Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Şerhu’s-Sima‘ Aristoteles’in Fizik Şerhi
Şerhu’s-Sima‘ Aristoteles’in Fizik Şerhi İbn Bâcce
  • Seri: Felsefe
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:262
  • ISBN:978-625-7660-98-3
  • Basım Yılı:Aralık 2021

Felsefenin içerdiği teorik alanlar fizik, matematik ve metafiziktir. Fizik alanında presokratik dönemden devralınan özellikle de ‘oluş’ etrafındaki düşünceler olmakla birlikte, cisim, hareket, zaman, mekan ve boşluk gibi teorik fiziğin tüm konularını tartışan en kapsamlı eser Aristoteles’in Fizik’idir. Bu eserin tümüne yönelik yazılmış en kapsamlı şerhlerden ilki de İbn Bâcce’nin kaleme almış olduğu Şerhu’s- Simâ‘dır. Endülüslü filozof İbn Bâcce, eserde sadece Aristoteles’in düşüncelerini daha açık kılmaya çalışmamış, İskender Afrodîsî, Themistius, John Philoponus ve Fârâbî gibi yorumcuların görüşlerine de atıfta bulunmuş, zaman zaman da filozofun düşüncelerinden farklı yönlere de sapmıştır. Örneğin ortam direncinin hız üzerindeki etkisi meselesinde Aristoteles’ten farklı düşündüğünü ifade etmiş ve bu görüşü sebebiyle de İbn Rüşd tarafından da eleştiriye maruz kalmıştır. Elinizdeki eser ortaçağ boyunca Aristoteles’in Fizik’i üzerine yazılmış yorumlardan en kapsamlı ve etkili olanlardan birini içermektedir.