Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Orhan Okay
Orhan Okay

1931 yılında İstanbul'un Balat semtinde doğdu. Vefa Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı fakültenin Arap Fars Dilleri ve Edebiyatları (Şarkiyat) bölümünden de sertifika aldı (1955). Artvin ve Diyarbakır Liselerinde öğretmenlik yaptı. 1959 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne asistan olarak girdi. “Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivisti ve Naturalisti” adlı teziyle 1962 yılında Yeni Türk Edebiyatı doktorasını tamamladı. 1975’de Doçent, 1988’de Profesör oldu. 36 yıl görev yaptığı Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 1994'te ayrılarak Sakarya Üniversitesi'ne geçti. 1996'da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. İslam Ansiklopedisi'nde madde yazarı ve redaktör olarak görev yaptı. Fatih Üniversitesi'nde dersler verdi. Hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış yüzlerce makale ve denemesi bulunmaktadır. Kitapları külliyat halinde Dergâh Yayınları’ndan yayınlanmaktadır. Başlıca Eserleri: Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivisti ve Naturalisti; Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi Tanpınar; Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı; Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine; Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi; Sanat ve Edebiyat Yazıları; Poetika Dersleri; Kağıt Medeniyeti; Silik Fotoğraflar: Portreler; Şeyh Galib-Hüsnü Aşk (haz.); Necip Fazıl: Sıcak Yarada Kezzap.