Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Yunus Emre Divanı
Yunus Emre Divanı
  • Seri: Türk Klasikleri
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:423
  • ISBN:978-975-995-494-9
  • Basım Yılı:Ekim 1979
  • 16. Baskı -Nisan 2024
  • Hazırlayan:Selim Yağmur

Yunus Emre Divanı'nın yazma nüshaları pek çoktur. Bunlar daha ziyade sözlü kaynaklara dayanılarak tertip edilmişlerdir. Bu açıdan aynı şiirlerin ayrı divanlarda farklı şekillerine rastlamak mümkündür. Elinizdeki Divan esas itibarı ile Fatih nüshasına dayanmaktadır. Ancak bu divanda bulunmayan ve fakat halkımızın "Yunus'undur" diye ezberleyip ona malettiği pek çok şiir de esere alınmıştır.

Kitaba ayrıca Yunus Emre'nin hayatı, edebî kişiliği ve eseri üzerine bilgiler veren giriş kısmı ile tasavvuf hakkında bir bölüm ve şiirlerde geçen ıstılahlarla isimleri ele alan geniş bir açıklamalar bölümü eklenmiştir. Şiirlerin lügatçeleri sayfa altlarına çıkarılmıştır. Şiirler, bütün halkımızın anlayabileceği ve fakat Yunus'un söyleyiş özelliklerini de dikkate alan bir sadelik içinde verilmektedir.

YAZARIN KİTAPLARI