Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Felsefe-Bilim Nedir
Felsefe-Bilim Nedir Şaban Teoman Duralı
  • Seri: Felsefe
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:255
  • ISBN:978-975-995-532-8
  • Basım Yılı:Şubat 2006
  • 6. Baskı -Nisan 2021

Batılı gelenek uyarınca, kök anlamı bakımından felsefe-bilim olarak anlaşılması gereken felsefe, bir dünyagörüşü, yaşamaya bakma tarzı, herhangi bir temel meseleyi şu yahut bu bakış açısında donduran öğreti değildir. Felsefe, kendinden temel meselelerin doğduğu, ama onları hep ilk ve aslî kökte birleştiren ilk bilim, 'bilim-doğuran-bilim'dir. İşte bu, aslında iki bin yılı aşkın bir geleneğin hulâsasıdır. Felsefe-bilimin, kendisinden kaynaklandığı 'bilgelik' pınarıyla bağlantısını hep diri tutansa, onun felsefe-bilim sistemindeki devamı, uzantısı ve hattâ temsilcisi, ahlâk düzenidir.

Genel anlamda bu kitap, felsefe-bilimin temel sorun alanlarından ahlâkı ve onun dinden kaynaklanan ortaya çıkışını irdeliyor. 'Felsefe nedir?' sorusunu ve tarih boyunca toplumda işğâl ettiği mevki ile felsefe-bilimin 'yüreğ'i durumundaki metafiziği ele almayı da ihmâl etmiyor. Okuyucuya, felsefe-bilimin bellibaşlı deyimleri ile ıstılahlarının tarihî ve sistematik yönlerden tarifini sunarken, felsefe-bilim sorununu Türk düşüncesinin tarihî seyrinde görüp anlamak isteyenler için de kılavuzluk ediyor.