Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi 2 Metinler Kişiler
Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi 2 Metinler Kişiler İsmail Kara
  • Seri: Çağdaş İslam Düşüncesi
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:635
  • ISBN:978-975-995-517-5
  • Basım Yılı:Mart 2011
  • 4. Baskı -Mayıs 2021

Dinî, siyasî ve kültürel bir hareket olarak İslâmcılık batılılaşma ve modernleşme vakıasıyla yüz yüze gelen İslâm dünyasının değişik coğrafyalarında birbirine benzer kalıplarla ortaya çıktı. II. Abdülhamid döneminde İttihad-ı İslâm adı altında siyasî bir kalkınma ve kurtuluş ideolojisi olarak benimsendi ve tahkim edildi. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra etkili bir fikir hareketi özelliğini kazandı ve din, siyaset, kültür alanlarının hemen hepsinde göz ardı edilemeyecek ürünler verdi. Batılılaşma ve Türkçülük-Milliyetçilik hareketlerinin aksine Cumhuriyet dönemine zayıflayarak yansıdı. Bu çalışmada İslâmcılık hareketi içinde etkili olmuş fikir ve siyaset adamlarının, değişik alanlarda temel görüşlerini veren metinlerini bulacaksınız.