Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Dervişin Hayatı Sûfînin Kelâmı Hal Tercümeleri Tarikatlar Istılahlar
Dervişin Hayatı Sûfînin Kelâmı Hal Tercümeleri Tarikatlar Istılahlar Mustafa Kara
  • Seri: Çağdaş İslam Düşüncesi
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:663
  • ISBN:978-975-995-272-3
  • Basım Yılı:Ekim 2005
  • 3. Baskı -Nisan 2020

Tekkeler ve zâviyeler, dinî-ahlâkî hayatı merkeze alan çalışmalarının yanı sıra çevrelerinde var olan her türlü problemle yakından ilgilenmişlerdir. Bazen kırsal kesimde, basen sınır boylarında ve bazen de şehrin ortasında gönüllere hitap eden dervişler fikrî ve felsefî hayatın da öncüsü olmuştur.

Tasavvuf tarihi çalışmaları alanında pek çok eser veren Mustafa Kara'nın bu kitabı tasavvuf meselesinin kavramları, tarihî seyri, Anadolu'daki hikâyesi ve Cumhuriyet süreciyle ilgili, yıllar içerisinde kaleme aldığı ve farklı yerlerde neşredilen makalelerinin editöryal bir gözle tasnif edilmesiyle oluştu.

Kitabın ustalıklı dili ve akademik literatüre katkısı göz önüne alındığında, tasavvuf tarihiyle ilgilenenlerin kayıtsız kalamayacağı bir çalışma ortaya çıktı.