Ne Aramıştınız ?
Dergâh Yayınları Güncel Fiyat Listesi

 1 NİSAN 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ FİYAT LİSTEMİZ

Kitap Adı

Fiyat
Abdülhak Hâmid Tarhan –Bütün Şiirleri– 85,00 ₺
Abdülhak Hâmid'in Hatıraları 98,00 ₺
Abdülhak Hâmit Tarhan –Makaleler-Belgeler– 120,00 ₺
Ademin Duaları 25,00 ₺
Ademin Yolculuğu 29,00 ₺
Adlandırmanın Ontoteolojisi Platon'un "Kratylos"una Yorum 80,00 ₺
Ağustos Melâli –Toplu Şiirler– 90,00 ₺
Ah! Şiirler (2001-2011) 90,00 ₺
Ahbar-ı Âsâra Tamim-i Enzar –Roman Tarihine Genel Bir Bakış– 25,00 ₺
Ahlâk 45,00 ₺
Ahlâk Felsefesi Yazıları 75,00 ₺
Ahlâk Nizamı 70,00 ₺
Ahlâktan Felsefeye Felsefeden Ahlâka 82,00 ₺
Ahmet Hamdi Tanpınar 73,00 ₺
Ahmet Hamdi Tanpınar Araştırmaları –Ömrün Gecesinde Sükut– 19,00 ₺
Ahmet Haşim Bütün Eserleri - 2: Bize Göre-İkdam'daki Diğer Yazıları 36,00 ₺
Ahmet Haşim Bütün Eserleri - 3: Gurabahâne-i Laklakan-Diğer Yazıları 44,00 ₺
Ahmet Haşim Bütün Eserleri - 4: Frankfurt Seyahatnamesi 32,00 ₺
Ahmet Haşim Bütün Şiirleri 32,00 ₺
Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat 85,00 ₺
Ahmet Mithat Efendi'nin Kütüphanesi: Hikâye ve Romanlarında Okuma Eylemi 60,00 ₺
Aka Gündüz'ün Romanlarında Kadın 20,00 ₺
Akasya ve Mandolin 38,00 ₺
Akıl İrade Hürriyet –Son Dönem Osmanlı Dinî Düşüncesinde İrade Meselesi– 95,00 ₺
Akılcılık 45,00 ₺
Akıntıya Karşı 32,00 ₺
Aklın Anatomisi –Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi– 65,00 ₺
Aleksandr Stradella 25,00 ₺
Alkestis-Medeia-Elektra 40,00 ₺
Altın Suyuna Batırılmış Bir Hayat: Abdülhak Hâmid Tarhan 85,00 ₺
Amel Defteri 68,00 ₺
Amerikan Mektupları: Düşünen Adam Aranızda 25,00 ₺
Amiral Byng 47,00 ₺
Ana Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezaifi 25,00 ₺
Anadolu Erenlerinden Hacı Bektaş Veli ve Bektaşîlik 31,00 ₺
Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı: Nurettin Topçu Üzerine Yazılar 52,00 ₺
Anadolu Yakası 45,00 ₺
Anadolu'da İslâm Ruhu 29,00 ₺
Anadolu'nun Üç Ermişi: Yûnus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî 80,00 ₺
Anlamın Sesi: Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiir Estetiği 64,00 ₺
Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı  38,00 ₺
Anlatıbilime Giriş 45,00 ₺
Annemin Gözleri 25,00 ₺
Aramakla Bulunmaz 49,00 ₺
Arapgir Hasreti 78,00 ₺
Arasta'nın Son Çırağı 25,00 ₺
Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat 95,00 ₺
Arkakapak Yazıları 27,00 ₺
Arnavutlar Solyotlar –Tarihe Müstenit Bir Roman– 69,00 ₺
Askerî Modernleşmenin Dinî Müdafaası  60,00 ₺
Asla Pes Etme 28,00 ₺
Asr-ı Saadette Siyasî Konuşmalar 52,00 ₺
Aşk-ı Memnu 40,00 ₺
Ateş ve Su Üzerinde Dans: Rönesans ve Reform Avrupası’nın Kısa Tarihi 110,00 ₺
Atilla'nın Atını Çalan Çocuk 25,00 ₺
Avrupa Adab-ı Muaşereti Yahut Alafranga 65,00 ₺
Avrupa'da Bir Cevelan 160,00 ₺
Avrupa'yı Taşralaştırmak –Postkolonyal Düşünce ve Tarihsel Farklılık– 70,00 ₺
Aydaki Kadın 85,00 ₺
Aynı Rüyanın İçinde: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ara Güler'den 450,00 ₺
Aziz Feylesofum: Refik Halid'den Rıza Tevfik'e Mektuplar 52,00 ₺
Babaîler İsyanı 92,00 ₺
Babamın Kitapları 38,00 ₺
Babur Büyük Moğolların Tarihi 95,00 ₺
Balık ve Tango 14,00 ₺
Balkan Harbi Hatıratı 25,00 ₺
Başıma Gelenler Hep Senin Yüzünden 25,00 ₺
Batı Edebiyatında Akımlar 48,00 ₺
Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi 84,00 ₺
Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı 69,00 ₺
Bayrâmî Melâmiliği’ne Dâir Melâmet Risâleleri 95,00 ₺
Bayramiye Tarikatı Menakıbı 58,00 ₺
Bazı Kaldıramadığım Yükler 25,00 ₺
Beliyat-ı Mudhike 25,00 ₺
Ben Neyim? 25,00 ₺
Bengü İl Tuta Olurtaçı Sen –Köl Tigin-Bilge Kağan-Tunyukuk Anıtları– 59,00 ₺
Bergson 30,00 ₺
Beş Şehir 60,00 ₺
Beşir Fuad –İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti– 85,00 ₺
Beşir Fuat 25,00 ₺
Beyhude Ömrüm 45,00 ₺
Bilge Seyidoğlu Kitabı 24,00 ₺
Bilim ile Siyaset Arasında Hatıralar 75,00 ₺
Bir Başka Paris 250,00 ₺
Bir Bilme Teorisi 25,00 ₺
Bir Cinayet 38,00 ₺
Bir Demet İstanbul 49,00 ₺
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklâl Marşı (Ciltli)  65,00 ₺
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklâl Marşı (Karton Kapak) 45,00 ₺
Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri 95,00 ₺
Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmud Kemâl –Kemâlü'l-Kemâl– 90,00 ₺
Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi 95,00 ₺
Bir Halk Sinemacısı Osman Fahir Seden 35,00 ₺
Bir Hiciv Ustası: Şair Eşref 38,00 ₺
Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi Tanpınar 95,00 ₺
Bir İnsanla Karşılaşmak: Nurettin Topçu’nun Sohbetlerinden Kalanlar 25,00 ₺
Bir Japon Nasıl Ölür 25,00 ₺
Bir Kentin Toplumsal Tarihi Açısından Osmanlı’nın Son Döneminde İstanbul’da Tiyatro ve Çevresi 150,00 ₺
Bir Kitabın Kırk Yılı: Tekkeler ve Zaviyeler 90,00 ₺
Bir Köy Tarihi: Cinis 55,00 ₺
Bir Osmanlı Kurmayının Gözünden Rus-Japon Harbi: Miralay Pertev Bey'in Gözlemleri 57,00 ₺
Bir Ölünün Defteri 30,00 ₺
Bir Papazın Osmanlı Günlüğü&Saray Merasimler Gündelik Hayat 18,00 ₺
Bir Şehrin Ruhu: Erzurum 60,00 ₺
Bir Şiir Eleştirmeni Olarak Nurullah Ataç 65,00 ₺
Bir Tartışmanın Hikâyesi: Dekadanlar 38,00 ₺
Bir Vakitler Erzurum 58,00 ₺
Bir Vatandan Bir Vatana 130,00 ₺
Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe 76,00 ₺
Bitemeyen 25,00 ₺
Borçlandırılmış İnsanın İmali: Neoliberal Durum Üzerine Deneme 32,00 ₺
Börk: Bir Başlığın Tarihi Serüveni ve Edirne’deki Börklü Mezar Taşları 60,00 ₺
Bu Böyledir 25,00 ₺
Bu Dağların Ardı 70,00 ₺
Buhara Bursa Bosna –Şehirler-Sufîler-Tekkeler– 150,00 ₺
Bursa Mektupları: Bir Osmanlı Kentinde Müminler ve Kâfirler 35,00 ₺
Buşido: Japon Savaş Sanatı  28,00 ₺
Bütün Eserleri II: Bize Göre İkdam'daki Diğer Yazıları 58,00 ₺
Bütün Eserleri III: Gurabahâne-i Laklakan Diğer Yazıları 60,00 ₺
Bütün Eserleri IV: Frankfurt Seyahatnamesi/Mektuplar, Mülakatlar ve Kaynaklar 46,00 ₺
Bütün Şiirleri-Abdülhak Hamit Tarhan 140,00 ₺
Bütün Şiirleri-Ahmet Hamdi Tanpınar  55,00 ₺
Bütün Şiirleri-Cenab Şahabettin  95,00 ₺
Bütün Şiirleri-Piyale/Göl Saatleri/Diğer Şiirleri-Ahmet Haşim 45,00 ₺
Bütün Oyunları 25,00 ₺
Büyük Devletlerin Yükselişi 1648-1815 110,00 ₺
Büyük Fetih 26,00 ₺
Büyük Türkiye Rüyası 78,00 ₺
Cellat 63,00 ₺
Cevdet Paşa'nın Lâyihaları: Devlet Din Islahat Hukuk Maarif 90,00 ₺
Ceviz Sandıklar ve Para Kasaları 25,00 ₺
Chef 45,00 ₺
Coğrafyadan Vatana Fikrî Yazılar  120,00 ₺
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 110,00 ₺
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm 1 110,00 ₺
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm 2 160,00 ₺
Çağdaş İngiliz-Yahudi Küresel Medeniyet 78,00 ₺
Çağdaş Türk Hikâyesinde Semantik Yapı (Tanpınar'ın Abdullah Efendi'nin Rüyaları'ndaki Hikâyelerinin Tahlili) 28,00 ₺
Çağdaş Üç Tarz-ı Siyaset Üzerine Eleştiri Yazıları Tekno-Muhafazakârlık, Kemalizm ve Liberal Sol'un Eleştirisi  26,00 ₺
Çegemli Sandro Dayı 75,00 ₺
Çiçek Kitabı 80,00 ₺
Çiçek Olmayan Çiçek 25,00 ₺
Çingeneler Edebiyata Girince 110,00 ₺
Çocuk Melekatı Uzviye ve Ruhiyesi 37,00 ₺
Dağ Ne Kadar Yüce Olsa –Portreler 2– 70,00 ₺
D'Aramon Seyahatnamesi 25,00 ₺
David Hume ve Din Felsefesi 70,00 ₺
Dede Garkın ve Emirci Sultan Vafaiyye ve Yeseviyye Gerçeği 95,00 ₺
Değişim Sancısı 13,00 ₺
Dem Bu Demdir 55,00 ₺
Depresyon Hırkası 26,00 ₺
Dersaadet'in Kileri Tuna Nehri'nde Ticaret ve Devlet 89,00 ₺
Dervişin Hayatı Sûfînin Kelâmı: Hal Tercümeleri Tarikatlar Istılahlar 145,00 ₺
Devlet Felsefesi: Eleştiriler ve Öngörüler 90,00 ₺
Devletin Kahyası Sultanın Efendisi: Mehmed Said Hâlet Efendi 89,00 ₺
Dil ve Ahlâk 62,00 ₺
Dil ve Kültür Üzerine Yazılar 130,00 ₺
Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri 110,00 ₺
Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler 80,00 ₺
Dindar Modern İtaatkâr: Sultan II. Abdülhamid'in Eğitim Politikalarında İslâm Meselesi 70,00 ₺
Dinî Tecrübe ve Mistisizm 80,00 ₺
Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler-Mazmunlar ve Mefhumlar 150,00 ₺
Divançe 27,00 ₺
Doğu Asya Tarihi: Çin, Japonya, Kore –Medeniyetin Köklerinden 21. Yüzyıla Kadar– 110,00 ₺
Doğu Karadeniz'de Bir Aile Hacıalibeyzadeler 80,00 ₺
Doğum Lekesi 25,00 ₺
Doğuş Devrinde Tasavvuf –Ta'arruf– 69,00 ₺
Dört Kapı Kırk Eşik: İslâm Toplumunda Sûfî Gelenekler ve Derviş Tipleri 65,00 ₺
Durkheim ve Modern Eğitim 70,00 ₺
Durub-ı Emsal-i Osmaniye: Şinasi Hikemiyatının Ahkamı –Tasvir– 29,00 ₺
Dünden Bugüne Pontus Macerası 85,00 ₺
