Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Düşünceleriyle Takiyettin Mengüşoğlu
Düşünceleriyle Takiyettin Mengüşoğlu
  • Seri: Felsefe
  • Ebat: 16,5 x 23,5
  • Sayfa Sayısı:494
  • ISBN:978-625-7660-96-9
  • Basım Yılı:Aralık 2021
  • Hazırlayan:Egemen Seyfettin Kuşçu,Ayhan Bıçak

Elinizdeki kitap Türkiye’de bir felsefe geleneğinin olup olmadığına ilişkin tartışmalar bağlamında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü bünyesinde görev yapmış hocalarımızın görüşlerini değerlendirdiğimiz araştırma yolculuğundaki üçüncü çalışmadır. İlk olarak Düşünceleriyle Nermi Uygur, sonrasında İsmail Tunalı düşüncesi kitaplarının ardından yine o kitaplarda da olduğu üzere hatırı sayılı çalışmayla birlikte Takiyettin Mengüşoğlu’nun görüşleri değerli yazarlarca ele alınmaya, değerlendirilmeye ve yeri geldiğinde eleştirilmeye çalışıldı. Takiyettin Mengüşoğlu da diğer hocalarımız gibi özgün eserler vermiş, bu eserlerinde hem felsefe tarihindeki çeşitli görüşler ve filozoflarla hesaplaşmış hem de bu tartışmalar içerisinde kendi görüşlerini olgunlaştırmıştır. Dolayısıyla elinizdeki kitaptaki çalışmalarda da görüleceği üzere kendinden sonrakilere ciddi bir miras bırakmıştır. Mengüşoğlu’nun felsefi mirası şimdiden kendinden sonrakiler için verimli bir dayanak noktası olmuştur. Düşünceleriyle Nermi Uygur kitabında “felsefecilerimizin düşünceleri hakkında araştırma yapmadan on yıllardır sürdürülen ‘felsefe geleneğimiz var mı?’ sorusu etrafında yürütülen anlamsız ve verimsiz konuşmalar da son bulacaktır” denmişti. Son yıllarda hocalarımız üzerine yapılan, sayısı günden güne artan çalışmalardan da anlaşılabileceği üzere artık bu konuşmalar son bulmaya başlamış onun yerine geleneğin varlığı, ne şekilde ilerletilebileceği, hocaların görüşlerinin ne şekilde yeni tartışmalar için zemin oluşturabildiği sorgulanmaya başlamıştır.

YAZARIN KİTAPLARI