Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevî Şeyhi: Abdülbâkî Baykara Dede
Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevî Şeyhi: Abdülbâkî Baykara Dede
  • Seri: Anadolu Kitaplığı
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:416
  • ISBN:978-975-6611-56-2
  • Basım Yılı:Eylül 2003
  • Hazırlayan:Mustafa Erdoğan

"Mevlevî şeyh ve dervişlerinden İstanbul'da bir alay teşkil olundu. Bütün Mevlevîlerin bu alaya kaydolunması bildirildi. Dervişler nefer, onbaşı, çavuş oldular. Şeyhler de muhtelif rütbelerde subay. Maamâfih bu alaya diğer tarikatlerden veya hiçbir tarikata intisabı olmayanlar da yazıldı. Fakat hepsinin başına bir Mevlevî sikkesi giydirilerek Mevlevî addolundular.

Başlarına o zaman Konya'da bulunan Hazret-i Mevlânâ Dergâhı şeyhi ve Mevlevîlerin en ulusu sayılan Veled Çelebi (İzbudak) alay kumandanı tayin olundu. Teşkil olunan alayı ve sancağı alarak Konya'ya, alay kumandanına, Veled Çelebi'ye vermek vazifesi, çelebi efendinin İstanbul'da kapı çuhadarı yani vekil-i umûru olan Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Abdülbâkî Efendi'ye tevdi olundu.

Harbiye Nezâreti (şimdiki üniversite merkez binası) önünde yapılan merasim ve edilen duaları müteakip alay sancağı, Şeyh Abdülbâkî Efendi'ye verildi ve onun riyasetinde kafile Konya'ya hareket etti. Konya'da diğer yerlerden gelen Mevlevîlerle kadrosunu tamamlayan alay, Hazreti Mevlânâ türbesi önünde yapılan merasimden sonra, Veled Çelebi'nin kumandası altında Şam'a hareket etti."

YAZARIN KİTAPLARI