Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi
Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi Cinuçen Tanrıkorur
  • Seri: Müzik
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:213
  • ISBN:978-975-995-678-3
  • Basım Yılı:Aralık 2003
  • 5. Baskı -Haziran 2019

Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dinî, klasik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanat olarak bir ucu Çin’e, bir ucu Fas’a kadar uzanan yirmi beş yüzyıllık Türk mûsikîsinin yak­laşık beş yüz yıllık bir bölümünü teşkil eder. Türk mûsikîsinden sınırlayıcı amaçla Osmanlı mûsikîsi olarak bahsedilemeyeceği, bu tarifin tabiî bir sonucudur. Ne var ki, Türk tarihinin en büyük devleti, dünya tarihinin de en uzun ömürlü devletlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu, Türk ilim, sanat ve siyasetinin her dalında zirveye çıkıldığı altı yüz küsur yıllık bir tarih dilimi olması sebebiyle, Osmanlı medeniyetinin ayrılmaz bir parçası, daha doğrusu meyvesi olan Osmanlı mûsikîsi, genel Türk mûsikîsi içindeki mümtaz mevkiinde ayrı bir başlık altında in­celenmeye bihakkın layıktır.