Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Fırat Mollaer
Fırat Mollaer

Siyasi ve sosyal bilimler yüksek lisansı, sosyoloji doktorası, kültürel ve post-kolonyal çalışmalar post-doktorası yaptı. Siyasi, sosyolojik, felsefi ve edebi düşünceyle ilgilenmekte; çalışmaları siyasal-sosyal teori, siyasal düşünceler, modern Türkiye’de siyasal düşünceler, post-kolonyal teori ve kültürel çalışmalar etrafında toplanmaktadır. Eserleri: Ruhun Metafizik Ayaklanması (2006), Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı (2007), Türkiye’de Liberal Muhafazakârlık ve Nurettin Topçu (2008), Muhafazakârlığın İki Yüzü (2009, Güncellenmiş İkinci Baskı: 2014), Çağdaş Üç Tarz-ı Siyaset Üzerine Eleştiri Yazıları (2012), Kimlik Politikaları (ed.) (2014), Tekno-Muhafazakârlığın Eleştirisi (2016), Modernlik Kehânetleri (2015, Güncellenmiş İkinci Baskı: 2016)