ₺
Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Din Eğitimi -Mukaddime Kitap- 58,00 ₺
Osmanlılar ve Vehhâbîlik 17,00 ₺
Ömer Seyfettin Hikâyeler 1 59,00 ₺
Ömer Seyfettin Hikâyeler 2 48,00 ₺
Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan Mecmû'a-i İlâhiyyât 17,00 ₺
Parçası Benden 14,00 ₺
Parmenides ve Sokrates Öncesi Felsefe 58,00 ₺
Peder Olmak Sanatı 10,00 ₺
Pervîn-i İtisâmî Divanı 54,00 ₺
Poetika Dersleri 20,00 ₺
Pol Molla'nın Hikâyesi Giritli Bir Müslüman'ın Fransa'da Papaz Oluşu 25,00 ₺
Popüler Türk Romanları Kerime Nadir-Esat Mahmut Karakurt
Muazzez Tahsin Berkand 1930-1950
20,00 ₺
Psikoloji 22,00 ₺
Puşkin Erzurum'da 10,00 ₺
Ramazan-nâme 21,00 ₺
Reha 15,00 ₺
Rıza Tevfik'in Sanat ve Düşünce Dünyası 60,00 ₺
Rikalda yahut Amerika'da Vahşet Âlemi 30,00 ₺
Rize Bibliyografyası Kitaplar - Tezler - Süreli Yayınlar - Makaleler 18,00 ₺
Rize Defteri 2 60,00 ₺
Rize Defteri 3 55,00 ₺
Rize Müftülerinden Yusuf Karali Hoca 7,00 ₺
Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür 45,00 ₺
Robert Kolej'in İzinde Türkiye'de Amerikan Misyonerliğinin Eğitim Stratejisi 49,00 ₺
Robert Kolej'in Kızları Misyonerlik Feminizm Yabancı Okullar 27,00 ₺
Roman ve Öyküde Zaman Yöntem ve Uygulama 38,00 ₺
Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Osmanlı İstihbarat Ağı 40,00 ₺
Rudekî-yi Semerkandî Divanı 34,00 ₺
Rübab-ı Şikeste 23,00 ₺
Rüzgârlı Pazar 18,00 ₺
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 40,00 ₺
Sadık Bir Muhalif Yeni Osmanlılar'dan Menapirzade Nuri Bey 38,00 ₺
Sadullah Paşa Yahud Mezardan Nidâ 17,00 ₺
Safahat Orijinal Metin-Sadeleştirilmiş Metin-Notlar 40,00 ₺
Sahnenin Dışındakiler 36,00 ₺
Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap 12,00 ₺
Sami Paşazade Sezayi ve Eserleri 32,00 ₺
Sanat ve Edebiyat Yazıları 32,00 ₺
Sanat ve Estetik Yazıları 32,00 ₺
Sanattan Hakikate: Van Gogh, Heidegger, Schapiro, Derrida 37,00 ₺
Saray ve Mûsikî: III. Selim ve II. Mahmut Dönemlerinde Mûsikî Sanatının Himayesi 29,00 ₺
Sayyadane Bir Cevelan 12,00 ₺
Saz ü Söz Arasında / Cinuçen Tanrıkorur'un Hatıraları 45,00 ₺
Schopenhaure'ın Hikmet-i Cedidesi 10,00 ₺
Selahattin Enis'in Romanlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Yıllarına Bir Bakış 20,00 ₺
Selçuklu Türklerinin İslâm Tasavvuru 51,00 ₺
Senaryo Bülent Oran 40,00 ₺
Sevda-yı Sa'y ü Amel Teşrik-i Mesai - Taksim-i Mesai 16,00 ₺
Sevgi ve İlim 25,00 ₺
Sevgili Vefakâr Kadınım: Rıza Tevfik'ten Nazlı Hanım'a Mektuplar 39,00 ₺
Sevincini Bulmak 29,00 ₺
Sevincini Bulmak-Ayhan Yücel 10,00 ₺
Sır 12,00 ₺
Sıradışı Bir Ödül Töreni 16,00 ₺
Silik Fotoğraflar-Portreler 30,00 ₺
