Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Türk Müzik Kimliği
Türk Müzik Kimliği Cinuçen Tanrıkorur
  • Seri: Müzik
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:314
  • ISBN:978-975-995-515-1
  • Basım Yılı:Aralık 2004
  • 4. Baskı -Ekim 2020

Müzik, insan duygularını doğrudan etkileme ve insanları ortak duygularda birleştirme gücüne sahip, sözlü veya sözsüz bir dildir. İletişim aracı insan sesi veya çalgı olabilen bu dil, her dil gibi, onu konuşan ve kullanan toplumların sosyokültürel ve psikolojik özelliklerini taşır. Bu özelliklerse çeşitli tarihî, coğrafî, iktisadî ve dinî etkenlerin sonucu veya bileşkesi olarak, millî olmak zorundadır. Millî karakteri olmayan bir toplum veya kendine özgü nitelikleri olmayan bir millet nasıl yoksa, toplumunun millî karakterini taşımayan veya yansıtmayan bir dil de aynı şekilde yoktur. Meselâ “ehl-i dil: gönül adamı” deyiminin Batı dillerinde iki kelimelik karşılığını bulmak mümkün değildir. Müziğin millîlik vasfı ise, uluslarüstü bir duygu veya mesaj iletilmek istendiği anda öncelikle söz konusu olan bir şarttır, “Uluslarüstü olmak istiyorsan, önce kendi ulusundan söz et!” diyen Balzac, bu gerçeği gören büyük sanatkârlardan biridir.