Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Ömer Bedrettin Uşaklı
Ömer Bedrettin Uşaklı Seri :

1904 yılında Uşak’ta dünyaya geldi. Babası Kadı Ömer Lütfü Efendi’dir. Annesi ise Uşak’ın tanınmış ailelerinden Ali Mollazâdelere mensuptur. İlk tahsiline baba­sının kadı olduğu Uşak’ta başladı. Babasından Arapça ve Farsça öğrendi. Babası ile birlikte Anadolu ve Rumeli’nin pek çok yerini dolaştı, bu sebeple tahsilini muhtelif yerlerde sürdürdü. 1918’de İstanbul’a gönderildi, yatılı olarak Nişantaşı Sultanisi’nde, daha sonra Kabataş Sultanisi’nde okudu. Babası Sivas’a kadı ola­rak gidince eğitimine Sivas Sultanisi’nde devam etti. Burada edebiyat hocası Cenap Muhittin Kozanoğlu’nun tesirinde kalarak edebiyata yöneldi, aruz öğren­di, gazeller yazmaya başladı. 1923’te İstanbul’a döndü ve Kabataş Sultanisi’nden mezun oldu. Yüksek tahsilini Mülkiye Mektebi’nde tamamladı. Bu yıllarda şiirleri Milli Mecmua’da ve Türk Yurdu’nda yayımlandı. 1926 yılında ilk şiir kitabını ya­yımladı. Vilayet Maiyet Memuru olarak gittiği Tirilye’de Nahiye Müdür Vekilliği, Mudanya’da Kaymakam Vekilliği yaptı. 1928’de asil kaymakam oldu. Manavgat, Ünye, Şavşat, Artvin ve Edremit’te kaymakam olarak bulundu. Daha sonra Mül­kiye Müfettişi olarak Anadolu’yu dolaştı. 1943’te Kütahya Milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. Bu yıllarda verem hastalığına yakalandı ve 24 Şubat 1946 günü Yakacık Senatoryumu’nda vefat etti.