Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Eski Türkçe Yeni Zaman
Eski Türkçe Yeni Zaman Abdullah Uğur, Ensar Karagöz
  • Seri: Türk Edebiyatı-İnceleme
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:172
  • ISBN:978-625-6839-84-7
  • Basım Yılı:Mayıs 2024

Bir şeyh efendi tarafından “sırf Türkçe” kelimelerle yazılmış bir Dîvân… Bu çalışmada Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet döneminin karışık dünyası içerisinde bir şeyh efendinin hayatı, telifatı ve ilgi duyduğu dil meselelerine dair bir inceleme ve Şeyh Mehmed Râşid Efendi’nin Dîvân’ının tam metni yer alıyor.

Kitabın ilk bölümünde Râşid Efendi’ye ve ailesine dair –özellikle Meclis-i Meşâyih kayıtlarından bulunabilen– bilgiler aktarılmış ve Râşid Efendi’nin, çoğu Türk dili ve sözlük bilimi ile ilgili olan eserleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümdeyse Râşid Efendi’nin “sırf Türkçe” Dîvân’ının bugüne kalan iki nüshası ile kelime dünyası üzerinde durulmuş ve Dîvân’ın metni verilmiştir.

Kitabın sonunda üç adet ek bölümü bulunmaktadır. Bunlardan ilki Râşid Efendi’nin Dîvân’ı dışında kalan şiirleri ve bir adet mersiyesidir. İkincisi, Hz. Muhammed’e salât u selâm getirilmesi konusundaki hadisleri derlediği Risâle-i Tasliye adlı eseridir. Üçüncü ek ise Râşid Efendi’nin talebelerinin hâfızlık merasimi dolayısıyla yazdığı manzum-mensur Evsâfü’l-İhvân bi-Lutfi’r-Rahmân adlı eserdir.