Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Dağ Ne Kadar Yüce Olsa
Dağ Ne Kadar Yüce Olsa İsmail Kara
  • Seri: Anadolu Kitaplığı
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:285
  • ISBN:978-625-7005-64-7
  • Basım Yılı:Kasım 2020
  • 2. Baskı -Şubat 2021

Bu kitap ilk baskısı 2005 yılında yapılan Sözü Dilde Hayali Gözde’nin ikinci cildi sayılır. Tanıdığım, istifade ettiğim, farklı hususiyetlerini önemsediğim yahut bazı tecrübelerini, davranış biçimlerini, düşüncelerini kaydetmeyi vazife telakki ettiğim zevattan, hocalarımdan, dostlardan birkaçı… Onları bende bıraktıkları kuvvetli ve bereketli intibalarla, bir kısmı aynı zamanda ağır ve zevkli ihsaslarla, işaretlerle, “emanet”lere riayetle yazmaya çalıştım. Hatırat ve portre metinleri yazarının ötesinde ve şahsîliğin, ferdî tecrübelerin sınırlarını aşacak genişlikte anlamlara ve imkânlara sahiptir. Hele bunlar insan tanıma sanatında mahir, dikkat, zevk ve üslup sahibi, ufku geniş, tahayyül ve tasavvurları derin müelliflerin kaleminden çıkmışsa… Bu türden metinler edebî zevkten ayrı olarak zenginleştirici ve bakışaçıları kazandıran birkaç fonksiyonu birlikte ifa ederler. Memleketin insanlarını yeniden keşfe çıkmak, kendini tanımak gibi…