Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Felsefe

Evren, insan, varlık, bilgi, değer… Siyaset ve ahlâk… Mantık ve estetik… Tarih… Bilgi ve bilim… Ve daha pek çok konuda insanoğlunun yüzyıllara dayanan düşünce birikimini yansıtmaya çalışılan bu dizide; hem felsefenin temel metinleri hem de bu metinler ve müellifleri hakkındaki incelemelere yer veriliyor.

Seride, akademik felsefe alanının önemli hocalarından Prof. Dr. Teoman Duralı ve Prof. Dr. Ayhan Bıçak’ın eserleri külliyat hâlinde neşrediliyor. Ayrıca, alana katkıları itibarıyla anılması gereken iki sözlük de bu seriden yayımlandı: Prof. Dr. İsmail Kara’nın Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi ve Prof. Dr. Teoman Duralı’nın Kutadgubilig: Türkçenin Felsefe-Bilim Sözlüğü

Bu serinin önemli bir yayını da Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi’dir. Sayfalarını, felsefîleşmiş bir kültür inşasına katkıda bulunmak iddiasını taşıyan felsefe –varlık ile bilgi öğretileri, bilim teorisi, ahlâk, dil, din, tarih ile toplum– araştırmalarına, mantık ile matematik çalışmalarına ve bilim –fizik, gökbilim, yer bilimleri, kimya, canlılar bilimi– incelemelerine açan Kutadgubilig, hakemli bir dergidir ve TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.