Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı Nurettin Topçu Üzerine Yazılar
Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı Nurettin Topçu Üzerine Yazılar Fırat Mollaer
  • Seri: Çağdaş Türk Düşüncesi
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:212
  • ISBN:978-625-7005-39-5
  • Basım Yılı:Ekim 2007
  • 3. Baskı -Mayıs 2021

Bu kitap, Nurettin Topçu'nun düşüncelerinin teorik bir analizini yapmayı amaçlıyor ve bunu iki terimden hareket ederek gerçekleştiriyor: "Anadolu sosyalizmi" ve "romantik anti-kapitalizm". Anadolu sosyalizmi, Topçu'nun bazı yazılarında kullandığı ve düşüncelerinin üç önemli ayağı olan İslam düşüncesi, Anadoluculuk ve sosyalizmi kapsayan bir terim iken, romantik anti-kapitalizm gerek Topçu'nun yazılarında gerekse onun üzerine yapılmış çeşitli araştırmalarda daha önce değerlendirilmemiş bir terimdir. Dolayısıyla bu çalışmanın özgün iddiası, Topçu'nun düşüncelerinin Türkiye'de romantik anti-kapitalizmin önemli boyutlarından birini oluşturduğu ve Anadolu sosyalizmini çözümlemek için romantik anti-kapitalizmin önemli bir analitik ve eleştirel çerçeve sunabileceğidir.