Ne Aramıştınız ?
A+ A-
XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'ân Tercümesi 1 Metin
XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'ân Tercümesi 1 Metin Ahmet Topaloğlu
  • Seri: Türk Edebiyatı-İnceleme
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:477
  • Basım Yılı:Şubat 2018
  • 1. Baskı -Şubat 2018

Türkçe Kur’an tercümeleri Türk dili tarihinin önemli eserleri arasında yer alır. Mukaddes bir metinle ilgili olmaları dolayısıyla bunların gerek yazılmasına gerek istinsahına başka eserlere nispetle çok daha fazla itina gösterilmiştir. Bu bakımdan Kur’an tercümeleri, Türk dilinin gelişme ve olgunlaşma dönemlerini takip etmek amacıyla yapılacak gramer araştırmaları, bilhassa sözlük çalışmaları ve semantik incelemeler sırasında başvurulacak kaynaklar içinde güvenilebilecek belgeler niteliğindedir. Ayrıca İslâm dinine ait kavramların nasıl ifade edildiğini göstermeleri bakımından bu dil yadigârları en değerli kılavuzlardır.

Anadolu sahasında Kur’an’ın bütün hâlinde tercüme edilmesine XIV. yüzyılın ortalarından itibaren başlanmış olmalıdır. Satırarası Kur’an tercümeleri, Kur’an metnini cümleler hâlinde değil Arapça kelimelere teker teker anlam vermek suretiyle Türkçeye çevirme esasına dayanmaktadır.

Metni ve sözlüğü iki ayrı cilt halinde yayımlanan elinizdeki bu kıymetli Kur’an tercümesi nüshası da XIV. yüzyıla ait satırarası tam bir tercümedir ve sahasında birçok hususiyete sahiptir.