Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Tarih Uğrunda
Tarih Uğrunda Ali Birinci
  • Seri: Tarih
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:286
  • ISBN:978-975-995-562-5
  • Basım Yılı:Kasım 2001
  • 2. Baskı -Mart 2017

Tenkit işinin kültür hayatında mühim bir yeri ve ehemmiyeti olduğu açık bir gerçektir. Bir başka ifade ile kültür seviyesi ile tenkit seviyesi ve üslubu ayrılmaz bir bütündür. Tenkidin cılız ve seviyesiz olduğu bir iklimde canlı ve zengin bir kültür hayatının varlığından bahsetmek imkânı yoktur. Tenkitte yeni eserler tartılır, irdelenir, değerlendirilir ve bir bakıma hatalı mallar tasfiyeye tabi tutulur, mükemmel olanlarına hayat hakkı tanınır ve bu şekilde en geniş manasıyla kültür hayatına bir çekidüzen verilir.

Seviyeli bir edebiyat ve sanat hayatının bir alemi haline gelmiş münekkitlerin bu bakımdan katkılarını ifade etmeden yazılacak kültür tarihi eksik kalmaya mahkumdur. Bu kitabın ihtiva ettiği yazılar esas itibariyle yeni basılan telif veya sadeleştirme ve eski harflerden nakledilen kitaplar hakkındadır. Bunlarda en geniş manasıyla kitabın, bir kısmı aramızdan göçmüş müelliflerin veya usulün müdafaasından başka bir maksat bahis mevzuu değildir.