Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Türk Klasikleri

“Türk Edebiyatı” dizisinde modern ve güncel Türk edebiyatı eserleri yer alırken “Türk Klasikleri” dizisinde, bugünkü edebiyatın ve kültürümüzün Modernleşme öncesi edebî kaynaklarına ve klasiklerine yer veriliyor.

Yunus Emre Divanı, Mevlid, Mızraklı İlmihâl gibi Anadolu halkının yüzyıllar boyunca okuyageldiği dinî metinler; Fuzuli’nin Leyla vü Mecnun’u, Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk’ı, Karacaoğlan şiirleri gibi Divan ve Halk edebiyatının güzide örnekleri; Niyazi-i Mısrî’nin Hatıraları, Külliyât-ı Hazret-i Hüdâyî, Bayramiye Tarikatı Menakıbı gibi tasavvufi Türk edebiyatının klasikleri; Kâtip Çelebi’nin Mîzânü’l-Hakk’ı gibi Türkçe yazılmış temel metinler bu dizimizi oluşturuyor.