Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Asr-ı Saadette Siyasî Konuşmalar
Asr-ı Saadette Siyasî Konuşmalar
  • Seri: İslam Klasikleri
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:237
  • ISBN:978-625-7005-85-2
  • Basım Yılı:Ekim 2004
  • 2. Baskı -Mart 2021
  • Hazırlayan:Vecdi Akyüz

Asr-ı Saadet’te Siyasî Konuşmalar, Hz. Peygamber’in ve Hulefa-i Râşidîn’in her biri tarihi değere sahip siyasî içerikli konuşmalarından oluşturulmuş bir derlemedir. Bu konuşmaların pek çoğu anıtsal niteliktedir ve İslâm tarihi boyunca yön verici bir nitelik kazanmıştır. Gerek Hz. Peygamber’in gerek Hulefa-i Râşidîn’in yaptığı siyasî konuşmalar, öncelikle tarihi değere sahiptir. Öte yandan bu konuşmalar, tarihin ilerleyen safhalarında İslam siyasal literatürüne yol gösterici hale geldiği için siyasal düşünce açısından da önemli bir anlam taşır. Bu derleme çalışmada Hz. Peygamber’in ve Hulefa-i Râşidîn’in konuşmaları sistematik bir şekilde sunulmuştur. Hz. Peygamber’e ait Akabe konuşmaları, Medine’ye hicretten sonraki konuşmaları, siyaset ve yönetimle ilgili konuşmaları, Mekke’nin fethine dair konuşmalarına yer verilmiştir. Hulefa-i Râşidîn’in seçim ve bey‘atle ilgili konuşmaları, yargı, maliye, valilere talimatları ve vasiyet denebilecek konuşmaları bir araya getirilmiştir.

YAZARIN KİTAPLARI