Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Mustafa Kara
Mustafa Kara

1951’de Rize’de doğdu. 1970’de İstanbul İmam Hatip Okulu’nu, 1974’de Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Şebinkarahisar ve İspir Liselerinde öğretmenlik yaptı. 1977’de Bursa Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf Tarihi asistanlığına atandı. 1983’de Doktor, 1989’da Doçent, 1994’de Profesör oldu. U.Ü İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi öğretim üyesidir. İlk eseri Tekkeler ve Zaviyeler ile Türkiye Milli Kültür Vakfı, Günümüz Tasavvuf Hareketleri adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü aldı. Dört çocuğu, beş torunu vardır. Bazı eserleri: 1. Türkistan'ın Işığı Necmeddin-i Kübra 2. Türküstan Diýarynyň Şuglasy Nejmeddin Kubra (Türkmence) 3. Necmeddin Kübra-Tasavvufî Hayat 4. Bursa’da Tarikatlar veTekkeler (Bursa 2000) 5. Bursa’nın Gönül Sultanları (Bursa 2006) 6. Bursa’da Kırklar Meclisi (2011) 7. Eşrefoğlu Rumi (Ankara 1995) 8. Niyazi-i Mısrî (Ankara 1994) 9. Yâdigar-ı Şemsî-Bursa Dergahları (Mehmed Şemseddin Mısrî) (Kadir Atlansoy) Bursa 1997 10. Dildâr-ı Şemsî-Niyazî-i Mısrî’nin İzinde Bir Ömür Seyahat, ( Mehmed Şemseddin Mısrî) (Y.Kabakçı ile), İstanbul 2010 11. Buhara Bursa Bosna (İstanbul 2012) 12. Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (İstanbul 2005) 13. Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi (İstanbul 1985) 14. Tekkeler ve Zaviyeler(1977) 15. Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, İstanbul (2006) 16. 28 Şubat Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Dinî Hayat, Bursa (2012) 17. Miraciyye ve Bursalı Safiye Hanım’ın Vakfiyesi Bursa (2014)