Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Elifbeden Alfabeye Türkiye’de Alfabe Tartışmaları
Elifbeden Alfabeye Türkiye’de Alfabe Tartışmaları Rekin Ertem
  • Seri: Dil ve Dil Bilimi Dizisi
  • Ebat: 16,5 x 23,5
  • Sayfa Sayısı:676
  • ISBN:978-625-7660-14-3
  • 2. Baskı -Nisan 2021

Bu incelemede, 1852’den 1928 Harf İnkılabı’na kadar, “ıslahtan tebdile” bütün alfabe tartışmaları, harf devriminin sebepleri, bu konuda yapılan çalışmalar, tartışmalar, hazırlıklar, devrime geçiş ve kanundan sonra yaşananlar etraflı şekilde ele alınmıştır. Ayrıca eserde, “Devrim niçin yapıldı? Ne isteniyordu, ne oldu? Devrimin getirdikleri ve götürdükleri nelerdir?” gibi sorulara da cevap aranmaya çalışılmıştır. Eser hazırlanırken ilgili eski ve yeni kaynaklar taranmış, özellikle tartışmaların başladığı tarihlerden Latin asıllı harflerin kabul edildiği 1928’e kadar basılan kitap, risâle, dergi ve gazeteler taranmış, konuyu açıklığa kavuşturacağına inanılan yazılardan alıntılar yapılmıştır. Bu konunun nasıl bir atmosfer içinde tartışıldığını göstermek için de kişiler ve alıntılar geniş tutulmuş ve konunun bütün yönleri ele alınmaya çalışılmıştır. İlk baskısı 1991 yılında yapılan Elifbeden Alfabeye’nin, 30 yıl sonra yapılan bu yeni baskısında, eser yeni kaynaklarla zenginleştirilmiş ve içeriği genişletilmiştir.