Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Ütopya
Ütopya Thomas More
  • Seri: Batı Düşüncesi
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:167
  • ISBN:978-975-995-561-8
  • Basım Yılı:Temmuz 2003
  • 5. Baskı -Nisan 2019
  • Hazırlayan:Ayfer G. Cambier

İngiliz yazar, devlet adamı ve hukukçu Thomas More’un 1516 yılında Latince olarak yayımlanan eseri Ütopya, çağdaş Batı düşüncesinin temellerini atan Rönesans, Reform ve Hümanizm hareketleri içinde doğmuş bir eserdir. More, Ütopya’da Platon’un kusursuz devlet düşüncesinden yola çıkmış olmasına rağmen, bu kusursuzluğu Ütopya’nın bütün toplum hayatına yaymıştır.

Platon’un Devleti’nde bölüşüm sadece bir sınıfa özgü olduğu halde Ütopya’da tüm topluma yayılır. Devlet’te kadınlar ve çocuklar topluma aitken, Ütopya’da karı-kocanın birlikte yaşlanıp ölmesi esastır; çocuklar kendi ebeveynleri tarafından büyütülür. Bu hayal ülkede avukata ihtiyaç yoktur; zira yasalar herkesin anlayabileceği kadar açık ve basittir.

Kimilerinin erken dönem Hıristiyanlığındaki ortak paylaşımı anlattığı için manastır hayatının aksisedası, kimilerinin sosyalizmin öncü metinlerinden birisi, kimilerinin de sadece bir şaka olarak gördüğü Ütopya, yazarına çağının çok ötesini gözleyebilen bir hümanist olma payesini kazandırmıştır.