Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Türkiye İktisat Tarihi
Türkiye İktisat Tarihi Ahmet Tabakoğlu
  • Seri: Tarih
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:622
  • ISBN:978-975-995-291-4
  • Basım Yılı:Mart 1986
  • 16. Baskı -Ekim 2021

Türkiye İktisat Tarihi araştırmaları, Türklerin nevi şahsına münhasır (sui generis) bir iktisadî sistem oluşturduklarını göstermektedir. Türklerin Ortaasya’dan getirdikleri tecrübe birikimi, Anadolu’da ve yerleştikleri bölgelerde mirasçı oldukları mahallî gelenekler İslâm ilkeleri ışığında asırlarca süren ve birbirlerine eklenen çabalarla özgün bir sistem oluşturmuştur. Bu sistem Batı ile etkileşim halinde olmuş ve XVIII. yüzyıl sonlarına kadar Batı’nın oluşumuna da katkıda bulunmuştur.

Elinizdeki kitap bir iktisatçı gözü ile Türk tarihini çoğu zaman belgelerden hareketle anlama ve yorumlama çabalarını aksettirmektedir. Aynı zamanda iktisadın, öncelikle bir hesap-hendese konusu değil bir kültür konusu olduğunu belirtmekte ve gerçekten Türkiye’nin ihtiyaçlarını dikkate alan bir iktisat teorisinin vücut bulacağını ümit etmektedir.