Sivil İtaatsizlik 10,00 ₺
Siyaset Felsefesi 58,00 ₺
Siyaset Üzerine Konuşmalar 32,00 ₺
Siyaset ve Tasavvuf Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tasavvufun Tezahürleri 54,00 ₺
Siyasetnâme (Siyeru'l-mülûk) 20,00 ₺
Siyasi Yazılar, Konuşmalar ve Türkiye Köylü Partisi 36,00 ₺
Sofistik Düşüncenin Arka Planı: Dissoi Logoi Üzerine Yorumlar 30,00 ₺
Sofistlerin Çalışma Kitabı: Dissoi Logoi 15,00 ₺
Son Sultanların İstanbulu'nda Siyaset - Modernleşme - Yabancı Okullar 33,00 ₺
Sorun Nedir? 50,00 ₺
Sosyoloji 20,00 ₺
Sömürgeciliğin Dünya Modeli 33,00 ₺
Sömürgeciliğin Hasat Mevsimi Anadolu'da Amerikan Misyoner Okulları 49,00 ₺
Sözü Dilde Hayali Gözde Portreler 1 34,00 ₺
Sözün Güzeli Erzurum 28,00 ₺
Suat'ın Mektubu 17,00 ₺
Sultanın Silahları II. Abdülhamid Dönemi Savunma Sanayii ve Silah Teknolojisi (1876-1908) 52,00 ₺
Sur Kenti Hikâyeleri 18,00 ₺
Suriye'de İşgal ve Direniş (1919-1922) Türk Basınına Yansımalarıyla 24,00 ₺
Süleyman Muslî 36,00 ₺
Süleyman Uludağ Kitabı 30,00 ₺
Şark Cephesi'nden Kore'ye Bir Türk Generali Tahsin Yazıcı'nın Askerlik Serüveni 30,00 ₺
Şarkısızın Şarkısı Şiirler 2012-2017 22,00 ₺
Şehir Mektupları 26,00 ₺
Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim? 14,00 ₺
Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye 32,00 ₺
Şeytankaya Tılsımı 10,00 ₺
Şiir Daima Şiir Ataç'ın Şiir Yazıları 65,00 ₺
Şiir Tahlilleri 1 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 26,00 ₺
Şiir Tahlilleri 2 Cumhuriyet Devri 50,00 ₺
Şiirin Hazanında Gazel Dökenler: 1 - Yenişehirli Avni Bey 54,00 ₺
Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri 15,00 ₺
Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı 16,00 ₺
Tanpınar'dan Çeviriler 18,00 ₺
Tanpınar'dan Ders Notları 14,00 ₺
Tanpınar'dan Notlar Yeni Türk Edebiyatı Tezli Sertifika Ders Notları (1952) 14,00 ₺
Tanpınar'ın Mektupları 34,00 ₺
Tanpınar'ın Şiir Dünyası 23,00 ₺
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye 14,00 ₺
Tanzimat Fikri ve Edebiyat Siyasi Fikirlerin Türk Romanına Yansıması 32,00 ₺
Tapu Sicil Muhafızının Anıları Zerrât-ı Tahattur 36,00 ₺
Tarih Felsefesi 32,00 ₺
Tartuffe ve Diğer Oyunlar 27,00 ₺
Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi 28,00 ₺
Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilinci 34,00 ₺
Tarih Uğrunda Matbuat Âleminde Birkaç Adım 27,00 ₺
Tarih Yolunda Yakın Mazînin Siyasî ve Fikrî Ahvâli 30,00 ₺
Tarihin Alacakaranlığında Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zat 70,00 ₺
Tarihin Gölgesinde  56,00 ₺
Tarihin Hududunda Hatırat Kitapları, Matbuat Yasakları ve Arşiv Meseleleri 30,00 ₺
