Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Sahaflar Kitabı: Son İstanbullu Sahaflarla Konuşmalar
Sahaflar Kitabı: Son İstanbullu Sahaflarla Konuşmalar
  • Seri: Anadolu Kitaplığı
  • Ebat: 19 x 25 cm
  • Sayfa Sayısı:448
  • ISBN:978-625-8437-12-6
  • Basım Yılı:Mayıs 2022
  • Hazırlayan:İsmail Kara,Filiz Dığıroğlu,Fulya İbanoğlu

Sahaflar kitap üretimi ve satışı, ayrıca kitap kültürü ve sanatlarıyla iştigal eden kadim bir esnaf grubu. Tarihî İstanbul’un ve ilim ve sanat merkezi bütün büyük şehirlerin ayrılmaz bir parçası. Sahaf çarşıları da öyle. Yanında yöresinde hattatlar-müstensihler, kâğıtçılar, mürekkepçiler, mücellitler, müzehhipler, kalem, divit, hokka, mistar, kalem açacağı, rih gibi yazı levazımatı yapıp satanlar gibi alt esnaf grupları var.

Her dönemde ve hemen her kültür havzasında entelektüel ve estetik bir muhit. İlim-irfan pazarı… Aynı zamanda sohbetin ve bitmez tükenmez kitap “dedikodu”larının mekânı.

Matbaanın, basılı eserlerin devreye girmesiyle hayli tehavvülat geçiren, zaman içinde ilgileri ve alıp sattıkları unsurlar, kullandıkları araçlar artarak, eksilerek değişen, dönüşen sahaflar bugün de İstanbul’da ve büyük şehirlerde varlıklarını sürdürüyorlar.

Bu kitap son İstanbullu sahaflardan birkaçıyla, meslekleri ve meşreplerine, kitaplara, kitap muhiplerine, yazmalara, basmalara, ilim-irfan sahibi müdavimlere, kapılarına gelen kıymetli kütüphanelere, levhalara, nadir yahut imzalı risâlelere, gazete ve dergi koleksiyonlarına, hurdacılara, kaldırım sahaflarına, elbette kendi istisnai hikâyelerine… dair yapılmış uzun sohbetlerden oluşuyor.

Fotoğraflar, kitaba dair binbir çeşit görsel malzeme onlara eşlik ediyor…

YAZARIN KİTAPLARI