Dünyanın Rengi 25,00 ₺
Düşünceleriyle Nermi Uygur 65,00 ₺
Düşünceleriyle Takiyettin Mengüşoğlu 90,00 ₺
Düşünmek Ne Demektir? 63,00 ₺
Ebedi Dönüş Miti 40,00 ₺
Edebiyat Dersleri 80,00 ₺
Edebiyat Tarihi ve Tenkit 120,00 ₺
Edebiyat Tarihi Yazıları: Arşiv Kayıtları, Yazma Eserler ve Kayıp Metinler 140,00 ₺
Edebiyat Teorisi 90,00 ₺
Edebiyat Üzerine Makaleler 160,00 ₺
Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine 70,00 ₺
Edebiyat Yazıları 1 75,00 ₺
Edebiyat Yazıları 2 95,00 ₺
Edebiyatçılar Çevremde 67,00 ₺
Edebiyatçılar Geçiyor 60,00 ₺
Edebiyatımız 1: Edebiyat Tarih İlişkisi 90,00 ₺
Edebiyatımız 2: Yazarlar, Meseleler 110,00 ₺
Edebiyatımızın Bahçesinde Dolaşırken 58,00 ₺
Edebiyatımızın İçinden 80,00 ₺
Edebiyatın Dönüşümü: Edebiyat Çalışmalarından Kültür Çalışmalarına 60,00 ₺
Edebiyatın Kıyılarında 62,00 ₺
Eleştiri Terimleri Sözlüğü 140,00 ₺
Eleştirinin Sınırları 65,00 ₺
Elifbeden Alfabeye: Türkiye’de Alfabe Tartışmaları 160,00 ₺
En-Necât: Felsefenin Temel Konuları 75,00 ₺
Endülüs: Müslüman İspanya ve Portekiz’in Siyasi Tarihi 85,00 ₺
Eriyen Mumlar 65,00 ₺
Erzurum Efsaneleri 63,00 ₺
Erzurum Fıkraları 19,00 ₺
Erzurum Kitabı 80,00 ₺
Erzurum Masalları 80,00 ₺
Erzurum Şairleri 120,00 ₺
Erzurum Yazıları 22,00 ₺
Erzurum'da Ramazan 47,00 ₺
Erzurum'da Ziraat Kültürü 25,00 ₺
Erzurum'dan Güzel Hatıralar 60,00 ₺
Erzurum'un Kara Günleri 25,00 ₺
Erzurum'un Manevî Mimarları 69,00 ₺
Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaş: Birinci Büyük Millet Meclisi'nin Gür ve Demokrat Sesi 90,00 ₺
Eser-i Aşk: Şeyh Gâlib Hakkında Makaleler ve Bibliyografya Denemesi 120,00 ₺
Esir Şehrin Hür İnsanı: Kemal Tahir 52,00 ₺
Eski İstanbul Ramazanları: Bütün Âdetleri, Eğlenceleri, Hatıraları, Fıkraları 26,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz 92,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Tarihi 180,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Tarihi Metinleri 78,00 ₺
Eski Türklerde Yazı, Kâğıt, Kitap ve Kağıt Damgaları 44,00 ₺
Eşref-Bütün Eserleri 160,00 ₺
Eşyadan Say 25,00 ₺
Evren Tasavvuru –Kendini Bilmek ya da Evreni Kurmak– 90,00 ₺
Fatma Aliye Hanım Yahut Bir Muharire-i Osmaniyenin Neşeti 25,00 ₺
Felatun Bey ile Rakım Efendi 38,00 ₺
Felsefe 28,00 ₺
Felsefe-Bilim Nedir? 64,00 ₺
Felsefe Bilimin Doğuşu: Aristoteles'te Canlılar ve Bilim Sorunu 55,00 ₺
Felsefe-Din İlişkileri: Faslu'l-makâl el-Keşf an minhâci'l-edille 58,00 ₺
Felsefenin Kuruluşu 95,00 ₺
Felsefenin Yapısı ve Sorunları 85,00 ₺
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu: Bir Muhalifin Edebi ve Sosyal Yazıları 65,00 ₺
Fındıklı Seyahatnamesi&Fındıklı'dan Viçe'ye Yolculuk 16,00 ₺
Fırtınayı Kucaklamak 32,00 ₺
Fragmanlar: Testimonia-Fragmenta-Imitationes 50,00 ₺
Frankfurt Seyahatnamesi 32,00 ₺
Fransa Sefaretnamesi 250,00 ₺
Gelin Tanış Olalım 49,00 ₺
Geydim Hırkayı: Safer Efendi'nin Sohbetleri 70,00 ₺
Gılgamış Destanı 25,00 ₺
Gitanjali İlahiler 10,00 ₺
Gölgeden Güneşe –Faruk Nafiz Çamlıbel'den Şükûfe Nihal'e Mektuplar– 48,00 ₺
Gölgelenen Sultan Unutulan Yıllar: I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754) (2 Cilt Takım) 350,00 ₺
Gönül Mektupları 89,00 ₺
Görgü Tanığı 51,00 ₺
Göz Gördü Gönül Sevdi 80,00 ₺
Gurabahane-i Laklakan ve Diğer Yazıları 44,00 ₺
Gurbet Benim İçimde: Bütün Şiirleri ve Nesirleri 34,00 ₺
Gülme: Komiğin Anlamı Üzerinde Deneme 27,00 ₺
Gümüşhanevî Halifelerinden Şeyh Osman Niyazi Efendi ve Güneyce Rize'deki Tekkesi 25,00 ₺
Güneyce-Rize Sözlüğü: Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası 150,00 ₺
Günlükler 1847-1910 145,00 ₺
Günlüklerden ve Makalelerden Seçmeler 125,00 ₺
Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Başbaşa 110,00 ₺
Güzel Erzurum 75,00 ₺
Hakikat Bilgisi –Keşfu'l-mahcub– 110,00 ₺
Halide Edib Adıvar 82,00 ₺
Halide Edib Adıvar'ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi 120,00 ₺
Halka ve Senirkent'e Adanmış Bir Ömür  69,00 ₺
Hanya/Girit Mevlevîhânesi: Şeyh Ailesi-Müştemilâtı-Vakfiyesi-Mübadelesi– 46,00 ₺
Hareket Dergisi (2 Cilt Takım) 240,00 ₺
Hatırlı Yara 25,00 ₺
Hayal ve Hakikat 25,00 ₺
Hayat Güzeldir 37,00 ₺
Hayata Sûfî Gözüyle Bakmak: İnsan-İslâm-İrfan 110,00 ₺
Hayatın Anatomisi: Canlılar Bilimi Felsefesi Evrim ve Ötesi  110,00 ₺
