Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler
Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler Mustafa Kara
  • Seri: Tarih
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:362
  • ISBN:978-975-995-440-6
  • Basım Yılı:Mayıs 1977
  • 8. Baskı -Nisan 2019

Dergâh, âsitane, ribat, zâviye, hankah gibi isimlerle de anılan tekkeler, tasavvuf hareketinin müesseseleri olarak ele alınmalıdır. Diğer İslâmî ilimlere göre medrese ne ise tasavvufa göre tekke de odur.

Son iki asırdır tasavvuf kadar tekkeler de çoğunlukla menfi olarak değerlendirilmiş, İslâm dünyasını gerileten geçerliliğini kaybetmeye başlamıştır. Afrika ve Asya’da olduğu gibi Avrupa’da da İslâmiyet’in tasavvuf ve tekkeler vasıtasıyla yayılmaya başlaması ve hız kazanması bu zihniyeti değiştiren en mühim sebepler arasındadır.

Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, tekkeyi bir müessese olarak ele alan ve bütün münesebet sahalarıyla ilgisini tesbit etmeye çalışan Türkçe ilk eserdir. Tanzimat sonrasından başlayıp Cumhuriyetin kuruluşuna kadar gelen tekke aleyhindeki görüşlerin tarihî seyrini de bu eserde bulmak mümkündür.