Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Hayata Sûfî Gözüyle Bakmak İnsan-İslâm-İrfan
Hayata Sûfî Gözüyle Bakmak İnsan-İslâm-İrfan Süleyman Uludağ
  • Seri: Çağdaş İslam Düşüncesi
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:523
  • ISBN:978-975-995-597-7
  • Basım Yılı:Haziran 2015
  • 2. Baskı -Nisan 2017

Zâhirle bâtın; bedenle ruh, şekille içerik gibidir, bir paranın iki yüzü gibi birbirine bağlıdır. Biri olmadan diğeri olmaz. Bir hükmü doğru olarak anlayabilmek için onun her iki yönüne, dış ve iç yüzüne aynı derecede önemle bakmak gerekir. Dini hükümlerde, muamele ve ibadetlerde esas amaç bu hükümlerin bâtıni ve manevi yönü olmakla beraber zahir ve şekil tarafı da bu hedefe ulaşmanın vazgeçilmez aracıdır.

Bu eserde de abdest, namaz, oruç, hac, zekât, kurban gibi ibadet konuları; tevbe, takva, zühd, şükür, sabır, rıza ve tevekkül gibi ahlâki ve tasavvufi meseleler, daha çok tasavvufi ve hikemi yönden ele alınmıştır. Eserdeki bilgiler, önce Kur’an-ı Kerim’e ve hadis-i şeriflere, sonra en sağlam ahlâk ve tasavvuf kitaplarına istinaden verilmiştir. Böylece bir Müslümanın günlük hayatındaki pek çok mesele hakkında büyük sûfîlerin görüş ve yaşayışları okuyucunun istifadesine sunulmuştur.