Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı Sayı 15
  • Seri: Yeni Türk Edebiyatı Dergisi
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı: 161
  • ISSN: 1309-565X
  • Basım Yılı:2017-04-01

İNCELEME-ARAŞTIRMA

SABAHATTİN ÇAĞIN
Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler”i
Samipaşazade Sezai’s “Little Things”

ŞERİFE ÇAĞIN
Necip Fazıl’ın “Tekinsiz Ev”leri
“Uncanny Houses” of Necip Fazıl

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU
Kurmaca-Gerçek Ayrımı, Kurgusallık Teorileri ve Tarihȋ Roman
Fiction-Fact Distinction, Fictional Theories and Historical Novel

HALEF NAS
“Servet-i Fünun” ve “Malumat” Arasında “Tenkit” Etrafında Gelişen Bir Tartışma
A Debate Developing Around “Criticism” Between “Servet-i Fünun” and “Malumat”

ŞAHBAZ ŞAMIOĞLU (MUSAYEV)
Mirza Fethali Ahundzade’nin Mektuplarında Matbuat Meseleleri
Matters Related to Press in The Letters of M. F. Akhundzade

FERDA ZAMBAK
Ahmet Hamdi Tanpınar’in Şiirlerinde Bekleyiş ve Umut Kavramlarının İzdüşümleri
Projections of The Notions ‘Expectation’ and ‘Hope’ in Ahmet Hamdi Tanpınar’s Poetry

BELGELER

Abdülhâk Hâmid Tarhan Hakkında Bir Tez
A Dissertation on Abdulhak Hamit Tarhan

Ömer Özcan
Orhan Seyfi Orhon’dan Rıza Tevfik’e İki Mektup
Two Letters from Orhan Seyfi Orhon to Rıza Tevfik

Abdullah Uçman

KİTAPLAR
Sabahattin Ali’nin Eserlerinin Kaynakları
The Sources of Sabahattin Ali’s Works

Fikri Kula
Osmanlı Modernleşmesi Gazetecilik ve Edebiyat
The Ottoman Modernization, Journalism and Literature

Taner Tunç

Kayıplarımız:
Orhan Okay (1931-2017)