Ne Aramıştınız ?
A+ A-
İbrahim Öztürkçü
İbrahim Öztürkçü Seri : Tarih

1980 yılında Van’da doğdu. İlköğrenimini memleketinde, orta öğrenimini ise Gaziantep’te tamamladı. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakül­tesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans çalışmasını 2004 yılında tamamladı. Doktora çalışmasına İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde devam etmektedir.

Kitap çalışmaları: Kültür ve Edebiyatımızda İlkler ve Enler (2009), Şemseddin Sami’den Emsâl-Özdeyişler (2010); Abdullah Paşa’nın Balkan Harbi Hâtıratı (2012); Abdülhamid’in Âhı-Süleyman Nazif İttihat ve Terakki’yi Anlatıyor (2014), Feridun Kandemir’in Rıza Tevfik’in İtirafları: Hayatı-Felsefesi-Şiirleri (2013), Berlin Caddelerinden Necid Çöllerine Mehmed Âkif (2016), Edebiyat Mahkemesinde Mehmed Âkif-Safahât/Birinci Kitap Tartışmaları (2017), Kara Bir Gün: Aziz Hüdâi Akdemir’in Hâtıraları-İstanbul Nasıl İşgal Edildi?) (2017), Midhat Cemal Kuntay’ın Fatih ve Fetih: Fatih Sultan Mehmet (2018).