Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz
Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz Haluk İpekten
  • Seri: Türk Edebiyatı-İnceleme
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:368
  • ISBN:978-975-995-353-9
  • Basım Yılı:Ekim 1994
  • 25. Baskı -Ekim 2021

Şiir ve biçim ilişkisi şiirin var olduğu günden beri tartışılagelmiştir. Özellikle Divan şiirinde şekil bahsi, bu şiirin diğer yönleri gibi gevşeme kabul etmeyen bir dizi katı ve sıkı kurallarıyla, üzerinde durulması gereken geniş bir konudur. Elinizdeki kitabın ilk bölümünde Divan edebiyatında kullanılan nazım şekilleri ele alınmaktadır. Bunların önce tanımları yapılmış, sonra yaygın kaideleri ve değişik özellikleri dile getirilmiştir.

Kitabın ikinci bölümü Aruz vezni konusuna ayrılmıştır. Yedi yüzyıl boyunca Türk şiirinde kullanılan bu ölçünün bütün yönleri, doğuşu ve gelişmesi örnekleri ile anlatılmaktadır.

Ülkemizde Divan Edebiyatı nazım şekilleri ile Aruz vezni hakkında bazı kitaplar yayımlanmış, ancak bunlarla mesele hakkında çok kısa bilgilerin yer aldığı görülmüştür.

Prof. Dr. Haluk İpekten, yıllarını eski edebiyatımızın tetkik ve öğretimine vermiş bir hoca olarak konuyu bu eserinde vukufla ele almaktadır. Kitabın öncelikle orta ve yüksek öğretimde bir kaynak olarak karşılanacağını umuyoruz.