Tarla Kuşunun Sesi 22,00 ₺
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi 30,00 ₺
Tasavvuf ve Tenkit 28,00 ₺
Tasavvufî Hayat Usûlu Aşere/Risâle ile'l-Hâim/Fevâihu'l-Cemâl 18,00 ₺
Tasavvufî Hikmetler Hikem-i Ataiyye 16,00 ₺
Tasavvufî Şiir Şerhleri Feyzü'l-Kemâl ve Mir'âtü'l-Kemâl 28,00 ₺
Tasavvufta İnsan Meselesi İnsan-ı Kâmil 27,00 ₺
Tasavvufun Mahiyeti Şifâu's-Sâil 22,00 ₺
Taşralı 30,00 ₺
Tedirgin Kanatlar 13,00 ₺
Tefrik Etme Hazinesi 'Viveka Chudamini' 12,00 ₺
Tekke ve Halk Edebiyatı Makaleleri 54,00 ₺
Tekkede Zaman Üsküdar'da Rifai Sandıkçı Tekkesi ve Vukuat-ı Tekaya 25,00 ₺
Telvîhât-ı Sübhâniyye ve Mülhemât-ı Rahmâniyye Bir Osmanlı Şeyhinin Dilinden Tasavvuf 35,00 ₺
Temhîdât 24,00 ₺
Teslim 14,00 ₺
Tevfik Fikret: Devir-Şahsiyet-Eser 30,00 ₺
Tevhidin Sırları Esraru't-Tevhid fi Makamâtı'ş-Şeyh Ebî Said 45,00 ₺
Tirende Bir Keman 15,00 ₺
Teoriden Teoriye Ekolü’nün Yapısalcı Poetikası ve Dönüşümü 32,00 ₺
Toprak Ağalığından Sanayiciliğe Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kayserili Molu Ailesinin Hikâyesi 46,00 ₺
Topyekûn Harp 15,00 ₺
Tufandan Önce 22,00 ₺
Tümeller Bakış Açımı Değiştirmediğim Bir Giriş 22,00 ₺
Türk Dikkati 25,00 ₺
Türk Dînî Düşüncesinin Teşekkül Devri 24,00 ₺
Türk Düşünce Tarihi Açısından Kutadgubilig 18,00 ₺
Türk Edebiyatı Tarihi I. Cilt Giriş 68,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1 58,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2 50,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri 24,00 ₺
Türk Entelektüel Tarihinin Teşekkül Devri 33,00 ₺
Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları 80,00 ₺
Türk Modernleşmesi Zihniyet İktisat Tarih 38,00 ₺
Türk Muhafazakârlığında Bir Cevelan 25,00 ₺
Türk Müzik Kimliği 30,00 ₺
Türk Roman ve Hikâyesi Üzerine 60,00 ₺
Türk Roman ve Hikâyesinde II. Dünya Savaşı 23,00 ₺
Türk Sanatı ve Arkeolojisi Yazıları 85,00 ₺
Türk Şiiri Üzerine 58,00 ₺
Türk Tarihinde Asya Hunları Birinci Hâkimiyet Dönemi 39,00 ₺
Türk Tiyatrosu - İnci Enginün 49,00 ₺
Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi 40,00 ₺
Türkçede Shakespeare 60,00 ₺
Türkçüler: Cumhuriyet Devrinde Bir İdealin Takipçileri 65,00 ₺
Türkiye İktisat Tarihi 54,00 ₺
Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi 1 Metinler Kişiler 59,00 ₺
Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi 2 Metinler Kişiler 59,00 ₺
Türkiye'nin Maarif Davası 22,00 ₺
Türkler Arasında 12,00 ₺
Türklerin ve Moğolların Eski Dini 48,00 ₺
Türkülerde Yaşayan Şehir: Erzurum 30,00 ₺
Türk Düşüncesi 1: Kökenler 55,00 ₺
Tütün Risalesi 18,00 ₺
Uçsun Varsın 10,00 ₺