Heidegger'in Geç Dönem Felsefesi 50,00 ₺
Heidegger'in Kulübesi 75,00 ₺
Henüz On Yedi Yaşında 49,00 ₺
Hep Aynı Boşluk 145,00 ₺
Herakleitos'un Oyunu Herakleitos Fragmanlarına Yorumlar 65,00 ₺
Hermeneuetik ve Edebiyat 65,00 ₺
Hesap Günü 35,00 ₺
Hikâye - Halit Ziya Uşaklıgil 25,00 ₺
Hikâye İncelemeleri 40,00 ₺
Hikâye Tahlilleri 110,00 ₺
Hikâyeler - Ahmet Hamdi Tanpınar 94,00 ₺
Hikâyeler -1. Cilt- 110,00 ₺
Hikâyeler -2. Cilt- 110,00 ₺
Hikmet-i Peder 28,00 ₺
Hilafetin Saltanata Dönüşmesi 98,00 ₺
Hint Düşüncesinde İslâm Algısı –Bhakti Örneği– 58,00 ₺
Hint Kutsal Metinleri –Upanişadlar– 39,00 ₺
Huzur 96,00 ₺
Huzursuz Bacak 37,00 ₺
Hükümdar 25,00 ₺
Hümanist Bir Düşünür: Abay 36,00 ₺
Hürriyet ve İtilaf Fırkası: II. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakki'ye Karşı Çıkanlar 86,00 ₺
Hüseyin Efendi ve Karadere/Rize Medresesi 15,00 ₺
Hüsn ü Aşk 110,00 ₺
Hüsrev ü Şirin (Darülfünun Mezuniyet Tezi) 25,00 ₺
Hüzün ve Tesadüf 25,00 ₺
Islahat Siyaset Tarikat: Bektaşîliğin İlgası Sonrasında Osmanlı Devleti'nin Tarikat Politikaları (1826-1866) 115,00 ₺
İbn Sînâ-Descartes Metafiziği 57,00 ₺
İbn Teymiye'ye Göre İbn Arabî 32,00 ₺
İbnülemin'in Rüyaları 40,00 ₺
İffet 38,00 ₺
II. Abdülhamit Dönemi Denizcilik Stratejileri 67,00 ₺
II. Meşrutiyet Basınında Halkçılık, Köycülük, Sosyalizm 96,00 ₺
2018 Mustafa Kutlu Ajandası-Edebiyatta 50. Yıl 12,00 ₺
2. Abdülhamid Dönemi Deniz Stratejisi 44,00 ₺
2. Meşrutiyet Basınında Halkçılık Köycülük Sosyalizm 75,00 ₺
İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit 120,00 ₺
İkinci Meşrutiyet Romanı 1908-1918: Yapısal ve Tematik İnceleme 150,00 ₺
İkinci Yeni Poetikası 95,00 ₺
İkrar  25,00 ₺
İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz –Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not– 54,00 ₺
İlk Rize Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi –Rize Hadisesi-Hac Hatıraları– 27,00 ₺
İlmihal yahut Arzuhal 38,00 ₺
İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Türk Sineması (1895-1939) 120,00 ₺
İrade Hareket İsyan –Nurettin Topçu'nun Entelektüel Biyografisi– 110,00 ₺
İradenin Davası-Devlet ve Demokrasi 52,00 ₺
İslâm Düşüncesinin Yapısı –Selef/Kelâm/Tasavvuf/Felsefe– 58,00 ₺
İslâm İktisadına Giriş 140,00 ₺
İslâm-Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri 70,00 ₺
İslâm-Siyaset İlişkileri 58,00 ₺
İslâm-Siyaset Üslubu 29,00 ₺
İslâm ve İnsan-Mevlâna ve Tasavvuf 48,00 ₺
İslâm ve Musiki 75,00 ₺
İslâm'da Faiz Meselesine Farklı Bir Bakış 75,00 ₺
İslâm'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler 70,00 ₺
İslâm'da İrşad 65,00 ₺
İslâm'da Müsamaha: Faysalü't-Tefrika Beyne'l-İslâm Ve'z-Zendeka 25,00 ₺
İslâmcıların Siyasî Görüşleri 1: Hilafet ve Meşrutiyet 58,00 ₺
İslâmcıların Siyasî Görüşleri 2: Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet 58,00 ₺
İslâmiyet ve Pozitivizm 25,00 ₺
İsmail Tunalı Düşüncesi 60,00 ₺
İstanbul Gezi Yazıları-I-1986: Topkapı'dan Topkapı'ya 25,00 ₺
İstanbul Gezi Yazıları-II-1989: Haliç ile Çepeçevre İstanbul 33,00 ₺
İstanbul Gezi Yazıları-III-1992-93: Boğaziçi 58,00 ₺
İstanbul'da Bir Konak ve Yeni Kadınlar 35,00 ₺
İstanbul'da Bir Ramazan 58,00 ₺
İstanbul'dan Mektuplar 1909-1912 25,00 ₺
İsyan Ahlâkı 45,00 ₺
İsyan Ahlâkı (Eski harfli orijinali ile) 95,00 ₺
İsyan Ahlâkı Peşinde Nurettin Topçu Albümü 250,00 ₺
İşrâkî Felsefeye Misâl Âleminden Bakmak 88,00 ₺
İştikakçının Köşesi –Türk Dilinde Kelimelerin ve Eklerin Hayatı Üzerine Denemeler– 58,00 ₺
İtikat ve Siyaset –Sünnî Kelâmında İmamet-Hilafet Meselesi– 74,00 ₺
İyiler Ölmez 34,00 ₺
Kabe Yollarında 45,00 ₺
Kafesin Ardındaki Türk Kadını/Türk Kadınının Hayat Hikâyesi 30,00 ₺
Kafkas 72,00 ₺
Kafkas Cephesi'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki Lojistik Desteği 100,00 ₺
Kâğıt Medeniyeti –Denemeler– 40,00 ₺
Kahve Yanında Bir Lokum 65,00 ₺
Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş 40,00 ₺
Kamburlar, Kaçaklar ve Kurbağalar 25,00 ₺
Kamelyalı Kadın 58,00 ₺
Kant Okumaları 70,00 ₺
Kanun-ı Kadîmin Peşinde: Osmanlı'da "Çözülme" ve Gelenekçi Yorumcuları (XVI. Yüzyıldan XVIII. Yüzyıl Başlangıçları) 48,00 ₺
Kapıları Açmak 40,00 ₺
Kar Makamı 25,00 ₺
Karabibik ve Diğer Hikâyeler 50,00 ₺
