Ne Aramıştınız ?
Dergâh Yayınları Güncel Fiyat Listesi
Ürün Fiyat
14. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'an Tercümesi 1 80,00
14. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'an Tercümesi 2 80,00
18. Yüzyılda Osmanlı - İspanya İlişkileri 20,00
1835 TARİHLİ RİZE NÜFUS DEFTERİ-Metin ve Değerlendirme 80,00
2. Abdülhamid Dönemi Deniz Stratejisi 44,00
2. Meşrutiyet Basınında - Halkçılık Köycülük Sosyalizm 75,00
20 Yılın Ardından Mehmet Kaplan 10,00
2018 Mustafa Kutlu Ajandası - Edebiyatta 50. Yıl 12,00
Abdülhak Hamid Tarhan - Bütün Şiirleri 85,00
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 1 21,30
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 2 24,07
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 3 24,07
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 4 / Eşber - Sardanapal 35,00
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 5 35,00
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 6 Kanbur 24,00
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 7 Macera-yı Aşk, Nesteren, Zeynep, Hakan 29,00
Abdülhak Hamid'in Hatıraları 60,00
Abdülhak Hamid'in Mektupları Cilt: 1 29,63
Abdülhak Hamid'in Mektupları Cilt: 2 25,00
Abdülhak Hamit Tarhan: Makaleler-Belgeler 85,00
Ademin Duaları 16,00
Ademin Yolculuğu 18,00
Adlandırmanın Ontoteolojisi 50,00
Ağustos Melali  Toplu Şiirler 55,00
Ah! Şiirler (2001 - 2011) 55,00
Ahbarı Asara Tamimi Enzar Roman Tarihine Genel Bir Bakış 18,00
Ahlak 13,89
Ahlak 32,00
Ahlak Felsefesi Yazıları 48,00
Ahlak Nizamı 48,00
Ahlaktan Felsefeye Felsefeden Ahlaka 52,00
Ahmet Hamdi Tanpınar 50,00
Ahmet Hamdi Tanpınar - Bütün Şiirleri 28,00
Ahmet Hamdi Tanpınar Araştırmaları - Ömrün Gecesinde Sükut 19,00
Ahmet Haşim Bütün Eserleri - 2 Bize Göre 36,00
Ahmet Haşim Bütün Eserleri - 3 44,00
Ahmet Haşim Bütün Eserleri - 4 32,00
Ahmet Haşim Bütün Şiirleri 32,00
Ahmet Midhat Efendi - Bütün Oyunları 22,22
Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat 55,00
Ahmet Mithat Efendinin Kütüphanesi 38,00
Aka Gündüz'ün Romanlarında Kadın 20,00
Akasya ve Mandolin 28,00
Akıl, İrade Hürriyet 65,00
Akılcılık 28,00
Akıntıya Karşı 21,00
Aklın Anatomisi 47,00
Aleksandr Stradella 16,00
Ali'ye Mektuplar 16,67
Alkestis - Medeia - Elektra 24,00
Altın Suyuna Batırılmış Bir Hayat: Abdülhak Hamid Tarhan 32,00
Amel Defteri 44,00
Amerikan Mektupları - Düşünen Adam Aranızda 18,00
Amiral Byng 30,00
Ana Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezaifi 16,00
Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı 32,00
Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı / Nurettin Topçu Üzerine Yazılar 17,59
Anadolu Yakası 30,00
Anadolu'da İslam Ruhu 29,00
Anadolunun Üç Ermişi 52,00
Anılar Ömür Süvarisi 49,00
Anlamın Sesi - Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiir Estetiği 42,00
Anlatıbilim 25,00
Anlatıbilime Giriş 30,00
Annemin Gözleri 16,00
Aramakla Bulunmaz 32,00
Arapgir Hasreti 45,00
Arasta'nın Son Çırağı 18,00
Ardeşen'in İnsanları 28,00
Aristoteles Gazzali ile Leibniz'de Yargı Mantığı 28,00
Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat 75,00
Arkakapak Yazıları 18,00
Arnavutlar Solyotlar 45,00
Askeri Modernleşmenin Dini Müdafaası 42,00
Asla Pes Etme 18,00
Asrı Saadette Siyasi Konuşmalar 35,00
Aşkı Memnu 30,00
Ateş ve Su Üzerinde Dans Rönesans ve Reform Avrupası’nın Kısa Tarihi 75,00
Atillanın Atını Çalan Çocuk 18,00
Avrupa Adab-ı Muaşereti Yahut Alafranga 42,00
Avrupa'da Bir Cevelan 95,00
Aydaki Kadın 45,00
Aynı Rüyanın İçinde Ara Güler Ve  Ahmet Hamdi Tanpınar 390,00
Aziz Feylesofum - Refik Halid'den Rıza Tevfik'e Mektuplar 37,00
Babailer İsyanı 48,00
Babailer İsyanı (Ciltli) 58,00
Babamın Kitapları 25,00