Udolf Hisarı 45,00 ₺
Ulemadan Bir Jöntürk Mehmed Ubeydullah Efendi 35,00 ₺
Ulusal Sinema Kavgası 19,00 ₺
Uşaklıgil'in Romanlarında Batılı Yaşayış Tarzı 20,00 ₺
Usta Konuşmak İstiyor 14,00 ₺
Uygulamalı Osmanlı Türkçesi 30,00 ₺
Uzun Hikâye 14,00 ₺
Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi 45,00 ₺
Üss-i İnkılap 49,00 ₺
Üstelik Sarışın 13,00 ₺
Ütopya 14,00 ₺
Vah 29,00 ₺
Var Olmak 16,00 ₺
Varoluş Felsefesi - Hareket Felsefesi 10,00 ₺
Vatan Yahut İnternet 25,00 ₺
Vitrinde Olmak 30,00 ₺
Weber ve Durkheim Metodolojik Bir Karşılaştırma 16,00 ₺
XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği: Münif Paşa 28,00 ₺
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-İspanya İlişkileri 15,00 ₺
Ya Tahammül Ya Sefer 14,00 ₺
Yâd-ı Mâzi ve Hayatımın Tarihi / Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bir Hukukçunun Hatıraları 25,00 ₺
Yahya Kemal 22,00 ₺
Yakup Şevki Karaalioğlu Erken Göçmüş Rizeli Bir Tabip 10,00 ₺
Yaratıcı Tekâmül 38,00 ₺
Yarınki Türkiye 34,00 ₺
Yaşadığım Gibi 50,00 ₺
Yavaş Yavaş Aydınlanan Tanpınar 33,00 ₺
Yayla Dumanı Bütün Eserleri 29,00 ₺
Yazıcızâde Ali'nin Oğuznamesi 23,00 ₺
Yeni Bir Siyaset Felsefesinin Peşinde 18,00 ₺
Yeni Eflatunculuğun İslâm Felsefesine Yansımaları 30,00 ₺
Yeni İnsan ve Ulus Oluşumunda Roman Aşkı 13,00 ₺
Yeni Kitap Dergisinde On Yazar On Mülakat 13,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 2 55,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 3 40,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 4 Belgeler 38,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 2 Hikâye (1860-1923) 50,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 3 Nesir 1 (1860-1923) 50,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 3 Nesir 2 (1860-1923) 50,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 4 Eser Tanıtma ve Önsözler (1860-1923) 50,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) 65,00 ₺
Yeniçeriler Mezar Taşları ve Remizleri 36,00 ₺
Yenilgiden Dönerken 17,00 ₺
Yoksulluk İçimizde 12,00 ₺
Yoksulluk Kitabı 18,00 ₺
Yokuşa Akan Sular 12,00 ₺
Yolculuk-Masumların Katliâmı 25,00 ₺
Yozlaşmadan Uzlaşmak 22,00 ₺
Yunan Diyarında Kurban Mutfağı 42,00 ₺
Yunus Bir Haber Verir 30,00 ₺
Yunus Emre Divanı 38,00 ₺
Zafer Değil Sefer 39,00 ₺
Zafer Yahut Hiç 19,00 ₺
Zaman ve Hafızanın Kıyısında Tanpınar'ın Edebiyat, Estetik ve
Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi
16,00 ₺
Zaman Zaman İçinde, Roman Roman İçinde: Müşâhedât Bir Üstkurmaca Olarak Müşâhedât 10,00 ₺
Zamanın Behrinde Ramazan Hikâyeleri 12,00 ₺
Zehra 14,00 ₺
Ziya Gökalp'in Tenkidi 15,00 ₺