Karacaoğlan Hayatı ve Bütün Şiirleri 78,00 ₺
Karbon Demokrasi –Petrol Çağında Siyasal İktidar– 90,00 ₺
Karamanlıca İstanbul'un Fethi: Feth-i Konstantiniye 65,00 ₺
Karikatür: II. Meşrutiyet Döneminin Ünlü Simaları 50,00 ₺
Karnaval 87,00 ₺
Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü 50,00 ₺
Kartpostalların Fısıldadıkları: Kartpostal Esintili Kısa Öyküler 25,00 ₺
Katakofti 25,00 ₺
Katolik Korsanlar ve Rum Tüccarlar: Bir Akdeniz Tarihi 64,00 ₺
Kaza Süsü 27,00 ₺
Keçiler Dönemi 39,00 ₺
Kedi Edebiyatı: Türk Edebiyatının Kedileri ve Kedicileri 95,00 ₺
Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi (Şerhu'l-Akâid)  98,00 ₺
Kelimeler Kitabı 40,00 ₺
Kemal Tahir'le Birlikte 35,00 ₺
Kendi İçinde ve Kendine Göre Süleyman Nazif 125,00 ₺
Kendine Dolanan Sarmaşık 28,00 ₺
Kırık Hayatlar 60,00 ₺
Kırk Yıl Sonra Dün Gibi Nurettin Topçu 35,00 ₺
Kıssadan Hisse 28,00 ₺
Kimlik Kuyusu 72,00 ₺
Kimsenin Atlamadığı Balkonlar  25,00 ₺
Kitab-ı Mukaddes'in Gölgesinde: Yakup Kadri Karaosmanoğlu 49,00 ₺
Kliniğin Doğuşu: Tıbbi Bakışın Arkeolojisi 58,00 ₺
Koca Sinan 28,00 ₺
Kovulmuşların Evi 25,00 ₺
Kral: Mitler ve Simgeler 95,00 ₺
Kratylos -Cilt 1-: Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler 40,00 ₺
Kratylos'a Yorumlar -Cilt 2-: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme 60,00 ₺
Kur'ân İlimleri ve Kur'ân-ı Kerîm Tarihi 90,00 ₺
Kurmaca Alıştırmaları [Exercices de Fiction] 29,00 ₺
Kuruluş Sarmalı'ndan Kurtulmak: Osmanlı ve Hâkimiyet Telakkileri 95,00 ₺
Kuş Dili: Dilde, Edebiyatta ve Sanatta Kuşlar 90,00 ₺
Kuşeyrî Risalesi 110,00 ₺
Kuşlar ve Zaman 46,00 ₺
Kutadgubilig Üzerine Felsefî Araştırmalar 85,00 ₺
Kutuz Hoca'nın Hatıraları: Cumhuriyet Devrinde Bir Köy Hocası 90,00 ₺
Küllerinden Doğan Anka: Ahmet Mithat Efendi Üzerine Yazılar 60,00 ₺
Külliyât-ı Hazret-i Hüdâyî 39,00 ₺
Kültür ve Dil 45,00 ₺
Kültür ve Medeniyet 52,00 ₺
Kültürlerin Yorumlanması 90,00 ₺
Kültürümüzde Taş 60,00 ₺
Leylâ vü Mecnun 95,00 ₺
Liberal Muhafazakârlık Karşısında Nurettin Topçu 58,00 ₺
Mahcubiyet Öyküleri 27,00 ₺
Mahmut Vehbi Efendi 25,00 ₺
Mahur Beste 48,00 ₺
Mai ve Siyah 38,00 ₺
Makaleler - Ömer Seyfettin 175,00 ₺
Makbule Leman 72,00 ₺
Manihaist Bir İlahi Huyadagman: Partça, Soğdca, Eski Uygurca Metin ve Çeviri 62,00 ₺
Mantık 25,00 ₺
Masumiyet Daima 25,00 ₺
Maşî-zâde Fikrî Çelebi ve Ebkâr-ı Efkâr'ı: On Altıncı Yüzyıldan Sıradışı Bir Aşk Hikâyesi 120,00 ₺
Mavi Kuş 42,00 ₺
Max Weber ve İktisat Sosyolojisi Düşüncesi 85,00 ₺
Megaralı Theognis Üzerine 25,00 ₺
Mehmed Âkif: Kalabalıklarda Bir Yalnız Adam 48,00 ₺
Mehmet Âkif - Nurettin Topçu 25,00 ₺
Mehmet Âkif'in Şiir Dünyası 70,00 ₺
Mehmet Kaplan 80,00 ₺
Meleğin Gölgesi 27,00 ₺
Melek Kavşağı 32,00 ₺
Menekşeli Mektup 38,00 ₺
Merhamet 32,00 ₺
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Hatıralarım 110,00 ₺
Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (1839-2009) 145,00 ₺
Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar 95,00 ₺
Metres 65,00 ₺
Mevlid 48,00 ₺
Mısır Tarlasında bir Eksik 29,00 ₺
Mısır'da Bektaşilik 65,00 ₺
Mızraklı İlmihal 56,00 ₺
Millet Mistikleri: Ruh Cephesinden Simalar 35,00 ₺
Milli Mücadele'de Erzurum 26,00 ₺
Milli Sinema: Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş 49,00 ₺
Mini Mini Mektepli-Hanım Kızlara 27,00 ₺
Mirsâdü'l-İbâd: Mine'l mine'l-mebde'ile'l-meâd –Başlangıçtan Nihayete Allah'ın Kullarının Yolu– 75,00 ₺
Mişa Kitabı 25,00 ₺
Mitoloji Üzerine Araştırmalar –Metinler ve Tahliller– 26,00 ₺
Mîzânü'l-Hakk Fî İhtiyâri'l-Ehakk –İhtilaf İçinde İtidal– 46,00 ₺
Modernitenin Cinsiyeti 71,00 ₺
Moğol İmparatorluğu Tarihi 140,00 ₺
Muhafazakarlığın İki Yüzü 55,00 ₺
Muhammediye 180,00 ₺
Mukaddime (Ciltli)  290,00 ₺
Mukayeseli Edebiyat 90,00 ₺
Musahabat-ı Leyliye 75,00 ₺
Mustafa Kutlu Hikâyeciliği –Hikmet ve Âhenk– 48,00 ₺
Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Kentli İnsan Olmak 60,00 ₺
Mutlak Savaş: Birinci Dünya Savaşı'nın Kökenleri Üzerine Clausewitzyen Bir Çözümleme 60,00 ₺
Müdafaa -1. Cilt-: Ehl-i İslâm'ı Nasraniyet'e Davet Edenlere Karşı Kaleme Alınmıştır 59,00 ₺
Müdafaa -2. Cilt-: Müdafaa'ya Mukabele ve Mukabeleye Müdafaa 36,00 ₺
Müslüman İstanbul'a Mahsus Bir Gelenek: Mahya 250,00 ₺
Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak: Çağdaş Türk Düşüncesinde Din, Siyaset, Tarih, Medeniyet 135,00 ₺
Müşahedat 70,00 ₺
Müzik Kültür Dil 80,00 ₺
Naim Hoca: Halk Adamı, Din Adamı, Millet Adamı 75,00 ₺
Naz Bitti 25,00 ₺
Necip Fazıl "Sıcak Yarada Kezzap" 48,00 ₺
Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig) 110,00 ₺
Nemide 43,00 ₺
Nesillerin Ruhu 49,00 ₺
Nimetşinas 40,00 ₺
Niyazî-i Mısrî'nin Hatıraları 79,00 ₺
Niyazî-i Mısrî'nin İzinde Bir Ömür Seyahat: Dildâr-ı Şemsî 68,00 ₺
Noli Me Tangere –Bedenin Kaldırılması Üzerine Deneme– 28,00 ₺
Nuh'un Kızı 25,00 ₺
Nur 43,00 ₺
Nurettin Topçu: Çağdaş Bir Dervişin Dünyası 48,00 ₺
Nurettin Topçu: Hayatı ve Bibliyografyası 70,00 ₺
Nurettin Topçu: Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar 90,00 ₺
Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme 38,00 ₺
Omurgasızlaştırılmış Türklük  40,00 ₺
On Dokuzuncu Asır Biterken İstanbul'un Saltanatlı Günleri 32,00 ₺
On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi 180,00 ₺
14. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'an Tercümesi 1 80,00 ₺
14. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'an Tercümesi 2 80,00 ₺
18. Yüzyılda Osmanlı-İspanya İlişkileri 20,00 ₺
Orada Merhamet Varmış 25,00 ₺
Orhon Yazıtları'ndan Bugünkü Türk Dünyasına 100,00 ₺
Orta Çağ Avrupa Tarihi 110,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri: Edebiyat 1 90,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri: Edebiyat 2  90,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri: Kültür  90,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri: Sanat  90,00 ₺
Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi 54,00 ₺
Osmanlı Gayrinizami Harp Doktrini: Eşkıya Takibi ve Çete Muharebeleri Talimnamesi (1909) 33,00 ₺
Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform 1856-1876 110,00 ₺
Osmanlı Kapısında Büyümek: Ahmet Mithat Efendi'nin Hikâye ve Romanlarında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşları 47,00 ₺
Osmanlı Mâlî Tarihi 160,00 ₺
Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri Bütün Makaleleri 1 150,00 ₺
Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar 35,00 ₺
Osmanlı'da İki Amerikalı Misyoner: Levi Parsons ve Pliny Fisk'in Anadolu ve Kudüs Seyahat Raporları (1819-1825) 95,00 ₺
Osmanlı'da Modern İktisadın İzinde 1: Mebâdi-i İlm-i Servet-i Milel 77,00 ₺
Osmanlı'da Modern İktisadın İzinde 2: İlm-i Servet veyahut İlm-i İktisat 70,00 ₺
Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Din Eğitimi –Mukaddime Kitap– 130,00 ₺
Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan –Mecmû'a-ı İlâhiyyat– 40,00 ₺
Ömür Süvarisi 120,00 ₺
Öznellik ve Nesnellik Kıskacında Dinî Tecrübe 75,00 ₺
Parmenides ve Sokrates Öncesi Felsefe 125,00 ₺
Peder Olmak Sanatı 25,00 ₺
Pervîn-i İtisâmî Divanı 110,00 ₺
Poetika Dersleri  45,00 ₺
Pol Molla'nın Hikâyesi Giritli Bir Müslüman'ın Fransa'da Papaz Oluşu 58,00 ₺
Psikoloji 45,00 ₺
Puşkin Erzurum'da  25,00 ₺
Rahmi Eray: Milliyetçilerin Ağabeyi 40,00 ₺
Ramazan-nâme 52,00 ₺
Reha 35,00 ₺
Rıza Tevfik'in Sanat ve Düşünce Dünyası 120,00 ₺
Rikalda yahut Amerika'da Vahşet Âlemi 58,00 ₺
Rize Müftülerinden Yusuf Karali Hoca 20,00 ₺
Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür 95,00 ₺
Robert Kolej'in İzinde: Türkiye'de Amerikan Misyonerliğinin Eğitim Stratejisi  110,00 ₺
Robert Kolej'in Kızları: Misyonerlik Feminizm Yabancı Okullar 60,00 ₺
Roman ve Öyküde Zaman –Yöntem ve Uygulama– 90,00 ₺
Rûdekî-yi Semerkandî –Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Türkçe Çevirisi– 64,00 ₺
Rûhu Pak Ceddi Pak –Osmanlı Sufilerinde Ebeveyn-i Resul Meselesi ve Abdülehad Nûrî-i Sîvâsî-nin Te'dîbü'l-mütemerridîn'i– 64,00 ₺
Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Osmanlı İstihbarat Ağı (I. Abdülhamid ve III. Selim Dönemleri) 79,00 ₺
Rübab-ı Şikeste  40,00 ₺
Rüzgârlı Pazar 39,00 ₺
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 90,00 ₺
Sabahı Beklemeden 80,00 ₺
Sadık Bir Muhalif: Yeni Osmanlılar'dan Menapirzade Nuri Bey 85,00 ₺
Safahat Takım 7 Kitap 120,00 ₺
Sahnenin Dışındakiler 98,00 ₺
Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap 25,00 ₺
Sami Paşazade Sezayi ve Eserleri 60,00 ₺