Babur Büyük Moğolların Tarihi 64,00
Balık ve Tango 14,00
Balkan Harbi Hatıratı 16,00
Başıma Gelenler Hep Senin Yüzünden 16,00
Batı Edebiyatında Akımlar 30,00
Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed  Midhat Efendi 56,00
Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı 46,00
Bayrami Melamiliği’ne Dair Melamet Risaleleri 78,00
Bayramiye Tarikatı Menakıbı 40,00
Bazı Kaldıramadığım Yükler 17,00
Beliyat-ı Mudhike 16,00
Ben Neyim? 16,00
Bengü İl Tuta Olurtaçı Sen 35,00
Bergson 19,00
Beş Şehir 32,00
Beşir Fuad İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti 58,00
Beşir Fuat 16,00
Beyhude Ömrüm 29,00
Bilge Seyidoğlu Kitabı 24,00
Bilim İle Siyaset Arasında Hatıralar 52,00
Bir Başka Paris 100,00
Bir Bilme Teorisi 18,00
Bir Cinayet 24,00
Bir Demet İstanbul 32,00
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı 28,00
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı Ciltli 38,00
Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle / Sıbyan Mektepleri 70,00
Bir Eleştirmen Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar 8,00
Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmud Kemal 58,00
Bir Felsefe Dili Kurmak 64,00
Bir Halk Sinemacısı Osman Fahir Seden 35,00
Bir Hiciv Ustası Şair Eşref 38,00
Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi Tanpınar 68,00
Bir İnsanla Karşılaşmak Nurettin Topçu’nun Sohbetlerinden Kalanlar 16,00
Bir Japon Nasıl Ölür 16,00
Bir Kentin Toplumsal Tarihi Açısından Osmanlı’nın Son Döneminde İstanbul’da Tiyatro ve Çevresi 100,00
Bir Kitabın Kırk Yılı 60,00
Bir Köy Tarihi: Cinis 36,00
Bir Osmanlı Kurmayının Gözünden Rus - Japon Harbi: Miralay Pertev Bey'in Gözlemleri 37,00
Bir Ölünün Defteri 20,00
Bir Papazın Osmanlı Günlüğü & Saray Merasimler Gündelik Hayat 18,00
Bir Şehrin Ruhu: Erzurum 35,00
Bir Şiir Eleştirmeni Olarak Nurullah Ataç 42,00
Bir Tartışmanın Hikayesi Dekadanlar 25,00
Bir Vakitler Erzurum 40,00
Bir Vatandan Bir Vatana 80,00
Biraz Yakın Tarih Biraz Hurafe 49,00
Bitemeyen 16,00
Borçlandırılmış İnsanın İmali Neoliberal Durum Üzerine Deneme 20,00
Börk Bir Başlığın Tarihi Serüveni ve Edirne’deki Börklü Mezar Taşları 42,00
Bu Böyledir 18,00
Bu Dağların Ardı 36,00
Buhara Bursa Bosna 95,00
Bursa Mektupları 23,00
Buşido 18,00
Bütün Oyunları 25,00
Büyük Devletlerin Yükselişi 1648 - 1815 75,00
Büyük Fetih 18,00
Büyük Türkiye Rüyası 45,00
Cellat 38,00
Cenab Şahabeddin Bütün Şiirleri 48,00
Ceviz Sandıklar ve Para Kasaları 18,00
Chef 32,00
Coğrafyadan Vatana 80,00
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 65,00
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 1 75,00
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2 90,00
Çağdaş İngiliz Yahudi Küresel Medeniyet 50,00
Çağdaş Türk Hikayesinde Semantik Yapı 18,00
Çağdaş Üç Tarz-ı Siyaset Üzerine Eleştiri Yazıları 18,00
Çamlıhemşin Seyahatnamesi 90,00
Çayeli'nden Oyani 42,00
Çegemli Sandro Dayı 45,00
Çiçek Kitabı 50,00
Çiçek Olmayan Çiçek 12,00
Çocuk Melekatı Uzviye ve Ruhiyesi 24,00
Dağ Ne  Kadar  Yüce Olsa Portreler 2 48,00
D'Aramon Seyahatnamesi 16,00
David Hume ve Din Felsefesi 30,00
Dede Garkın ve Emirci Sultan Vafaiyye ve Yeseviyye Gerçeği 40,00
Değişim Sancısı 13,00
Dem Bu Demdir 36,00
Depresyon Hırkası 17,00
Dersaadet'in Kileri Tuna Nehri'nde Ticaret ve Devlet 60,00
Dervişin Hayatı Sufinin Kelamı 90,00
Devlet Felsefesi 60,00
Dil ve Ahlak 40,00
Dil ve Kültür Üzerine Yazılar 78,00
Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri 80,00
Din ve Hayat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler 48,00
Dindar Modern İtaatkar 40,00
Dini Tecrübe ve Mistisizm 44,00
Divan Edebiyatı 95,00
Divançe 27,00
Doğu Asya Tarihi 75,00
