Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Sevim Yılmaz Önder
Sevim Yılmaz Önder Seri : Dil ve Dil Bilimi Dizisi

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, Eski Türk Dili alanında 1993 yılında yüksek lisans derecesini almıştır. Türk-Amerikan Derneği (ARİT) doktora bursu ile 1998 yılında aynı üniversitede doktorasını tamamlamıştır. 1994 yılından itibaren öğretim görevlisi olarak çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi’nde iken 2000-2003 yılları arasında resmî görevlendirme ile Avusturya Bilimler Akademisinde, Prof. Dr. Andreas Tietze’nin Türkiye Türkçesinin Tarihi ve Etimolojik Sözlüğü Projesinde ilmî editör olarak çalışmak için Viyana’ya gitmiştir. Burada ayrıca ARİT doktora-üstü bursu ile Yazıcızâde Ali’nin Tevârîh-i Âl-i Selçuk adlı eseri üzerinde çalışmıştır. 2005 yılından beri çalışmakta olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi’nde hâlen Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı ve doçent öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tietze’nin sözlük projesinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesinde Anadolu Ağızlarında Miktar İfadesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde Osmanlı Dönemi Karaman Türkçesi Dilbilgisi ve Sözvarlığı adlı iki bilimsel araştırma projesini tamamlamıştır.

Eserleri: Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri (1993), Tevârîh-i Âl-i Selçuk-ll. cilt (2009), Ümmî ‘Îsâ’nın Mühr ü Vefâ Mesnevisi (2013).