Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Hindu Kutsal Metinleri Upanişadlar
Hindu Kutsal Metinleri Upanişadlar Cemil Kutlutürk
  • Seri: Doğu Düşüncesi
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:180
  • ISBN:978-975-995-511-3
  • Basım Yılı:Haziran 2014
  • 1. Baskı -Haziran 2014

Hinduizm, yaklaşık bir milyar takipçisiyle Hıristiyanlık ve İslam’dan sonra en fazla mensubu olan dindir. O, aynı zamanda yaşayan en eski metafizik disiplinlerden biridir.  Hinduizm’in günümüze kadar varlığını devam ettirmesini sağlayan unsurların başında Hindu kutsal metinlerinin asırlar boyunca muhafaza edilmiş olması gelir.

Hindu kutsal metinleri arasında Upanişadlar’ın önemli bir yeri vardır. Hinduizm’in temel taşları olan doğum-ölüm döngüsü (karma-tenasûh/reenkarnasyon), bireyi bu döngüye mahkum eden nedenler ve bu döngüden kurtulma (mokşa) yolları gibi düşüncelerin teolojik temelleri ilk olarak Upanişad metinlerinde yer alır. Upanişadlar; adanmışlık (bhakti), riyazet (tapas), kurban (yacna), kast sistemi (varna) ve yoga hakkında da önemli bilgiler ihtiva eder.

Hinduizm’e ait inanç ve uygulamalar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de merak edilen konular arasındadır. Bu tür popüler inanç ve uygulamaların doğru anlaşılıp değerlendirilebilmesi için Hindu kutsal metinlerinin içeriğine dayalı bilimsel çalışmışların yapılmasına ihtiyaç vardır. Elinizdeki bu kitap, böyle bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik çabanın ürünüdür.