Doğu Karadenizde Bir Aile Hacıalibeyzadeler 55,00
Doğum Lekesi 18,00
Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta'arruf 46,00
Dört Kapı Kırk Eşik 46,00
Durkheim ve Modern Eğitim 46,00
Durubı Emsali Osmaniye : Şinasi Hikemiyatının Ahkamı - Tasvir 19,00
Dünden Bugüne Pontus Macerası 58,00
Dünyanın Rengi 12,00
Düşünceleriyle Nermi Uygur 42,00
Düşünmek Ne Demektir 42,00
Ebedi Dönüş Miti 25,00
Edebiyat Dersleri 46,00
Edebiyat Tarihi ve Tenkit 80,00
Edebiyat Tarihi Yazıları 90,00
Edebiyat Teorisi 60,00
Edebiyat Üzerine Makaleler 89,00
Edebiyat ve Edebi Eser Üzerine 49,00
Edebiyat Yazıları 1 48,00
Edebiyat Yazıları 2 65,00
Edebiyatçılar Çevremde 44,00
Edebiyatçılar Geçiyor 39,00
Edebiyatımız 1 - Edebiyat Tarih İlişkisi 60,00
Edebiyatımız 2 - Yazarlar, Meseleler 70,00
Edebiyatımızın Bahçesinde Dolaşırken 38,00
Edebiyatımızın İçinden 48,00
Edebiyatın Dönüşümü / Edebiyat Çalışmalarından Kültür Çalışmalarına 40,00
Edebiyatın Kıyılarında 40,00
Eleştiri Terimleri Sözlüğü 90,00
Eleştirinin Sınırları 42,00
Elifbeden Alfabeye Türkiye’de Alfabe Tartışmaları 95,00
En Necat Felsefenin Temel Konuları 54,00
Endülüs Müslüman İspanya ve Portekiz’in Siyasi Tarihi 57,00
Eriyen Mumlar 40,00
Erzurum Efsaneleri 38,00
Erzurum Fıkraları 19,00
Erzurum Kitabı 55,00
Erzurum Masalları 46,00
Erzurum Şairleri 65,00
Erzurum Yazıları 22,00
Erzurum'da Ramazan 29,00
Erzurum'da Ziraat Kültürü 16,00
Erzurumdan Güzel Hatıralar 32,00
Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaş 60,00
Erzurum'un Kara Günleri 15,00
Erzurum'un Manevi Mimarları 40,00
Eser-i Aşk Şeyh Gâlib Hakkında Makaleler ve Bibliyografya 85,00
Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir 52,00
Eski İstanbul Ramazanları 18,00
Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz 58,00
Eski Türk Edebiyatı Tarihi 95,00
Eski Türk Edebiyatı Tarihi Metinleri 50,00
Eski Türklerde Yazı, Kağıt, Kitap ve Kağıt Damgaları 28,00
Eşref Bütün Eserleri 90,00
Eşyadan Say 17,00
Evren Tasavvuru 62,00
Fatma Aliye Hanım Yahut Bir Muharrire-i Osmaniyenin Neşeti 16,00
Felatun Bey ile Rakım Efendi 20,00
Felsefe 22,00
Felsefe - Bilim Nedir 43,00
Felsefe Bilimin Doğuşu 38,00
Felsefe Din İlişkileri 38,00
Felsefenin Kuruluşu 65,00
Felsefenin Yapısı ve Sorunları 58,00
Fethi Konstantiniye Karamanlıca İstanbul’un Fethi 58,00
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu / Bir Muhalifin Edebi ve Sosyal Yazıları 38,00
Fındıklı Seyahatnamesi & Fındıklı'dan Viçe'ye Yolculuk 16,00
Fırtınayı Kucaklamak 21,00
Fragmanlar 40,00
Frankfurt Seyahatnamesi 32,00
Fransa Sefaretnamesi 120,00
Gelin Tanış Olalım 28,00
Geydim Hırkayı 46,00
Gılgamış Destanı 18,00
Gitanjali İlahiler 10,00
Göğe Giden Kervanlar 14,81
Göğe Giden Kervanlar 16,00
Gölgeden Güneşe 28,00
Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar 2 Cilt Takım 350,00
Gönül Mektupları 55,00
Görgü Tanığı 32,00
Göz Gördü Gönül Sevdi 55,00
Gurabahane-i Laklakan ve Diğer Yazıları 44,00
Gurbet Benim İçimde (Bütün Şiirleri) 22,00
Gülme 18,00
Gümüşhanevi Halifelerinden Şeyh Osman Niyazi Efendi ve Güneyce - Rize'deki Tekkesi 16,00
Güneyce - Rize Sözlüğü 90,00
Günlükler 1847 - 1910 95,00
Günlüklerden ve Makalelerden Seçmeler 68,00
Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Başbaşa 65,00
Güzel Erzurum 42,00
Hakikat Bilgisi 80,00
Halide Edib Adıvar 54,00
Halide Edib Adıvar'ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi 80,00
Halka ve Senirkent'e Adanmış Bir Ömür 45,00
Hanya / Girit Mevlevihanesi 32,00
Hareket Dergisi 2 Cilt Takım 240,00
Haristan 12,96
Hatırlı Yara 16,00
Hayal ve Hakikat 16,00
Hayat Güzeldir 24,00
Hayata Sufi Gözüyle Bakmak 70,00
Hayatın Anatomisi Canlılar Bilimi Felsefesi - Evrim ve Ötesi