Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Ahmet Tabakoğlu
Ahmet Tabakoğlu

1952 yılında Edremit’de doğdu. Orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. İ.Ü. İktisat Fakültesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde doktora yaptı (1989). 1986 yılında Doçent ve 1993 yılında Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.’de Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Eserleri Çok sayıda ilmi makale ve tebliği yanında, İslam İktisadına Giriş (1979), Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi (1985),

Türk İktisat Tarihi (2b., 1997) ve İslam ve Ekonomik Hayat (1997) isimli kitapları yayınlandı. Tabakoğlu, A. (2012 (1986)). Türkiye İktisat Tarihi. Dergâh Yayınları İstanbul Tabakoğlu, A. (2008). İslam iktisadına giriş. Dergâh Yayınları İstanbul Tabakoğlu, A. (1985). Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi. Dergâh Yayınları İstanbul