Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı Sayı 18
  • Seri: Yeni Türk Edebiyatı
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı: 180
  • ISSN: 1309-565X
  • Basım Yılı:2018-12-20
  • Dergi sitesini ziyaret et

BU SAYIDA

 

BU SAYIDA

İNCELEME-ARAŞTIRMA

GİZEM AKYOL

Yakın Dönem Türk Romanlarında Reddimiras Olarak

Annelik Algısı ve Yeni Bir Kadınlık Tanımı

The Perception of Motherhood as a Disclaimer of Inheritance in The Novels

Of Near Past and a New Description of Femininity

İNCİ ENGİNÜN

Halide Edib’in İlk Roman Denemesi: Çingene Kızı

Halide Edib’s First Novel Trial: The Gypsy Girl

AHMET EVİS

Murathan Mungan’ın “Kadırga” Şiirinde Metinlerarası İlişkiler

Intertextual Relations in Murathan Mungan’s “Kadırga” Poem

HALEF NAS

Türk Edebiyatında Hayal-Hakikat Düalitesinin Doğuşu

The Emergenence of Real-Imaginary Duality in Turkish Literature

MEHMET ÖZER

“Edebiyat Mahkemeleri”nde Necip Fazıl: Hem Savcı Hem Yargıç

Necip Fazıl in “Edebiyat Mahkemeleri”: Both as a Prosecutor and as a Judge

NÂZIM H. POLAT

Tevfik Fikret Külliyatına Yeni İlaveler İlk İki Şiiri

New Additions to Tevfik Fikret’s Oeuvre

CANAN SEVİNÇ

Tiyatro Sanatına Dair Bir Sanatçı Romanı Olarak “Sahnenin Dışındakiler”

“Sahnenin Dışındakiler” as an Artist Novel Related to The Art of Theat

BAHATTİN ŞİMŞEK

Ahmet Mithat Efendi’nin “Kırkambar” Dergisindeki Eğitim ile İlgili Görüşleri

Ahmet Mithat’s Opinions on Education in “Kırkambar” Journal

EBRU ÖZLEM YILMAZ

Bilişsel Anlatıbilim Üzerine

On Cognitive Narratology

FERDA ZAMBAK

Yabancılaşmanın ve Aylaklığın Aralığında “Lüzumsuz Adam”

In Between Alienation and Idleness “A Useless Man”

KİTAPLAR

Hikâye Yazmaya Nasıl Başladık?

How Did We Start Writing Stories

Burcu Çakın Erdağ