Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Doğu Düşüncesi

Doğu Düşüncesi dizisi, Hint’ten Sümer’e Doğu’nun mistik ve felsefi birikimini yansıtmayı amaçlıyor. Dizide; Buda’nın öğretileri Dhammapada’dan Tagore’un Gitanjali (İlahiler) ve Bahçıvan’ına, Hint kutsal metinleri Upanişadlar’dan Shankara’nın Tefrik Etme Hazinesi’ne (Viveka Chudamani) ve Babil-Sümer efsanesi Gılgamış Destanı’na uzanan bir hatta ait metinler bulunuyor. Doğu’nun kadim bilgeliğini günümüze taşıyan bu metinler; insana ve onun meselelerine farklı bir pencereden bakma imkânı sağlıyor.