Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Türkçede Shakespeare
Türkçede Shakespeare İnci Enginün
  • Seri: Türk Edebiyatı-İnceleme
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:527
  • ISBN:978-975-995-116-0
  • Basım Yılı:Nisan 2008

Türkçede Shakespeare, Shakespeare çevirileri ve etkilerini incelemektedir. Kitabın birinci bölümü İnci Enginün'ün 1968'de tamamladığı doktora tezine dayanmaktadır. 1876-1895 yıllarını içine alan, "Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Shakespeare –Tercüme ve Tesirler–" adlı doktora tezi, mukayeseli edebiyat alanında yapılmış ilk incelemedir. Kitabın ikinci bölümünde ise II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde yapılan çeviriler ve bu çevirilerin etkileri incelenmektedir.

İnci Enginün'ün uzun yılların birikimini yansıtan ve geniş bir dönemi içine alan bu çalışması, Shakespeare'in Türkçedeki serüvenini gösterdiği gibi, nice yeni inceleme ve araştırmalara yol açacak soruları da ihtiva etmektedir.