Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Anadolu Kitaplığı

Anadolu Kitaplığı; şehirleri maddi ve manevi olarak kucaklamayı,  şehirlere emek verenleri tanıtmayı, şehirlerin geçmişi ve geleceği arasında tarihi ve kültürel bağ kurmayı amaçlamaktadır. Dizi; “Erzurum Kitapları”, “Rize Kitapları”, “İstanbul Kitapları” ve “Anadolu Kitaplığı-Diğer” alt başlıklarından oluşmaktadır.

“Erzurum Kitapları”, Erzurum’un tarihini, Millî Mücadele dönemindeki kahramanlığını, yaşadığı kara günleri, efsanelerini, kahramanlarını tanıtmaktadır.

“Rize Kitapları” dizisinde yayımlanan kitaplar da tıpkı Erzurum Kitapları gibi Rize’yi ve Rize’ye ait kültürel unsurları tanıtmaktadır.

Anadolu’ya hizmet eden, Anadolu kültürünün geliştirilmesinde emek harcayan kişiler ve onların eserleri, hatıraları da “Anadolu Kitaplığı”nda yayımlanmaktadır.

1.  Erzurum Kitaplığı

2.  Rize Kitapları

3.  İstanbul Kitaplığı