Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923)
Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) İnci Enginün
  • Seri: Türk Edebiyatı-İnceleme
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:944
  • ISBN:978-625-7005-42-5
  • Basım Yılı:Şubat 2006
  • 17. Baskı -Temmuz 2023

Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923) Prof. Dr. İnci Enginün’ün daha önce Dergâh Yayınları tarafından neşredilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı adlı kitabıyla birlikte 19 ve 20. yüzyıl Türk edebiyatına toplu bir bakıştır. Bu edebiyat tarihinde ağırlık her şeyden önce eserlere verilmiş, dönemin ve yazarların özelliklerine, ancak eserler gerektirdiği takdirde temas edilmiştir.

Yeni Türk Edebiyatı 19 ve 20. yüzyılların bütün karışıklığını yansıtır. Hayatın her alanında görülen güçlü geleneğe sahip eski ile henüz geleneklerini oluşturmamış yeninin çatışmaları veya bir arada birbirinden ayrı yaşamalarını bu dönemin özellikle romanından öğrenmek mümkündür. Saf edebiyat denemeyecek, bazen öğretici, bazen ahlâkçı, bazen de sadece edebiyat kaygılarıyla hareket eden yazarların ortaya koydukları eserlerin pek çoğu hâlâ araştırıcılarını beklemektedir.

İnci Enginün bu kitabında gazetenin edebiyat üzerindeki etkisini göstermeyi amaçladığı gibi türleri de kendi içinde müstakil olarak ele almıştır: Nesir (makale, hatıra, gezi, mektup, tarih) roman ve hikâye, şiir, tiyatro, tenkit. En büyük çatışmanın, güçlü geleneği dolayısıyla şiir alanında yaşandığı edebiyat dünyasında uzunca bir gezintiyi andıran bu kitapta, çok iyi tanınan yazarlar gibi, bu tür bir incelemeye ilk defa girenler de bulunmaktadır.

Bu kapsamlı incelemenin edebiyatla ilgilenenlere ve özellikle üniversite gençliğine yararlı olacağını umuyoruz.