Sanat ve Edebiyat Yazıları  65,00 ₺
Sanat ve Estetik Yazıları  70,00 ₺
Sanattan Hakikate: Van Gogh, Heidegger, Schapiro, Derrida 70,00 ₺
Saray ve Mûsikî: III. Selim ve II. Mahmut Dönemlerinde Mûsikî Sanatının Himayesi  65,00 ₺
Sayyadane Bir Cevelan: İzmit Körfezi'nde Bir Mesire-i Saydiyeyi Hakîdir 26,00 ₺
Saz ü Söz Arasında: Cinuçen Tanrıkorur'un Hatıraları 95,00 ₺
Schopenhaure'ın Hikmet-i Cedidesi 25,00 ₺
Selâm Olsun 25,00 ₺
Sevda-yı Sa'y ü Amel: Teşrik-i Mesai-Taksim-i Mesai 25,00 ₺
Sevgi ve İlim 59,00 ₺
Sevgili Vefakâr Kadınım: Rıza Tevfik'ten Nazlı Hanım'a Mektuplar 80,00 ₺
Sevincini Bulmak 65,00 ₺
Sır 27,00 ₺
Sıradışı Bir Ödül Töreni 34,00 ₺
Silik Fotoğraflar-Portreler 75,00 ₺
Sivil İtaatsizlik-Yürüyüş 25,00 ₺
Siyaset –es-Siyasetü'ş-şeriyye– 34,00 ₺
Siyaset Üzerine Konuşmalar 95,00 ₺
Siyaset ve Tasavvuf: Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tasavvufun Tezahürleri 130,00 ₺
Siyaset Zalimdir: Aydın Menderes'le Bir Parti Tecrübesi 90,00 ₺
Siyasetnâme (Siyeru'l-mülûk) 45,00 ₺
Siyasi Yazılar, Konuşmalar ve Türkiye Köylü Partisi 78,00 ₺
Sofistik Düşüncenin Arka Planı: Dissoi Logoi Üzerine Yorumlar 75,00 ₺
Sofistlerin Çalışma Kitabı: Dissoi Logoi 35,00 ₺
Son Sultanların İstanbulu'nda: Siyaset-Modernleşme-Yabancı Okullar 75,00 ₺
Sonsuza Uzanan Ses: Ömer Seyfettin 150,00 ₺
Sorun Nedir? 140,00 ₺
Sosyoloji 45,00 ₺
Sosyolojinin Öncüleri: Alman Sosyoloji Cemiyeti'nin İlk Kongresi (1910) 66,00 ₺
Sömürgeciliğin Dünya Modeli: Coğrafî Yayılmacılık Avrupa-merkezci Tarih 80,00 ₺
Sözü Dilde Hayali Gözde –Portreler 1– 68,00 ₺
Sözün Güzeli Erzurum 55,00 ₺
Suat'ın Mektubu 40,00 ₺
Sûfîlik Geleneğinin Efsanevi Öncüsü: Veysel Karenî ve Üveysîlik 37,00 ₺
Sultan Abdülhamit Döneminde İstanbul'da Gördüklerim 39,00 ₺
Sultanın Silahları: II. Abdülhamid Dönemi Savunma Sanayii ve Silah Teknolojisi 110,00 ₺
Sur Kenti Hikâyeleri 34,00 ₺
Suriye'de İşgal ve Direniş (1919-1922): Türk Basınına Yansımalarıyla 55,00 ₺
Süleyman Muslî 83,00 ₺
Süleymaniye Medresesi İhtisas Tezlerinden Marifet-i Bâri ve İsbat-ı Vâcib 30,00 ₺
Şark Cephesi'nden Kore'ye: Bir Türk Generali Tahsin Yazıcı'nın Askerlik Serüveni 70,00 ₺
Şarkısızın Şarkısı Şiirler 2012-2017 48,00 ₺
Şehir Mektupları 65,00 ₺
Şerhu's-Sima': Aristoteles'in Fizik Şerhi 42,00 ₺
Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye 70,00 ₺
Şeyh-i Ekber'i Niçin Severim? 25,00 ₺
Şeytankaya Tılsımı 27,00 ₺
Şıpsevdi 60,00 ₺
Şiir Daima Şiir: Ataç'ın Şiir Yazıları 150,00 ₺
Şiir Tahlilleri 1: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 59,00 ₺
Şiir Tahlilleri 2: Cumhuriyet Devri 130,00 ₺
Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri 37,00 ₺
Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı 38,00 ₺
Tanburî Cemil Bey: Efsane ve Realite Arasında Bir Portre 60,00 ₺
Tanpınar'dan Çeviriler 40,00 ₺
Tanpınar'dan Ders Notları 29,00 ₺
Tanpınar'dan Notlar: Yeni Türk Edebiyatı Tezli Sertifika Ders Notları (1952) 28,00 ₺
Tanpınar'ın Mektupları 88,00 ₺
Tanpınar'ın Şiir Dünyası 49,00 ₺
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye 35,00 ₺
Tanzimat Fikri ve Edebiyat: Siyasi Fikirlerin Türk Romanına Yansıması 95,00 ₺
Tarih Felsefesi 65,00 ₺
Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi 67,00 ₺
Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilinci 68,00 ₺
Tarih Uğrunda: Matbuat Âleminde Birkaç Adım 62,00 ₺
Tarih Yolunda: Yakın Mazînin Siyasî ve Fikrî Ahvâli 70,00 ₺
Tarihin Alacakaranlığında: Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zat-2 150,00 ₺
Tarihin Gölgesinde: Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zât 95,00 ₺
Tarihin Hududunda: Hatırat Kitapları, Matbuat Yasakları ve Arşiv Meseleleri 78,00 ₺
Tarihin Televizyonla İhyası: TRT Tarihi ve Dizi Filmler (1974-2020) 86,00 ₺
Tarla Kuşunun Sesi 49,00 ₺
Tartuffe ve Diğer Oyunlar 47,00 ₺
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi 68,00 ₺
Tasavvuf ve Tenkit 57,00 ₺
Tasavvufî Hayat –Usûlu Aşere/Risâle ile'l-Hâim/Fevâihu'l-Cemâl– 41,00 ₺
Tasavvufî Hikmetler –Hikem-i Ataiyye– 38,00 ₺
Tasavvufî Şiir Şerhleri –Feyzü'l-Kemâl ve Mir'âtü'l-Kemâl– 60,00 ₺
Tasavvufta İnsan Meselesi –İnsan-ı Kâmil– 63,00 ₺
Tasavvufun Mahiyeti –Şifâu's-Sâil– 49,00 ₺
Taşralı 70,00 ₺
Tedirgin Kanatlar 25,00 ₺
Tekke ve Halk Edebiyatı Makaleleri 110,00 ₺
Tekkede Zaman: Üsküdar'da Rifai Sandıkçı Tekkesi ve Vukuat-ı Tekaya 62,00 ₺
Telemakhos'un Maceraları 80,00 ₺
Telvîhât-ı Sübhâniyye ve Mülhemât-ı Rahmâniyye 70,00 ₺
Temhîdât 55,00 ₺
Teoriden Teoriye: Prag Ekolü'nün Yapısalcı Poetikası ve Dönüşümü 60,00 ₺
Teslim 25,00 ₺
Tevfik Fikret: Devir-Şahsiyet-Eser 68,00 ₺
Tevhidin Sırları –Esraru't-Tevhid fi Makamâtı'ş-Şeyh Ebî Said– 80,00 ₺
Timurlenk 65,00 ₺
Tirende Bir Keman 33,00 ₺
Toprak Ağalığından Sanayiciliğe Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 90,00 ₺
Topyekûn Harp 33,00 ₺
Tufandan Önce 45,00 ₺
Tümeller –Bakış Açımı Değiştirmediğim Bir Giriş– 44,00 ₺
Türk Düşüncesi I: Kökenler 150,00 ₺
Türk Edebiyatı Tarihi I. Cilt: Giriş 170,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1 150,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2 115,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 –Tip Tahlilleri-Türk Edebiyatında Tipler– 49,00 ₺
Türk Folklorunda Kesik Baş: Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit 37,00 ₺
Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları 150,00 ₺
Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları (Ciltli) 150,00 ₺
Türk Mesnevî Edebiyatı –Sultan İkinci Murad Devri– 100,00 ₺
Türk Muhafazakârlığında Bir Cevelan 60,00 ₺
Türk Müzik Kimliği 68,00 ₺
Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu 55,00 ₺
Türk Roman ve Hikâyesi Üzerine 130,00 ₺
Türk Sanatı ve Arkeolojisi Yazıları 160,00 ₺
Türk Şiiri Üzerine 120,00 ₺
Türk Tarihinde Asya Hunları –Birinci Hâkimiyet Dönemi– 84,00 ₺
Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları 150,00 ₺
Türk Tiyatrosu –Şinasi'den Turan Oflazoğlu'na– 107,00 ₺
Türkçede Shakespeare 130,00 ₺
Türkçüler: Cumhuriyet Devrinde Bir İdealin Takipçileri 140,00 ₺
Türkiyatın Seyri, Şarkiyatçılığın Menzili 90,00 ₺
Türkiye İktisat Tarihi 150,00 ₺
Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi 1: Metinler Kişiler 140,00 ₺
Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi 2: Metinler Kişiler 140,00 ₺
Türkiye'nin Maarif Davası 45,00 ₺
Türkler Arasında 26,00 ₺
Türklerin Tarihi: Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl 75,00 ₺
Türklerin ve Moğolların Eski Dini 95,00 ₺
Türkülerde Yaşayan Şehir: Erzurum 75,00 ₺
Tütün Risalesi 33,00 ₺
Uçsun Varsın 25,00 ₺
Udolf Hisarı 110,00 ₺
Ulusal Sinema Kavgası 38,00 ₺
Usta Konuşmak İstiyor 37,00 ₺
Uşaklıgil'in Romanlarında Batılı Yaşayış Tarzı 58,00 ₺
Uzun Hikâye 25,00 ₺
Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi 98,00 ₺
Üss-i İnkılap 110,00 ₺
Üstelik Sarışın 25,00 ₺
Vah 57,00 ₺
Vahdet-i Vücûd 30,00 ₺
Vahdet-i Vücûd ve İbnü'l-Arabî 77,00 ₺
Var Olmak 32,00 ₺
Varoluş Felsefesi-Hareket Felsefesi 25,00 ₺
Vatan Yahut İnternet 58,00 ₺
Vitrinde Olmak 65,00 ₺
Weber ve Durkheim: Metodolojik Bir Karşılaştırma 34,00 ₺
XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'ân Tercümesi 1: Metin 120,00 ₺
XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'ân Tercümesi 2: Sözlük 120,00 ₺
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-İspanya İlişkileri 30,00 ₺
Ya Paranı Ya Canını 28,00 ₺
Ya Tahammül Ya Sefer 28,00 ₺
Yahya Kemal 60,00 ₺
Yaratıcı Tekâmül 85,00 ₺
Yarınki Türkiye 75,00 ₺
Yaşadığım Gibi 170,00 ₺
Yavaş Yavaş Aydınlanan Tanpınar 74,00 ₺
Yayla Dumanı –Bütün Eserleri– 65,00 ₺
Yazıcızâde Ali'nin Oğuznamesi –Metin Tercüme Sözlük Tıpkıbasım– 45,00 ₺
Yeni Eflatunculuğun İslâm Felsefesine Yansımaları 72,00 ₺
Yeni Kitap Dergisinde On Yazar On Mülakat 35,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) 190,00 ₺
Yeniçeriler Mezar Taşları ve Remizleri 85,00 ₺
Yenilgiden Dönerken 32,00 ₺
20 Yılın Ardından Mehmet Kaplan 10,00 ₺
Yoksulluk İçimizde 25,00 ₺
Yoksulluk Kitabı 38,00 ₺
Yokuşa Akan Sular 25,00 ₺
Yozlaşmadan Uzlaşmak 60,00 ₺
Yunan Diyarında Kurban Mutfağı 75,00 ₺
Yunus Bir Haber Verir 66,00 ₺
Yunus Emre Divanı 95,00 ₺
Yusuf Nasıl Sevilir: Kitab-ı Mukaddes'ten Thomas Mann'a Hikâyenin Belleği 70,00 ₺
Zafer Değil Sefer 90,00 ₺
Zafer Yahut Hiç 44,00 ₺
Zaman ve Hafızanın Kıyısında 46,00 ₺
Zamanın Behrinde Ramazan Hikâyeleri 26,00 ₺
Zehra 35,00 ₺
Ziya Gökalp'in Tenkidi 38,00 ₺